سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » کشور با آزادی وعدالت اداره می شود نه با زندان اوین...
» موسوی در دیدار با جمعی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب :

کشور با آزادی وعدالت اداره می شود نه با زندان اوین

چکیده :تعجب آور نیست که در کشور ما مساله فساد و دروغ و خود رایی درحال گسترش است، چرا که اگر اندیشه آزاد نباشد در فضای تک صدایی این مسایل طبیعی است/اگر قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگارن آیا می توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟/این جنبش یک جنبش چهار فصل است. تجدید حیات می کند، در شکل های مختلف ظاهر می...


« ما که نمی خواستیم فقط حکومت تشکیل بدهیم و به نام اسلام چهارچوبی تعریف کنیم ولی از محتوا خالی باشد و از آرمان ها و آرزوهایی که برامده از مکتب و اعتقادات ما بود هیچ نشانی نداشته باشد.اگر قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگارن آیا می توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟»

به گزارش خبرنگار «کلمه»، اینها سخنان نخست وزیر دوران دفاع مقدس در میان جمعی از زندانیان سیاسی قبل از انقلاب است. زندانیانی که به تعبیر موسوی در فضایی مجاهده کردند که دورنمایی از آینده وجود نداشت و آنچه بود تنها احساس وظیفه انسانی و خالص افراد بود. فضایی که در آن تمام تلاش ها توام با آرزو برای ارزش ها و حاکمیت اسلام و یا ویژگی های یک جامعه سالم صورت می گرفت.موسوی در این دیدار گفت: ابتدای انقلاب نیز با همین فضا شروع شد.

اگر چارچوب های کلی حفظ می شد ایران به سمت خوبی حرکت می کرد

او منکر اشکالات آن دوران نیست چه اینکه «هیچ نظامی بدون اشکال نیست» اما وی معتقد است: اگر چار چوب های کلی حفظ می شد ایران ما به سمت خوبی حرکت می کرد.

نخست وزیر امام(ره) با اشاره به نزدیکی ایام رحلت امام خمینی تشییع جنازه بی نظیر و تاریخی ایشان که میلیون ها نفر در آن حضور داشتند را نشانی از پشتیبانی یک ملت از انقلاب و آنچه که در 10 سال اول انقلاب افتاد دانست و گفت: بدون اینکه بخواهیم برخی اشکالات را نادیده بگیریم اما این موضوع نشانی از تحقق بسیاری از ارزش ها بود.

جبهه ها  نشانی از حقانیت راه بود

نمی توانیم جواب نسل جوان را بدهیم چون انقلاب به بیراهه رفت

مدیر اجرایی کشور در دوران 8 سال دفاع مقدس گفت: همیشه نظام های مختلف یکسری شاخص ها را برای بیان موفقیت خود ارائه می دهند. مثل تولید ناخالص ملی، تولیدثروت و یا در ابعاد غیر مادی مانند تحصیلات، شاخص کرامت انسانی و… که کم و زیاد آن معنا دار است و درجای خود قابل بحث. ابتدای جنگ خیل عظیم انسان های نورانی و ایثارگر که انقلاب برای ما به ارمغان آورده بود شاخص و نشانه ای بر حقانیت نظام ما بود. جبهه ها را همیشه نشان حقانیت راه خود می دانستیم و نیز علامتی از اینکه نظام در راستای آرمان هایش موفق بوده است. اما متاسفانه کم کم انحراف پیدا شد و در این سال های اخیر نیز مشکلات بسیاراساسی پیدا کرده ایم به گونه ای که امروز نمی توانیم جواب نسل جوان را بدهیم و حتی هنگامی که برایشان توضیح دهیم که اول انقلاب چه اهدافی مطرح بود و بعد از انقلاب چه تغییراتی در کشور رخ داد باز هم نمی توانیم قانعشان کنیم. دلیل آن هم چیزی نیست جز بیراهه رفتن ما.

