سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » کشور با آزادی وعدالت اداره می شود نه با زندان اوین...
» موسوی در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب :

کشور با آزادی وعدالت اداره می شود نه با زندان اوین

چکیده :تعجب آور نیست که در کشور ما مساله فساد و دروغ و خود رایی درحال گسترش است، چرا که اگر اندیشه آزاد نباشد در فضای تک صدایی این مسایل طبیعی است/اگر قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگارن آیا می توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟/این جنبش یک جنبش چهار فصل است. تجدید حیات می کند، در شکل های مختلف ظاهر می...


« ما که نمی خواستیم فقط حکومت تشکیل بدهیم و به نام اسلام چهارچوبی تعریف کنیم ولی از محتوا خالی باشد و از آرمان ها و آرزوهایی که برامده از مکتب و اعتقادات ما بود هیچ نشانی نداشته باشد.اگر قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگارن آیا می توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟»

به گزارش خبرنگار «کلمه»، اینها سخنان نخست وزیر دوران دفاع مقدس در میان جمعی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب است. زندانیانی که به تعبیر موسوی در فضایی مجاهده کردند که دورنمایی از آینده وجود نداشت و آنچه بود تنها احساس وظیفه انسانی و خالص افراد بود. فضایی که در آن تمام تلاش ها توام با آرزو برای ارزش ها و حاکمیت اسلام و یا ویژگی های یک جامعه سالم صورت می گرفت.موسوی در این دیدار گفت: ابتدای انقلاب نیز با همین فضا شروع شد.

اگر چارچوب های کلی حفظ می شد ایران به سمت خوبی حرکت می کرد

او منکر اشکالات آن دوران نیست چه اینکه «هیچ نظامی بدون اشکال نیست» اما وی معتقد است: اگر چار چوب های کلی حفظ می شد ایران ما به سمت خوبی حرکت می کرد.

نخست وزیر امام(ره) با اشاره به نزدیکی ایام رحلت امام خمینی تشییع جنازه بی نظیر و تاریخی ایشان که میلیون ها نفر در آن حضور داشتند را نشانی از پشتیبانی یک ملت از انقلاب و آنچه که در 10 سال اول انقلاب افتاد دانست و گفت: بدون اینکه بخواهیم برخی اشکالات را نادیده بگیریم اما این موضوع نشانی از تحقق بسیاری از ارزش ها بود.

جبهه ها  نشانی از حقانیت راه بود

نمی توانیم جواب نسل جوان را بدهیم چون انقلاب به بیراهه رفت

مدیر اجرایی کشور در دوران 8 سال دفاع مقدس گفت: همیشه نظام های مختلف یکسری شاخص ها را برای بیان موفقیت خود ارائه می دهند. مثل تولید ناخالص ملی، تولیدثروت و یا در ابعاد غیر مادی مانند تحصیلات، شاخص کرامت انسانی و… که کم و زیاد آن معنا دار است و درجای خود قابل بحث. ابتدای جنگ خیل عظیم انسان های نورانی و ایثارگر که انقلاب برای ما به ارمغان آورده بود شاخص و نشانه ای بر حقانیت نظام ما بود. جبهه ها را همیشه نشان حقانیت راه خود می دانستیم و نیز علامتی از اینکه نظام در راستای آرمان هایش موفق بوده است. اما متاسفانه کم کم انحراف پیدا شد و در این سال های اخیر نیز مشکلات بسیاراساسی پیدا کرده ایم به گونه ای که امروز نمی توانیم جواب نسل جوان را بدهیم و حتی هنگامی که برایشان توضیح دهیم که اول انقلاب چه اهدافی مطرح بود و بعد از انقلاب چه تغییراتی در کشور رخ داد باز هم نمی توانیم قانعشان کنیم. دلیل آن هم چیزی نیست جز بیراهه رفتن ما.

اتفاق های حیرت آور نمایشگاه کتاب امسال را مقایسه کنید با…

موسوی در تشریح فضای قبل از انقلاب در مقایسه با بعد از آن با ذکر مثالی گفت: پیش از انقلاب آزادی نبود. عناوین کتاب های چاپی و کتاب های اساسی بسیار کم بود و به صورت زیرزمینی دست به دست می چرخید. اما پس از انقلاب نمایشگاه کتاب برپا شد تا نشان داده شوداین نظام، معتقد به برخورداندیشه هاست و به واقع یک انقلاب فرهنگی شکل گرفته است. اما در همین یک مورد آنچه می خواستیم را مقایسه کنید با اتفاقات حیرت آور نمایشگاه کتاب امسال که حتی برخی از رساله ها و کتاب های مراجع را جمع کردند. غرفه کتابهای شهید بهشتی که خود از پایه گزاران نظام هست را حذف کردند و محدودیت مثل همیشه دامن ادبیات و کتاب های علوم انسانی را گرفت و اینها تنها علامت هایی کوچک در دوری از آرمانهای انقلاب است.

نظام در حال حرکت به سمت تک صدایی است

تک صدایی منجر به استبداد و دیکتاتوری می شود

موسوی باهشدار نسبت به تداوم این روند خاطرنشان کرد: نظام در حال حرکت به سمت تک صدایی است به طوری که هیچ اندیشه دیگری را تحمل نمی کند. تک صدایی خود منجر به استبداد و دیکتاتوری می شود و هیچ کس نیست که نداند اضافه بر استبداد و دیکتاتوری تک صدایی مهم ترین عامل بازدارنده توسعه است.

سیاست هایی که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات را هدف گرفته است

میرحسین موسوی تاکید کرد: آنچه اکنون می بینیم سیاست هایی است که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات را هدف گرفته است و تعجب آور نیست که در کشور ما مساله فساد و دروغ و خود رایی درحال گسترش است، چرا که اگر اندیشه آزاد نباشد در فضای تک صدایی این مسایل طبیعی است.

جنبش سبز برای آزادی و عدالت است

زمانی آرزو داشتیم جشن بستن زندان اوین را بگیریم اما…

مهندس موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نسبت جنبش سبز و آرمانهای انقلاب پرداخت و گفت: جنبش سبز برای آزادی و عدالت است. عدالت برای مردمی که انقلاب کردند و کشور با همه تنوع قومیت ها، فرهنگ هاو زبان های مختلف مال آنهاست و عدالت در وجوه اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جزئی از حقوق آنهاست. و نیز آزادی که از آرمانهای ما بود و اگر نباشد حقوق مردم پایمال می شود. زمانی آرزوی ما بود که زندانها خالی باشد وجشن بستن زندان اوین را بگیریم، اما حالا آنجا ساختمان سازی می کنیم که حجره های بیشتری داشته باشیم برای حبس بیشتر و هم این نشانی دیگر از انحراف و کج روی ماست که به نتیجه هم نخواهد رسید.