اتفاق های حیرت آور نمایشگاه کتاب امسال را مقایسه کنید با…

موسوی در تشریح فضای قبل از انقلاب در مقایسه با بعد از آن با ذکر مثالی گفت: پیش از انقلاب آزادی نبود. عناوین کتاب های چاپی و کتاب های اساسی بسیار کم بود و به صورت زیرزمینی دست به دست می چرخید. اما پس از انقلاب نمایشگاه کتاب برپا شد تا نشان داده شوداین نظام، معتقد به برخورداندیشه هاست و به واقع یک انقلاب فرهنگی شکل گرفته است. اما در همین یک مورد آنچه می خواستیم را مقایسه کنید با اتفاقات حیرت آور نمایشگاه کتاب امسال که حتی برخی از رساله ها و کتاب های مراجع را جمع کردند. غرفه کتابهای شهید بهشتی که خود از پایه گزاران نظام هست را حذف کردند و محدودیت مثل همیشه دامن ادبیات و کتاب های علوم انسانی را گرفت و اینها تنها علامت هایی کوچک در دوری از آرمانهای انقلاب است.

نظام در حال حرکت به سمت تک صدایی است

تک صدایی منجر به استبداد و دیکتاتوری می شود

موسوی باهشدار نسبت به تداوم این روند خاطرنشان کرد: نظام در حال حرکت به سمت تک صدایی است به طوری که هیچ اندیشه دیگری را تحمل نمی کند. تک صدایی خود منجر به استبداد و دیکتاتوری می شود و هیچ کس نیست که نداند اضافه بر استبداد و دیکتاتوری تک صدایی مهم ترین عامل بازدارنده توسعه است.

سیاست هایی که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات را هدف گرفته است

میرحسین موسوی تاکید کرد: آنچه اکنون می بینیم سیاست هایی است که شفافیت و گردش آزاد اطلاعات را هدف گرفته است و تعجب آور نیست که در کشور ما مساله فساد و دروغ و خود رایی درحال گسترش است، چرا که اگر اندیشه آزاد نباشد در فضای تک صدایی این مسایل طبیعی است.

جنبش سبز برای آزادی و عدالت است

زمانی آرزو داشتیم جشن بستن زندان اوین را بگیریم اما…

مهندس موسوی در بخش دیگری از سخنان خود به بیان نسبت جنبش سبز و آرمانهای انقلاب پرداخت و گفت: جنبش سبز برای آزادی و عدالت است. عدالت برای مردمی که انقلاب کردند و کشور با همه تنوع قومیت ها، فرهنگ هاو زبان های مختلف مال آنهاست و عدالت در وجوه اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جزئی از حقوق آنهاست. و نیز آزادی که از آرمانهای ما بود و اگر نباشد حقوق مردم پایمال می شود. زمانی آرزوی ما بود که زندانها خالی باشد وجشن بستن زندان اوین را بگیریم، اما حالا آنجا ساختمان سازی می کنیم که حجره های بیشتری داشته باشیم برای حبس بیشتر و هم این نشانی دیگر از انحراف و کج روی ماست که به نتیجه هم نخواهد رسید.

آیا از چنین نظامی در جهان می توان دفاع کرد؟

موسوی خاطرنشان کرد: ما که نمی خواستیم فقط حکومت تشکیل بدهیم و به نام اسلام چارچوبی تعریف کنیم ولی از محتوا خالی باشد و از آرمان ها و آرزوهایی که برآمده از مکتب و اعتقادات ما بود هیچ نشانی نداشته باشد.اگر قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگارن آیا می توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟

جنبشی بر آمده از نیاز های واقعی یک ملت

جنبش سبز جنبشی برای چهار فصل

وی طلب آزادی و عدالت را در چنین فضایی یک مطالبه جدی عنوان کرد و گفت: جنبش سبز یک جریان ادامه دار است که نه با بستن و گرفتن و تهدید و زندانی کردن و نه با کشتن متوقف نخواهد شد چرا که مطالبات برآمده از نیازهای واقعی و انسانی ملت ما را دارد. این جنبش یک جنبش چهار فصل است. تجدید حیات می کند، در شکل های مختلف ظاهر می شود. اینطور نیست که برای یک مقطع کوچک باشد و یا ارتباطی به شخص خاص داشته باشد بلکه برآمده از نیازهای ملت ما و در موازات مبارزات طولانی ملت برای نیل به آزادی و عدالت است.

اهداف جنبش سبز ساده و روشن است

انتظار نداریم جوانمردانه عمل کنند؛ از صدا وسیمایش گرفته تا…

موسوی شعار ها و اهداف جنبش سبز را ساده و روشن دانست و گفت: زمانی که می گوييم قانون اساسی مسئله روشن است، وقتی می گوييم دروغ و فساد نباشد و عدالت باشد مسئله روشن است. به طور قطع گسترش آگاهی بزرگترین ابزار جنبش است. ما با کسی نمی خواهیم دعوا کنیم. تنها از حقوق خود دفاع می کنيم و ابزارمان همان آگاهی رسانی به مردم است و جلوی کسی را هم سد نمی کنیم. آنها می توانند تبليغ کنند که ما درست نمی گويیم. ما انتظار نداريم که آنها جوانمردانه عمل کنند، از صدا و سيمايشان گرفته تا باقی رسانه هايشان.

«دروغ ممنوع» مطالبه جدی همه مردم بود

موسوی با یاد آوری شعار «دروغ ممنوع» در شب انتخابات گفت : در هنگامه انتخابات یکی از مهمترین و با نفوذترین پوستر هایی که چاپ شد، پوستر «دروغ ممنوع» بود. بنده اولین بار آن را در تهران دیدم و به فاصله 24 ساعت در یک منطقه دوردست کشور مشاهده کردم چرا که شعار ملموس و مطالبه جدی همه مردم بود.

طاقت  یک وبلاگ معمولی را آزاد را هم ندارند

چشم اسفندیار آنها مسئله آگاهی است

میرحسین موسوی این بار هم از آگاهی و ضرورت آگاهی بخشی گفت و تاکید کرد: اینکه آنها طاقت ندارند يک وبلاگ معمولی را آزاد ببينند و امروز هيچ رسانه ای حتی در سطح مجازی نیست که در اختیار ما باشد و از فيلترينگ در امان مانده باشد همه نشانگر اين است که پاشنه آشيل يا چشم اسفنديار آنها مسئله آگاهی است. بنابراین هرکس در هرجا احساس مسئولیت می کندباید در حد خود در گسترش آگاهی های سیاسی، اجتماعی تلاش کند حتی با گفتن یک نکته در جمع کوچک.

کانون های گسترش آگاهی ها کجاست؟

میرحسین موسوی کانون های گسترش آگاهی را برشمرد: از محيط خانواده گرفته تا جمع دوستان و اقوام، و در میان اقشار و استان های مختلف اگاهی را گسترش دهيم. جنبش سبز هدف پیچیده ای ندارد؛ ما فساد و دروغ را نمی خواهيم، می خواهيم مردم احترام داشته باشند، قوه قضاييه درستی داشته باشيم که ظلم نکند. اينگونه نباشد که از کسی اعتراف بگيرند و بر اساس آن وی را اعدام کنند يا او را بزنند و یا زندانی را آزاد کنند و بعد از دو سه هفته با او تماس بگيرند و بگويند مصاحبه کن يا به زندان برگرد! کافیست همین مسائل را برای مردم شرح دهيم.

چقدر با واقعیت بیگانه اند؟

موسوی دغدغه های خود  درباره بی تدبیری درامور را اینگونه بیان کرد: هميشه می گويم کسانی که اين زندان های وسيع را ايجاد کرده اند چقدر با واقعيت بيگانه اند. ما چقدر فرصت داشتيم در ماه رمضان و عيدهای مذهبی و ملّی اعلام کنیم که جدای از گذشته ها  آزادانه به اصول بازگرديم. اين خود به خود مردم را خوشبين می کرد. اکنون نیز اگر بگويند انتخابات آزاد و رقابتی برگزار خواهیم کردو تقلبی در کار نخواهد بود خواهيد ديد که مردم قطعا نفس راحتی می کشند.