آیا از چنین نظامی در جهان می توان دفاع کرد؟

موسوی خاطرنشان کرد: ما که نمی خواستیم فقط حکومت تشکیل بدهیم و به نام اسلام چارچوبی تعریف کنیم ولی از محتوا خالی باشد و از آرمان ها و آرزوهایی که برآمده از مکتب و اعتقادات ما بود هیچ نشانی نداشته باشد.اگر قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگارن آیا می توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟

جنبشی بر آمده از نیاز های واقعی یک ملت

جنبش سبز جنبشی برای چهار فصل

وی طلب آزادی و عدالت را در چنین فضایی یک مطالبه جدی عنوان کرد و گفت: جنبش سبز یک جریان ادامه دار است که نه با بستن و گرفتن و تهدید و زندانی کردن و نه با کشتن متوقف نخواهد شد چرا که مطالبات برآمده از نیازهای واقعی و انسانی ملت ما را دارد. این جنبش یک جنبش چهار فصل است. تجدید حیات می کند، در شکل های مختلف ظاهر می شود. اینطور نیست که برای یک مقطع کوچک باشد و یا ارتباطی به شخص خاص داشته باشد بلکه برآمده از نیازهای ملت ما و در موازات مبارزات طولانی ملت برای نیل به آزادی و عدالت است.

اهداف جنبش سبز ساده و روشن است

انتظار نداریم جوانمردانه عمل کنند؛ از صدا وسیمایش گرفته تا…

موسوی شعار ها و اهداف جنبش سبز را ساده و روشن دانست و گفت: زمانی که می گوييم قانون اساسی مسئله روشن است، وقتی می گوييم دروغ و فساد نباشد و عدالت باشد مسئله روشن است. به طور قطع گسترش آگاهی بزرگترین ابزار جنبش است. ما با کسی نمی خواهیم دعوا کنیم. تنها از حقوق خود دفاع می کنيم و ابزارمان همان آگاهی رسانی به مردم است و جلوی کسی را هم سد نمی کنیم. آنها می توانند تبليغ کنند که ما درست نمی گويیم. ما انتظار نداريم که آنها جوانمردانه عمل کنند، از صدا و سيمايشان گرفته تا باقی رسانه هايشان.

«دروغ ممنوع» مطالبه جدی همه مردم بود

موسوی با یاد آوری شعار «دروغ ممنوع» در شب انتخابات گفت : در هنگامه انتخابات یکی از مهمترین و با نفوذترین پوستر هایی که چاپ شد، پوستر «دروغ ممنوع» بود. بنده اولین بار آن را در تهران دیدم و به فاصله 24 ساعت در یک منطقه دوردست کشور مشاهده کردم چرا که شعار ملموس و مطالبه جدی همه مردم بود.

طاقت  یک وبلاگ معمولی را آزاد را هم ندارند

چشم اسفندیار آنها مسئله آگاهی است

میرحسین موسوی این بار هم از آگاهی و ضرورت آگاهی بخشی گفت و تاکید کرد: اینکه آنها طاقت ندارند يک وبلاگ معمولی را آزاد ببينند و امروز هيچ رسانه ای حتی در سطح مجازی نیست که در اختیار ما باشد و از فيلترينگ در امان مانده باشد همه نشانگر اين است که پاشنه آشيل يا چشم اسفنديار آنها مسئله آگاهی است. بنابراین هرکس در هرجا احساس مسئولیت می کندباید در حد خود در گسترش آگاهی های سیاسی، اجتماعی تلاش کند حتی با گفتن یک نکته در جمع کوچک.

کانون های گسترش آگاهی ها کجاست؟

میرحسین موسوی کانون های گسترش آگاهی را برشمرد: از محيط خانواده گرفته تا جمع دوستان و اقوام، و در میان اقشار و استان های مختلف اگاهی را گسترش دهيم. جنبش سبز هدف پیچیده ای ندارد؛ ما فساد و دروغ را نمی خواهيم، می خواهيم مردم احترام داشته باشند، قوه قضاييه درستی داشته باشيم که ظلم نکند. اينگونه نباشد که از کسی اعتراف بگيرند و بر اساس آن وی را اعدام کنند يا او را بزنند و یا زندانی را آزاد کنند و بعد از دو سه هفته با او تماس بگيرند و بگويند مصاحبه کن يا به زندان برگرد! کافیست همین مسائل را برای مردم شرح دهيم.

چقدر با واقعیت بیگانه اند؟

موسوی دغدغه های خود  درباره بی تدبیری درامور را اینگونه بیان کرد: هميشه می گويم کسانی که اين زندان های وسيع را ايجاد کرده اند چقدر با واقعيت بيگانه اند. ما چقدر فرصت داشتيم در ماه رمضان و عيدهای مذهبی و ملّی اعلام کنیم که جدای از گذشته ها  آزادانه به اصول بازگرديم. اين خود به خود مردم را خوشبين می کرد. اکنون نیز اگر بگويند انتخابات آزاد و رقابتی برگزار خواهیم کردو تقلبی در کار نخواهد بود خواهيد ديد که مردم قطعا نفس راحتی می کشند.

کهریزک مسئله ملی است؛جلوی چشم مردم ماجرا را بگوئید تا تکرار نشود

وی تصریح کرد: نظامی که نتواند با حمله به خوابگاه دانشجويي به عنوان يک مورد برخورد شجاعانه کند و برای مردم شرح دهد که واقعا در این بین چه اتفاقی افتاده است و با آنهايي که تقلب کرده اند نتواند برخورد کند نظامی ضعيف است. قدرت نظام در اين است که اين مسائل را شرح دهد يا در مورد کهريزک که می گويند 3 نفر را محکوم کرده اند. کهريزک يک مسئله ملی است و به همين دليل بايد تمام بحث هايي که در خصوص کهريزک می شود جلوی چشم مردم گفته شود تا تکرار نشود و بعدا مردم هم قانع شوند که عدالت اجرا شده است. همين نتيجه مبهمی که اعلام کردند و 3 نفر را به قصاص محکوم کردند بگويند اين سه نفر چه کسانی هستند و چه ارتباطی با افرادی دارند که اسامی شان در مجلس برده شد، مجلسی که تازه ما می دانيم چقدر گزارش هايش محدود است.