کهریزک مسئله ملی است؛جلوی چشم مردم ماجرا را بگوئید تا تکرار نشود

وی تصریح کرد: نظامی که نتواند با حمله به خوابگاه دانشجويي به عنوان يک مورد برخورد شجاعانه کند و برای مردم شرح دهد که واقعا در این بین چه اتفاقی افتاده است و با آنهايي که تقلب کرده اند نتواند برخورد کند نظامی ضعيف است. قدرت نظام در اين است که اين مسائل را شرح دهد يا در مورد کهريزک که می گويند 3 نفر را محکوم کرده اند. کهريزک يک مسئله ملی است و به همين دليل بايد تمام بحث هايي که در خصوص کهريزک می شود جلوی چشم مردم گفته شود تا تکرار نشود و بعدا مردم هم قانع شوند که عدالت اجرا شده است. همين نتيجه مبهمی که اعلام کردند و 3 نفر را به قصاص محکوم کردند بگويند اين سه نفر چه کسانی هستند و چه ارتباطی با افرادی دارند که اسامی شان در مجلس برده شد، مجلسی که تازه ما می دانيم چقدر گزارش هايش محدود است.

آرزو می کنیم کج راهه به راه مستقیم تبدیل شود

موسوی گفت: همه آرزو می کنيم اين کج راهه تبديل به راه مستقيم شود. توسط هر شخصی که باشد در هر موقعی که باشد مردم راضی خواهند بود. مردم مبارزه کرده اند .خون دل خورده اند تا به عدالت و ازادی برسند تا استبداد و خودرایی نباشد. تا مناصب و منزلت ها در حال گردش باشد تا هرکس در هرجا وظایفی دارد در مقابل مردم پاسخگو باشد.

آیا دستگیری ها توانست رژيم شاهنشاهی را حفظ کند؟

مير حسين موسوی خطاب به زندانيان پيش از انقلاب افزود:اين بگير و ببند ها مسئله را حل نمی کند مگر با به زندان انداختند شما رژيم سقوط نکرد؟ رژيم سقوط کرد و من اثرات این دستگیری ها را به خاطر دارم ولی پرسش اين است که آیا اين دستگیری ها توانست رژيم شاهنشاهی را حفظ کند؟ وضعيت رسانه ای و گردش آزاد اخبار و اطلاعات در جهان، نسبت به دوره ای که شما در زندان بوده ايد بسيار متفاوت است. اول صبح با رجوع به چند سايت می توان تمامی اخبار را دريافت کرد. قبلا اطلاعيه ها با چه دردسری اين دست و آن دست می شد و بعضا چه خساراتی هم داشت و تنها به دست عده معدودی می رسيد. ماهواره ها و فضای بين المللی و ارتباطات هم به همين ترتيب موثراند.

به گفته نخست وزیر زمان دفاع مقدس،در چنين فضايي رفتن به سمت الگوها و چهارچوب هايي که عقلا عدم کارآمدی آنها روشن بوده جای تعجب و تأسف دارد.

کشور با آزادی و عدالت اداره می شود نه با زندان اوین

موسوی تصریح کرد: برخی گمان می کنند با ايجاد فضای رعب و وحشت می توان امور را اداره کرد در حالی که کشور با آزادی و عدالت اداره می شود نه با زندان اوين.


143 پاسخ به “کشور با آزادی وعدالت اداره می شود نه با زندان اوین”

 1. پويان گفت:

  “با پر کردن زندان ها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگاران آیا می توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟”…سخن رييس جمهور موسوي متين و درست است.اما به تبصره‌اي مهم احتياج دارد. جناب رييس جمهور، حتما اطلاع داريد كه بعد از ماجراي ننگين عاشوراي 88 انبوهي از آدم‌هاي ساده و معمولي كه نه كارگر و دانشجو و معلم بودند و نه هنرمند و سينماگر و روزنامه‌گار، صرفا به دليل آگاهي بخشي(از طريق موبايل و ساير وسايل ارتباطي ديگر)به صورت فله‌اي مورد بازجويي قرار گرفتند، دادگاه برايشان تشكيل شد و حالا در زندان هستند…كار حكومت سفاك به جايي رسيده كه شهروندان ساده‌اش را به زندان مي‌افكند و هر روز با صدايي بلندتر كوس رسواييش به گوش خلق‌الله مي‌رسد…در آستانه سالگرد انتخابات شكوهمند 88(كه نتايج درخشانش به صورت مستقيم و غير مستقيم خود را نشان داده و مي‌دهد) ما شهروندان ايران زمين بيش از پيش بر عهدمان با رييس جمهور ميرحسين موسوي و جناب شيخ مهدي كروبي پايبند هستيم و چشم به راه آينده مي‌مانيم…دگرديسي تاريخي در دل حكومت(از روز 23 خرداد 88) آغاز شده و حالا حالاها ادامه دارد.ايران زمين و شهروندانش لياقت خيلي خيلي بهتر از اين‌ها را دارند…

 2. ناشناس گفت:

  درپاسخ به آن دوستی که نوشته : « از مسئولین محترم سایت کلمه خواهش می کنیم نگذارید نظرات این … چاپ بشه. ۸ کانال تلویزیون و ده ها کانال رادیویی و ۱۰۰ ها روزنامه ۲۴ ساعت دارن نظرات اینا رو اعلام می کنن. دمکراسی بمونه واسه بعد. فعلا رو اعصاب ما نرید لطفا» باید بگویم اتفاقا سایت کلکه باید حتا توهین های به آقای موسوی را هم منتشر کند، توهین های به انقلاب سبز هم منتشر شود! ما نباید کار آنان را انجام دهیم. آنها بهتر است کارهای ما را یاد بگیرند.

 3. mohsen گفت:

  برای میر حسین و مسیولان سایت کلمه
  من یک تصویر برای گرامی داشت جنبش سبز ملت ایران و ان حضور باشکوه ٢٥ خرداد کشیدهام . که انشااله بعد از ازادی ملت و کشور به موزه سبز ایران تقدیم خواهم نمود. میخواستم اول بار میر حسین ان را ببیند و اگر صلاح دیدند اول بار از سایت شما منتشر کنیم. اگر موافقید نحوهای را بفرمایید تا تصویر را برایتان ارسال کنم.
  مستمر باد خردادهای غرورافرین سبز

  کلمه: ضمن تشکر می توانید با ادرس info@kaleme.com مکاتبه کنید

 4. بهزاد گفت:

  آگاهی رمز پیروزی تمامی آزادی خواهان در همه دوران هاست .

  آگاهی بخشی را جدی بگیریم.

  درود بر موسوی زنده باد کروبی- درود بر روان تمام شهیدان و مبارزان راه آزادی

 5. ناشناس گفت:

  آخه چرا همه تان تو رویایید.بابا جون انتخابات تمام شد.چرا خوابید؟؟جرا اینقدر هزینه می کنید؟لااقل از این آی کیو تون هم استفاده نکردید که لااقل 4 سال دیگری هم هست؟
  حتما کروبی برایتان تصمیم گیری کرده؟؟؟!!!!!
  آخر چقدر شماها احمقید.
  مردی این نظر را اعلام کن.آنوقت معنی عدالت را هم ما میفهمیم.

 6. سبز ايراني گفت:

  جانا سخن از زبان ما مي گويي!
  ضمن تشكر از رئيس جمهور قانوني مهندس موسوي چند كلمه اي با ذوب شدگان عزيز حرف دارم.
  اين سولات را براي خودتان پاسخ بدهيد. نترسيد اگر به چيزي شك كنيد و با تحقيق ايمان بياوريد ارزش دارد نه اينكه از عقلتان پياده شويد سوئيچ را بدهيد كس ديگري برايتان فكر كند.
  اين رفقاي اطلاعاتي كه مي توانند عبدالمالك ريگي را كه ارتش آمريكا و ساير شياطين بزرگ از او حمايت مي كنند با روشهاي بسيار ماهرانه گير بياندازند چطور شده كه هنوز پس از گذشت چند ماه قاتل خواهر زاده مهندس موسوي و ساير شهداي جنبش را شناسايي نكرده اند؟
  چرا با ترانه موسوي ساختگي از كانادا صحبت مي كنند ولي تصويري از او نشان نمي دهند كه مرد ببينند زنده است؟
  چرا يك مجوز ناقابل به مشتي خس و خاشاك نمي دهند؟
  چرا در روز 25 خرداد هليكوپترها از آن راهپيمايي عظيم فيلم برداري نكردند كه از صدا و سيماي فرمايشي به اطلاع مردم برسانند؟
  چرا جنازه هاي اعدام شدگان و كشته شدگان زير شكنجه را مخفيانه دفن مي كنند؟
  چرا از الله اكبر مي ترسند؟ خدا كه شده ملك شخصيشان!
  به خودتان راستش را بگوييد. بگوييد:
  ما را به رخت و چوب شباني فريفته است اين گرگ سالهاست كه با گله آشناست