آرزو می کنیم کج راهه به راه مستقیم تبدیل شود

موسوی گفت: همه آرزو می کنيم اين کج راهه تبديل به راه مستقيم شود. توسط هر شخصی که باشد در هر موقعی که باشد مردم راضی خواهند بود. مردم مبارزه کرده اند .خون دل خورده اند تا به عدالت و ازادی برسند تا استبداد و خودرایی نباشد. تا مناصب و منزلت ها در حال گردش باشد تا هرکس در هرجا وظایفی دارد در مقابل مردم پاسخگو باشد.

آیا دستگیری ها توانست رژيم شاهنشاهی را حفظ کند؟

مير حسين موسوی خطاب به زندانيان پيش از انقلاب افزود:اين بگير و ببند ها مسئله را حل نمی کند مگر با به زندان انداختند شما رژيم سقوط نکرد؟ رژيم سقوط کرد و من اثرات این دستگیری ها را به خاطر دارم ولی پرسش اين است که آیا اين دستگیری ها توانست رژيم شاهنشاهی را حفظ کند؟ وضعيت رسانه ای و گردش آزاد اخبار و اطلاعات در جهان، نسبت به دوره ای که شما در زندان بوده ايد بسيار متفاوت است. اول صبح با رجوع به چند سايت می توان تمامی اخبار را دريافت کرد. قبلا اطلاعيه ها با چه دردسری اين دست و آن دست می شد و بعضا چه خساراتی هم داشت و تنها به دست عده معدودی می رسيد. ماهواره ها و فضای بين المللی و ارتباطات هم به همين ترتيب موثراند.

به گفته نخست وزیر زمان دفاع مقدس،در چنين فضايي رفتن به سمت الگوها و چهارچوب هايي که عقلا عدم کارآمدی آنها روشن بوده جای تعجب و تأسف دارد.

کشور با آزادی و عدالت اداره می شود نه با زندان اوین

موسوی تصریح کرد: برخی گمان می کنند با ايجاد فضای رعب و وحشت می توان امور را اداره کرد در حالی که کشور با آزادی و عدالت اداره می شود نه با زندان اوين.


143 پاسخ به “کشور با آزادی وعدالت اداره می شود نه با زندان اوین”

 1. مهدی گفت:

  متاسفانه این حکومت از مسیر خود خارج شده و با این نحوه حکومت به سمت سقوط میرود.

 2. رها گفت:

  با سلام خدمت آقای موسوی،
  امیدوارم با دیدار و یاد از تمام گروه هایی که با نیت مبارزه با ستم با استبداد شاهنشاهی جنگیدند و به زندان افتادند انها را نیز به حامیان جنبش اضافه کنید.بسیاری از جوانانی که آنزمان جذب گروههای چپ مذهبی و غیر مذهبی شدند و بعد از انقلاب یا به زندان افتادند یا از ایران گریختند جوانان پاکی بودند . حساب بسیاری ازاین افراد را باید از عملکرد رهبرانشان جدا دانست.اگر شما مانند ماندلا و گاندی داعیه دار مبارزه بدون خشونت هستید ،یک مرحله بسیار مهم از آن بخشش تمام گروهها و فراموش کردن تمام درگیری های سابق و دراز کردن دست دوستی به آنها و آوردن آنها به زیر چتر خودتان بر اساس موافقت با اصول دمو کراسی است.

 3. ش از تهران گفت:

  آش از بس سمی ست آش پز هم حالت تهوعش دست داده است. اما گویا آنها در حال پختن آش دیگری هستند. ما به کمتر از موسوی رای نخواهیم داد. آنرا دریابید. بفکر جایزگزین کردن احمدی نژاد هستید، بفکر جایگزین کردن خودتان هم باشید. اما راستی با محسن روح الامینی چه کردید، و بعد پزشکش را چگونه سر به نیست کردید! هان!!

 4. امیر گفت:

  موسوی خیلی مرده.

 5. نصیحت گفت:

  دوستان سربازان گمنام و خوشنام در موقع نوشتن مزاحم می شوند! و بعد شما را در نوشتنتان منصرف می کنند. یادتان باشد که وقتی نوشتنتان به پایان رسید آنرا کپی کنید، تا وقتی سربازان پولدرکف کار شما را مختل کردند بتوانید دوباره در قاب بچسبانید و بفرستید. سبز باشید! این کلک را به دوستانتان نیز توصیه کنید. سبزتر باشید و سبز تر و تازه! تا بیست و دوم و بیست و پنجم هر روز را سبزتر کنیم تا سیل سبز.

 6. کو گوش شنوا ؟!!مهندس موسوی شما در بیانیه 17 به قول معروف حجت را بر همه تمام کردید. ایا نظام به یکی از چندین نکاتی که شما بشون اشاره کرد توجه کرد که بخواد عملیش کنه

  متاسفانه کم کم انحراف پیدا شد و در این سال های اخیر نیز مشکلات بسیاراساسی پیدا کرده ایم به گونه ای که امروز نمی توانیم جواب نسل جوان را بدهیم و حتی هنگامی که برایشان توضیح دهیم که اول انقلاب چه اهدافی مطرح بود و بعد از انقلاب چه تغییراتی در کشور رخ داد باز هم نمی توانیم قانعشان کنیم. دلیل آن هم چیزی نیست جز بیراهه رفتن ما
  ________

  خوب بیراهه رفتن اون اقایون دیگه. همین اقایون که بیراهه رفتن الان نمیخوان به اون اصول و قانون برگردند.واقعا نمیخوان. اگر میل داشتند که برگردند ، هر روز تهمت بیشتر به شما و جنبش نمیزدند. شما و جنبش مردم سبز ایران را محارب خطاب نمی کردند. پس قصد برگشت به اون اصول ندارند و دارند همینطوری به بیراهه رفتن خودشون ادامه میدهند.
  حالا اقای موسوی ، شما قصد ندارید که به مردم واضح توضیح دهید که این افراد ی که دارند به بیراهه میروند واقعا چه کسانی هستند؟ چرا اون ها حق دارند به شما و خانوادت و بیت امام و آحاد ملت تهمت بزنند و توهین کنند! ولی شما حق ندارید به مردم بگویید که واقعا این افراد که به بیراهه دارند میروند و بیراهه رفتن این اقایون باعث بدبختی مردم ایران شده ، چه کسانی هستند؟؟!
  ملت ایران دارند تقاص چی را پس می دهند. اقای موسوی این جوانان آرمان خواه هستند. این جوانان واقعا می خواهند که افرادی در این مملکت حکومت کنند که دلسوز باشند. نه اینکه با این همه خطا و این همه آسیب رساندن به مردم ، حالا به گفته کاملا اشتباه شما به قول معروف سر عقل بیان و حقوق مردم را ارزشمند بشمارند. اخه کسی که افکار دیکتاتوری دارد مگر می تواند برگردد؟؟!!
  مردم ایران از این حرف ها خسته شدند. اقای موسوی. دیدار شما و اقای کروبی ، واقعا مردم سبز ایران مقداری دلنگران کرده است. مقداری مردم راه دلسرد کرده است. اون هم فقط به دلیل اون حرفی که شما زدید. گفتید در صورتی که مجوز بدهند ما دعوت میکنیم که مردم بیان به راهپیمایی. در غیر اینصورت به گسترش اگاهی میپردازیم. همین در غیر اینصورت گفتن شما ، باعث دلسردی مردم شده است. نه به اینکه تب و تاب تظاهرات در سال گذشته را داشتید و داشتیم ، نه به حالا که شما براتون فرقی نمی کند که تظاهرات بشود یا نشود.

  اقای موسوی گفتید گسترش اگاهی گفتیم باشد. ما داریم داخل تمام شبکه های اجتماعی اطلاع رسانی می کنیم. باور کنید من عکس هایی از دهات و روستاها جمع کردم که حالا به جز من. با وجود چند تا از روحانیون عزیز البته شناخته شده نیستند ولی خیلی دلسوزند ، به دهات و روستاها رفتیم و با سخنرانی ها این عزیزان ، مردم اونجا رو اگاه کردیم. مردم اونجا واقعا سبز شدند. فضاهای اجتماعی که دیگر جای خودش را دارد.
  ولی ایا نباید ما هم خودی نشان دهیم. ایا نباید اعتراض کنیم. سکوت که راه حل نیست. امام خمینی از مردم خواست که به هر نحوی که شده اعتراض کنند. مردم را به جهاد فراخواندند.
  ما که دنبال انقلاب نیستیم. دنبال دفاع از حق حقوق خود و دیگران هستیم. دنبال این هستیم که از حقوق اقای نوری زاد که بی گناه هستند دفاع کنیم. دنبال این هستیم که با اعتراضات خودمون به حکومت فشار بیاریم که به خواست حداقلی مردم تن دهد. گسترش اگاهی جای خودش . اعتراضات خیابانی هم جای خودش.

  جبهه ها نشانی از حقانیت راه بود

  نمی توانیم جواب نسل جوان را بدهیم چون انقلاب به بیراهه رفت

  *******
  اتفاق های حیرت آور نمایشگاه کتاب امسال را مقایسه کنید با…

  **********
  نظام در حال حرکت به سمت تک صدایی است

  تک صدایی منجر به استبداد و دیکتاتوری می شود

  ******
  سیاست هایی که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات را هدف گرفته است

  ********
  آیا از چنین نظامی در جهان می توان دفاع کرد؟

  **********
  زمانی آرزو داشتیم جشن بستن زندان اوین را بگیریم اما…

  **********
  کهریزک مسئله ملی است؛جلوی چشم مردم ماجرا را بگوئید تا تکرار نشود

  ********
  آرزو می کنیم کج راهه به راه مستقیم تبدیل شود

  **********
  کشور با آزادی و عدالت اداره می شود نه با زندان اوین

  *********

  طاقت یک وبلاگ معمولی را آزاد را هم ندارند

  چشم اسفندیار آنها مسئله آگاهی است

  ___________-

  مهندس موسوی.کاملا به تمام این نکاتی که شما به حق به ان ها اشاره کردید موافق هستم و همه دوستداران سبزه موافق هستند. ولی ایا نباید کسی به حکومت فشار بیاورد که بر خی از این نکاتی را که شما بشون اشاره کردید رو عملی و برخی رو رفع کند؟؟! تنها راه حل موجود برای اینکه حکومت به حداقل حقوق مردم تن دهد ، اعتراض به هر نحوی است. اعتراض مسالمت امیز در خیابان ها بهترین راه حال است. جنبش سبز به فرموده شما جنبش مساملت امیز و دور از خشونت و همچنین اهداف جنبش سبز ساده و روشن است. ولی ما میگوییم فقط اطلاع رسانی یا علامت دادن به یکدیگر که راه حل برای رفع تمام این مشکلات و این نکاتی که شما بشون اشاره کردید ، نیست. اگر بود که این 9 ماه گذشته نظام رعایت می کرد!

 7. reza گفت:

  حكومت كفر مي ماند ولي با ظلم نه.

 8. رضا گفت:

  اندکی صبر سحر نزدیک است. درود بر میر حسین

 9. ناشناس گفت:

  درود بر تو سید فرزند فاطمه زهرا س الحق و الانصاف حقیقت را گفتی و درد دل همه سبزپوشان بود بامید رسوایی دولت حاکم؛ انشاءا.. …

 10. به hadi گفت:

  اقای محترم واقعا برات متاسفم یعنی تو فکر میکنی 3 ملیون ادمی که 25 خرداد اومدن راهپیمایی همه از خارج برگشته بودن یعنی خانواده باکری همت شهید صدوقی مفتح دستغیب زین الدین شیرودی جهان ارا فرزند شهید اوینی شهید ستاری و…. که اینقدر زیادن که نمیتونم همشون رو بگم همه منافق و خارجی اند؟ اخه چقدر شما رو شستشوی مغزی دادند؟چقدر میخواید از فکرتون استفاده نکنید و هر چی اونا میگن چشم و گوش بسته قبول کنید پس خدا برای چی به شما عقل داده؟ من خودم خواهر شهیدم و زندگی معمولی داریم و من و خانواده ام از رایی هم که به میرحسین دادیم خوشحالیم و افتخارمون همینه که به مسلمون واقعی و با صداقت رای دادیم . چون هیچ گناهی بدتر از دروغگویی نیست. 2- میرحسین میترسه بین مردم بیاد یا احمدی نژاد که با هلی کوپتر برای تنفیذ میبرنش . چرا هر استانی میره بر ضدش تجمع بر گذار میشه؟ چرا به هر دانشگاهی میره بدون خبر قبلی میره؟ و تازه بعد از اطلاع دانشجوها بر ضدش تجمع میکنن؟ چرا حکومت از اینکه موسوی وارد مردم و تجمعاتشون بشه میترسه و حتی نمیذاره مردم با میر حسین دیدار کنن ؟اصلا اگر ما اینقدر کمیم چرا یه مجوز به ما نمیدین تا کم بودن خودمون رو ببینیم ؟ در ضمن اونی که باید ارایش زنانه کنه عمله دولت و ریس دولت و جیره خواران و سکوت کننده در برابر این همه ظلم آشکارن . در ضمن مغز ت رو به کار بنداز تا حقیقت رو ببینی .

 11. علی گفت:

  … .امیدوارم قبل از اینکه سران دولت مجبور شوند مانند صدام از گوشه ای یافت شوند به خود بیایند و اگر ذره ای آزادگی در وجودشان است به مردم بپیوندند.
  سبز باشید مانند سرو همیشه سبز و استوار

 12. ناشناس گفت:

  حرف های خیلی قشنگی ولی با شرایطی که تو جامعه هستش دیگه حرف به جایی ختم نمی شه.
  باید عمل کرد.
  از مهندس موسوی تقاضا دارم اعلام جهاد حق علیه باطل بکنند تا ریشه ظلم را یک شبه بخشکانیم.

 13. محمد گفت:

  از مهندس موسوی می خواهم که تا آخر راه بر مواضع دینی و انسانی که خود جزء دین است ادامه دهند تا دل ما متدینین گرم و مطمئن بماند

 14. محمد گفت:

  از مهندس موسوی می خواهم که تا آخر راه بر مواضع دینی و انسانی که خود جزء دین است ادامه دهند و آن را به روشنی بیان نمایند تا دل ما متدینین گرم و مطمئن بماند

 15. جوان سبز گفت:

  سخنان بسیار حساب شده ای بود. خیلی خوب است که سخنان مهندس موسوی به گونه اسست که همه اعضای جنبش سبز را در بر می گیرد و هر کسی می توند تفکر خود را در سخنان ایشان در یابد.

  یا حجت بن الحسن ریشه ظلم رو بکن

  “22 خرداد سبز همه با هم”

 16. دانشجوی سبز گفت:

  وعده سبز ما
  22.25.30 خرداد
  ما به خرداد پر از حادثه عادت داریم

 17. مژگان گفت:

  آقای موسوی تا به کی فقط حرف ؟ آیا زمان عمل فرا نرسیده ؟ آیا در طول این یک سال خون به اندازه ی کافی ریخته نشد و مادران داغدار نشدن ؟ ملت رو به خیابانها کشیدن و روانه ی شکنجه گا هها کردن هنر یک سیاستمدار که دم از مبارزه ی مسالمت آمیز میزنه نیست . تنها راه … فقط اعتصابات عمومی هست و بس

 18. رضا گفت:

  جناب هادی،اولا ای کاش شما و حاکمان قدرت طلب فعلی هم با شهامت اعلام می کردید،منظورتون از مردم ایران،همون جماعت… نا آگاه هستند که یا فریب دستگاه تبلیغاتی و مزور و ریاکار شما رو خوردند یا به خاطر فقر بیش از حد،مجبورند با گرفتن سهام عدالت و پول و….در راه پیمایی های فرمایشی و مهندسی شده ی شما شرکت کنند و به نفع شما شعار بدهند.منتها،شما هیچ وقت شهامت این اعترافو ندارید…
  ضمنا شما ندیدی که مهندس موسوی،چطور در راه پیمایی روز قدس شرکت کرد،اما نیروهای بسیج و لباس شخصی حامی شما،به پاترول حامی ایشون حمله ور شدند و محافظان رو مجبور کردند ایشون رو از راه پیمایی خارج کنند؟
  ندیدی که ایشون در 13 آبان،قصد داشت از فرهنگستان هنر به راه پیمایی بره، اما دو لشکر از دوستان شما با محاصره در های شمالی و جنوبی فرهنگستان و درگیری با محافظان،این امکان رو از ایشون سلب کردند؟
  و باز در 22 بهمن،ندیدی که چطور دوستان لباس شخصی شما،در خیابان شادمان با چوب و چماق و … به ماشین ایشون حمله ور شدند و همون حرکت روز قدس رو تکرار کردند و بعد هم به دروغ گفتند ایشون با گذاشتن شال سبز به روی سرش،به سبک بنی صدر فرار کرده!!!
  حمله لباس شخصی ها به خاتمی در همون روز و حمله نیروهای ضد شورش با اشک آور و … به شیخ شجاع رو چی میگی؟!
  البته از کسی مثل شما که منبع اخبارش،فقط صدا و سیمای دروغه،بیش از این انتظاری نمیره.اما بت توصیه می کنم حالا که فیلتر شکن داری،یه سری به سایت یو تیوپ و دیگر سایت های فیلم گذاری بزنی و با دیدن فیلم های تظاهرات ما،متوجه بشی که بر خلاف راه پیمایی های فرمایشی شما که فقط از یک قشر خاص تشکیل شده(همونطور که در بالا گفتم)،راه پیمایی های خودجوش سبز از اقشار مختلف ملت سبز ایران،تشکیل شده:از شمال تهران تا جوانان نازی آبادی،از مسلمان تا لائیک،از چادری تا به قول شماها،بی حجاب و بد حجاب و…..همه هم هدفشون یک چیزه:آزادی و سربلندی و اعتلای ایران زمین.

 19. رضای سبز گفت:

  خانم یا آقای ایرانی،با عرض سلام.من با بخش عظیمی از انتقاداتی که شما به دوره صدارت مهندس موسوی داشتید،موافقم.اما سه نکته رو مد نظر بگیرید:
  1-در آن دوره مثل امروز نبود که همه کاره ی کشور جناب احمدی نژاد و حامیانش باشند و کل نظام فدای ابقای اونها بشه.در آن دوره،نخست وزیر،هر چند که در ظاهر،رئیس هیئت دولت بود،اما در واقع پس از رهبری و ریاست جمهوری،در رده سوم امور اجرایی قرار داشت و تازه از نقش پر نفوذ آقای هاشمی به عنوان رئیس مجلس هم نباید غافل شد.پس بی انصافی است که بخواهیم تمام کاستی ها و نقایص آن روز رو به گردن آقای موسوی بیندازیم.
  2-گیریم در دوران جنگ و البته همزمان با قیام مسلحانه سازمان تروریستی مجاهدین خلق،نوعی تک صدایی و زندان اوین و … بر کشور حاکم شده باشد،اما در عوض خبری از بریز و بپاش های امروز از سفره ملت و این فساد مالی گسترده ای که دامان حکومت رو گرفته،نبود.تندرو ترین مخالفان انقلاب هم بر پاک دستی و سلامت مالی دولت در دوران جنگ صحه میگذارند.در حالیکه امروز میلیارد میلیارد از پول نفت گم می شود و کسی هم پاسخگو نیست….
  3-گیریم که مهندس موسوی،در مقام اعتراض علنی به تک صدایی که به قول شما آن روزها دامان کشور را گرفته بود،بر می آمد،به نظر شما آیا سرنوشتی بهتر از سرنوشت قائم مقام رهبری و عزل پیدا می کرد؟
  ا…

 20. رها راست گفته و نوشته است گفت:

  رها راست گفته و نوشته است
  من نیز سخن رها را تکرار و تکرار تکرار می کنم. باید دست دوستی بسوی هر کس که شناسنامه ی ایرانی دارد، هر کس پارسی سخن می گوید، هر کس حتا در جهت منافع مادی و معنوی ایران است و حتا ایرانی نیست دراز کرد. باید بخشید باید دوباره رویید و سبز شد. سبز شدن یعنی حتا از همه ی اشتباهات استفاده کردن برای بیرون رفتن از بحران.

 21. ضمن تشکرو قدردانی اززحماتی که آقای مهندس موسوی درامرپیشبُرد معقولانه اهداف جنبش سبزمی کشند وبی ریا وخالصانه تمامی مسائل و تهمت هاوبرچسب های نابخردانه وگاهاً نامنصفانه دوستان کم اطلاع راودشمنان ناآگاه راازیک سو ومخالفان ودشمنان آگاه ولی مغرض دیروز وامروز شان راازدیگرطرف , بامتانت وسعه صدر تحمل می کنند,این عمل ایشان یکی ازضفت های بارز هرسیاستمدار دوراندیش وخردمداری هست ویا باید باشد ,درجای خود جای بسی خوشحالی و تقدیراست که, لااقل درچنین شرایط وانفسایی که ملت ما به ویژه مردم حاضر درصحنه مبارزاتی جامعه نیازمند, رهبری داهیانه حرکتهای خویش هستند, ایشان درکناردیگر هم اندیشان خود ومهمتر ازهمه درکنار ملت ایران درصحنه حضوردارند ,امیدوارم که همچنان تندرست وسالم وسرحال بمانند که این کشتی درشُرف غرق شدن را نیازی به رهبری است که بتواند آنرا با صبرودرائت والبته به همت ملت سبزکشورمان نجات وما یک بار دیگرخوشبختی مردمان راباحضورایشان وهمسر محترمشان شاهد باشیم .

  بنده به عنوان یکی ازمیلیون ها “خُس و خاشاک “,ازمیرحسین عزیز تقاضامندم درصورت روی پشنهاد اعتصاب وچگونگی برگذاری آن والی آخر…. توجه خاصی مبذول دارند. درضمن بند درمجموع با نظرات آقایی بنام “نجفی “که درهمین صحفه قابل رویت است موافقم .

  باآرزوی موفقیت برای شما و ملت سبز اندیشمان

 22. ارمان گفت:

  کاش اقای موسوی به جای صبر به مردم دستور حرکت و تلاش می داد…

 23. ناشناس گفت:

  من حرفهای رئیس جمهور عزیزمان را پرینت میگیرم و در چند نسخه در اختیار دوستان و آشنایان که دسترسی به اینترنت ندارند قرار میدهم پیشنهادم این است که سایر دوستان نیز این کار را بکنند

 24. یادمان نرود گفت:

  به دوستان می گویم این روزها استقامت بیشتر را می طلبد …. ما پیروزیم… VVVVVVVVVVVVVV

 25. مانی افشار گفت:

  به ارزوی ایرانی سبز و ازاد.
  حقیقت زیر ساطور است
  عدالت سهم باتوم است
  آدمی ,زیر خنجر, شعر آزادی می سراید
  امروز ما, فردای من سوز فریاد ماست
  نعره کن ,نعره کن ای آزادی
  بغض های پینه بسته در گلویت
  در مشت های حقیقت جاودان است
  ای وطن با خون جوانانت, نی !
  فرزندانت ,حماسه می سازند
  سنگر می سازند
  مرگ می سازند
  قلم نوشتن نمی داند
  چشم ها دیدن نتوانند
  پاها رفتن نتوانند
  عقل ها در نمی یابند
  دستان پینه بسته و ترک خورده ام
  در خون لاله هایت رنگین شده اند
  هر لحظه تو را احساس می کنم
  احساسی سراسر واقعیت,
  افکارم به رنگ وطنم شده اند
  رنگی که در خون ماست
  و دو رنگی نمی شناسد
  به که گویم از کجا نالم؟
  اینجا سرزمین کوروش و داریوش است
  که کاخ های استوارش
  در بیداد و ظلمت
  سست شده اند
  ای وطن
  نام تو
  به وسعت مادها , پارس ها, پارت ها ,اران و ایران است
  نشان مرز هایت با کمان آرش در قلب زمین است

  قسم به خون شهیدانت, پرچم سه رنگت, را تن پوش خود خواهم کرد
  تا سبز ایمانت, سفید صلحت و قر مز جان فشانیت
  با وجودم در آمیزد
  ای وطن با تمام قلبم تو را می خوانم
  از تو می سرایم
  و در اخر می گویم که
  ای میر حسین نامت جاودان باد
  جاودان باد
  جاودان باد
  ایران ما با تو همیشه ازاد باد

 26. پسر میر گفت:

  سیصد گل سرخ، یک گل نصرانی.
  ما را ز سر بریده می ترسانی؟
  ما گر زسر بریده می ترسیدیم.
  در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

  درود بر موسوی

 27. سبز اندیش گفت:

  اگر آنها رسانه های ما را فیلتر می کنند ماهم می توانیم با قرار قبلی به سایت های آنها حجوم ببریم تا حداقل برای چند ساعت از کار بیفتند

 28. لالانی گفت:

  با سلام خدمت دست اندرکاران سایت کلمه،
  مدتی است می خواهم از شما گله کنم، چرا صحبت و سخنرانی های آقای موسوی را با تفسیر های خودتان می نویسید. این که بند بند می کنید و تیتر هم می دهید، ابتکار خوب و جالبی است، ولی به نطر من صحبت های ایشان آن چنان روشن و واضح است که تفسیر های اضافی در اول هر بند به نظر من نه تنها چیزی به گفته های ایشان اضافه نمی کند، بلکه از انجا که برخی مواقع تفسیرهای شما با جملات ایران مخدوش می شود، از اعتبار نشریه شما به عنوان منبع خبر کم می کند. امروزه روز، صحبت های ایشان آن چنان اهمیتی دارد که لحن گفته ایشان هم اهمیت دارد، چه رسد به حمله ای که ایشان گفته وصرورت دارد بدون تفسیر و حتی المقدور عینا نقل شود. هر چند که برای من سایت شما معتبر ترین منبع در این زمینه بوده و هست.
  باز هم خسته نباشید.
  کلمه: کاش دست بردن در معنا را با مصداق می فرمودید. در هر صورت از تذکر شما سپاسگزاریم و دقت بیشتری خواهیم نمود.

 29. برگ سبز گفت:

  درود بر شرفت. سخن خوبی بود. جانا کی سخن از زبان ما می گویی. به امید پیروزی.

 30. * انتقاد سبز گفت:

  موسوی عزیز کاملا با شما موافقم: کشور با آزادی و عدالت اداره می شود نه با زندان اوین

  ولی آیا آزادی وعدالت با این قانون اساسی فعلی محقق می شود؟

  آیا دفاع از این قانون اساسی پر از تناقض , نشاندهنده این نیست که به قول خودتان چقدر با واقعیت بی گانه اید؟

  آیا از چنین قانونی که مردم در آن وسیله هستند ونه هدف وصاحب اصلی قدرت, می توان دفاع کرد؟

  آیا همچنان که می بینیم قانون اساسی این پتانسیل را ندارد که نظام را به سمت تک صدای شدن حرکت دهد؟

  آیا سیاست هایی که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات را هدف گرفته است و عملکرد صدا وسیما , نتیجه همین قانون اساسی نیست؟

  آیا با این قانون نمی توان به راحتی وبه صورت قانونی مردم را سر کار گذاشت و آیا دست دروغگوها با این قانون بازتر نمی شود؟

  البته شما قبلا اشاره کرده ایت که قانون اساسی کاملا بی عیب نیست وهدف شما استفاده از پتانسیل های قانون برای دفاع از حق مردم است ولی موسوی عزیز چرا خودمان را گول بزنیم بیشتر مشکلات کشور ناشی از همین قانون پرتناقض است که هر کسی از ضن خود یارش می شود وتفسیرش می کند….
  موسوی عزیز ,تاریخ معلم انسانها و چراغ راه آینده است.با تشکر از شماکه کامنت های منتقدان را منتشر می کنید.زنده باد جنبش سبز ایران .ما تا آخر ایستاده ایم

  م.شیراز ******************************************

  موسوی مصدقی دیگر است … راه او آزادیه میهن است.

 31. سبز گفت:

  بعضی مردم اینقدر بی خیالند که سرشون سنگ هم ببارند براشون زود عادی میشه.

  اصلا سراغ اخبار رو نمی گیرند اما همچنان از گرانی نالانند. ارتباط بین مشکلات و مدیران کشور رو درک نمی کنند.

  به نظر من برخی کاملأ خسته شده اند و به سوی دل مشغولی هایی هستند که فکرشان درگیر مشکلات نباشد.

  غافل از این که زندگی خودشون و بچه هاشون در حال غرق شدنه.

 32. برگ سبز گفت:

  درود بر رييس جمهور عزيزمان ميرحسين موسوي پاك و صادق و فرهيخته.

 33. آوند سبز گفت:

  اون شمال شهري فرنگ رفته هم به اندازه بقيه ايراني و مستحق آزادي و عدالت واقعيست .

 34. ناشناس گفت:

  از مسئولین محترم سایت کلمه خواهش می کنیم نگذارید نظرات این … چاپ بشه. 8 کانال تلویزیون و ده ها کانال رادیویی و 100 ها روزنامه 24 ساعت دارن نظرات اینا رو اعلام می کنن. دمکراسی بمونه واسه بعد. فعلا رو اعصاب ما نرید لطفا

 35. سعيد گفت:

  يا سلام
  از سايت كلمه ميخواهم لطفا در مورد اين حرف استاندار كه گفته ما درخواست مجوز دريافت نكرديم اطلاع رساني كنند.

 36. zavosh گفت:

  همه‌ی حرفای میرحسین عزیز به جای خود ولی مگر در ده سال اول انقلاب آن همه اعدام فله‌ای صورت نگرفت؟ کاش میرحسین کمی از نوستالژی سال‌های اول انقلاب دست بردارد تا حرف‌ها و تحلیل‌هایش واقعی‌تر شود

 37. رامین گفت:

  یاشاسین آذربایجانین مرد اوغلو میرحسین موسوی

 38. حمید گفت:

  ما منتظر اعلام راهپیمایی هستیم.تا دیر نشده بجنبین،وقت برای اطلاع رسانی کمه

 39. ابوذر گفت:

  سلام
  بهتر است خود را مردم ایران ندانیم و مخالف خود را دشمن همه ایرانی هستیم و به دنبال ایرانی آباد و آزاد
  من مخالف جنبش سبز هستم ولی اخبار سایت رو میخونم شما هم به جای توهین کردن از وجود خودتون دفاع کنید
  ممنون

 40. ناشناس گفت:

  اگر هر ایرانی اینترنت دار و چاپگردار بتواند ده نسخه از سخنان موسوی و یا هر مقاله ی دیگری را چاپ و انتشار دهد آنوقت ما بیشمار خواهیم شد. چند ماه پیش از روی پل کریمخان یک دسته کاغد آ چهار شاید هزار برگ از پشت یک موتور افتاد، موتوی هم متوجه نشد و رفت! آنجا غوغایی شد. همه فکر کردند موسوی اعلامیه داده و موتوری عمدی آنرا از موتور پرت کرده. برگ ها همین طور مثل پرنده روی هوای و زمین معلق می زدند و مردم به زمین و هوا می پریدند تا آنها را بدست آورند، فورا نیروهای انتظامی و بسیج… وارد عمل شدند. بعد معلوم شد که پلی کپیها مال اداره ی آمار بوده که برای صحافی از محل چاپ به محل صحافی برده می شده. بنا بر این دوستانی که در این صفحه می آیند باید پیمبر سخنان موسوی و همه ی سایتهایی باشند که در جهت منافع ملی و منافع انسانی حرکت می کنند. ایرانی امروز تشنه صلح و دوستی و آرامش و آزادی بی قسید و شرط است. آزادی ای که مخل آزادی هیچ کسی نشود/ نه اینکه امام جمعه بیاید و بخودش حق بدهد فتوای ترویج خشونت بدهد! ایران برای همه ی ایرانیان! و برای همه ی دوستان ایرانیان! زنده باد سبزی

 41. مهدی گفت:

  موسوی حیا کن / سیاست رو رها کن

 42. ناشناس گفت:

  برادران و خواهران ارجمند بدانيد كه اگر امروز نتوانيم صداي مخالف خود را بشنويم، فردا هم نخواهيم توانست. پس بهتر است بجاي آنكه اعصابمان را خراب كنيم، پاسخي مناسب به هموطنان مخالف بدهيم. اگر كسي دغدغة دين دارد، بايد بداند كه آنچه امروز در جامعه در جريان است، با هيچ ديني همخواني ندارد. اگر كسي دغدغة استقلال دارد، بداند كه هيچ كس نه دوست ماست و نه دشمن ما، در دنياي مدرن حتي كشورهاي مسلمان هم به منافع خود فكر مي‌كنند. اگر دغدغة امام زمان دارد، بداند كه وظيفة يك منتظر واقعي اين است گوش خود را براي شنيدن حرفهاي نو آماده كند.

 43. ناشناس گفت:

  نه 80 یا 90 تا بلکه اگر 1000 نفر هم برای موسوی وطن فروش آمریکایی کامنت بگذارید حقش را ادا خواهیم کرد.
  صبر چیز خوبیست
  بدانید که دشمنی با امنیت مردم یک کشور آخر و عاقبت ندارد.

 44. س گفت:

  مرگ بر موسوی وطن فروش
  مرگ سیاسی خود را رقم زدید…

 45. سبز گفت:

  منم با دوستان کاملا موافقم با کلی‌ گوئی به جائی‌ نمیریسیم، معجزه در همبستگی ماست. اگر همه دانشگاها اعتصاب غذا کنند، مجید توکلی آزاد خواهد شد، باید کار عملی‌ کرد، واقعا بعد از یک سال فکر می‌کنید مردم نمیدونند چی‌ کجا چه خبر شده؟

 46. ناشناس گفت:

  یه خواهش از کلمه لطفا فارسی بنوسید ما بفهمیم چی‌ میگید “کما فی السایق” یعنی‌ چه؟

 47. ایران دوست گفت:

  خوشحالم که می بینم مساله ” اعتصاب عمومی” بیشتر داره مورد توجه دوستان واقع میشه.

  تعدادی از دوستان بودند که می گفتند بعضی از مردم هستند که همش گله می کنند و از گرانی و فقر نالانند اما حاضر نیستند یک لحظه به رابطه بین حکام و این مشکلات فکر کنند. به نظر من سطح آگاهی بعضی از مردم در هر جامعه ای بسیار پایین است و اصولا نمی توان آنها را آگاه کرد! … باید آنها را رها کرد و به آن طبقه خاکستری چسبید که متوجه هستند اما بنا به دلایلی کمی بی تفاوت هستند.

  اما ما در مبارزه پیش رو دو راهکار عمده را پیش رو داریم:
  1- تظاهرات پراکنده و برق آسا در سطح شهرها که از سرکوب حکومت جلوگیری می کند.
  2- اعتصابات عمومی ( دانشجویی و کارگری و … )

  *چنانچه ما بتوانیم سرانجام از “رسانه ای مستقل چون رادیو” با کمک تمامی فعالین داخل و خارج بهره مند شویم کمک شایان توجهی را در راستای موفقیت آمیز بودن دو راهکار بالا و دیگر موارد به ما خواهد کرد.

  ما بیشماریم VVVVVVVVVVVV

 48. امیر گفت:

  درورد بر میر عزیز

  واقعا توی سخنرانی هاشون دارن پا به پای مردم پیش میرن

  خدا پشت و پناهش

  به امید پیروزی
  یا حسین میر حسین

 49. سبز سبز گفت:

  به امید پیروزی جنبش سبز

 50. مژده گفت:

  خدمت ناشناس محترم که فرموده بودن آقای موسوی حکم جهاد بدن عرض شود: دوست عزیز فقط یک مرجع تقلید میتونه حکم جهاد بده. بعضی دوستان هم که خیلی عجله دارن و میخوان تا 22 خرداد همه چیز حل بشه و تموم بشه. هموطنان عزیز آخه اعتصاب کنیم که چی؟؟ به چه هدفی؟ اصلا اومدیم و یه روز و دو روز اعتصاب کردیم. اگر هیچ نتیجه ای نگیریم فقط به خودمون ضرر رسوندیم. آقا جان نمیشه با عجله کاری کرد. وقتی آقای موسوی میگن باید هنوز اطلاع رسانی کنیم به این علته که هنوز خیلی از مردم هستن که از هیچی خبر ندارن. شما مردم رو کلی نگاه نکنید. من خیلیا رو میشناسم که به خاطر سیاستهای غلط این دولت به خاک سیاه نشستن. اما حرف حساب سرشون نمیشه. تا باهاشون حرف میزنیم میگن مگه سبزها چیکار میخوان بکنن. مگه اگر موسوی بیاد وضع ما خوب میشه. برای ما فرقی نمیکنه موسوی باشه یا احمدی. تازه اگر حرف اعتصاب بکشیم وسط خیلی باید مواظب باشیم که کتک نخوریم. من چندبار امتحان کردم. هر دفعه سرم داد میزنن که اگر اعتصاب کنیم دیگه همین چندرغاز حقوقی هم که داریم بهمون نمیدن. دیگه از کجا بیاریم بخوریم. میبینید؟؟ این آدمها هنوز نمیدونن که درد ما دیگه سر موسوی و احمدی نیست. ما حقوقمون رو میخوایم. منظور آقایان از اطلاع رسانی اینه. باید اینجور آدمها رو آگاه کنیم. باید بهشون حالی کنیم که مملکت دست یهودیها و فرقه حجتیه افتاده.
  دیروز تو یه برنامه ای، رحیمی ازغدی روایتی از پیامبر نقل کرد که من الان شرمم میاد بازگو کنم.توهین به پیامبر خدا از تلویزیون جمهوری اسلامی. من از این دست روایات فقط از علمای وهابی شنیده بودم.واقعا اشکم دراومد. بمیرم برای مظلومیت پیغمبر. حالا بقیه حرفاش بماند که کلاس سکس گذاشته بود بی حیا.به خدا این حرفها فقط از دهان یک یهودی درمیاد نه مسلمون. حالا اگر اسلام برامون مهم نیست باید بدونیم که یهودی و حجتیه ای هدفشون یکیه. اونم اینه که مسلمونها رو به جون همدیگه بندازن و خودشون هر غلطی دلشون میخواد بکنن. ممکنه یک نفر بگه من مسلمون نیستم ولی اونها همه ایرانیها رو به یک چشم نگاه میکنن. اونها تا ایران رو داغون نکنن آروم نمیگیرن. کاش ملت بیخیال حداقل به خاطر میهنمون هم که شده سکوت رو کنار میگذاشتن.