 7. mohammad گفت:

  جناب آقای موسوی این جنبش نیاز به یک حرکت جدید دارد چه خوب است طوری روز و زمان راهپیمایی را اعلام کنید که حاکمیت غافلگیر شود.

 8. باقر گفت:

  اقای موسوی بعداز گذشت یکسال از انتخابات .میبا یستی دست به ارزیابی وتحلیل شرایط وانتخاب هدف واستراتژی زد.شما در پیام نوروزی اشاره به تحمل ومقاومت در مقابل ناملایمت داشتید .شواهد تاریخی نشان میدهد اگر مستبدین دست به زندان کردن و…..نزنند باید تعجب نمود .بنظر میرسد شما فکر میکنید این کارها مربوط به یک جناح بر سر کار است ونظام عاری از اینگونه اقدامات غیر انسانی است .فکر میکنم اشتباه می نمائید .انقلاب از مسیر خود خارج شده وبه روش های گذشته طاغوتی برای حفظ خودش تلاش می نماید .ودر حال حاظر تلاش برای خلق جایگزینی است .شاهد ما انقلاب مشوطیت وقبل از سقوط قاجار .رزیم پهلوی ظهور وزمینه های جای گزینی فراهم شد .امروز قدر ت های استکباری می دانند فقط با رزیم های استدادی می توانند جایگزین بسازند .وزمزمه های بعد از اقای خامنه ای وصحبت های اقای مصباح در خصوص نقش ولایت فقیه ومجلس خبرگان .ویا شعار جانم فدای رهبر .نشانه های طی این مسیر می باشد .لذا چه باید کرد؟کار زینبی را باید تعطیل وکاری حسینی کرد .امروز باید به شدت عملکرد بندهای تک تک قانون اساسی را در این سی سال به چالش کشید وبرای تحقق صحیح ان از تمای امکانات علمی ومدیریتتی ا.ستفاده نمود وبجای نوحه سرای انچه که گذشت به اینده فکر وراهکار ارائه نمود وبرای اجرای ان پافشاری ومقاومت نمود ثانیا”انچه که به نفع مردم است قبول نمود وانچه بر علیه مردم است رد کرد .وهرکس وبا هر عنوان که بخواهد برمردم قیومیت نماید او را باید بکمک مردم ساقط کرد

 9. بهروز گفت:

  سخنی دلسوزانه با آقای حسینیان :
  امام حسین نوه حضرت محمد ( س) ، در واقعه کربلا توسط عبید الله زیاد در زمان استبداد حکومت یزید، سخت تحت محاصره قرار گرفت که با آنها بیعت کند هازتا در تاریخ گفته شده است که اخبار نا صحیح هم به شام نزد یزید فرستاده است .
  عبید الله در کوفه و کربلا در فاصله روزهای اول تا نهم محرم سال ۶۱ در کوفه و کربلا شایعه کرد که از خط حضرت محمد جدا گشته است و بار ها به امام حسین پیغام فرستاده شد که از خط خارج گشته ای و هشدار داد که به خط حضرت محمد بر گرد.
  امام حسین ، در پاسخ به عبید الله پاسخ داد که تو حضرت محمد را بهتر میشناسی یا من؟ تو بهتر به حضرت عشق میورزی یا من ؟ تو بهتر خط ایشان را میشناسی یا من ؟ و من هرگز با کسانی که خودشان از خط حضرت محمد خارج هستند و حکومت را بدون رای مردم قبضه کرده اند بیعت نمیکنم و به مردم باید احترام گذشت .
  باقی داستان را همگان میدانند و اکنون بعد از ۱۴۰۰ سال ، همگان میدانند که کدام در خط امام بوده است و کی نبوده است اگرچه امام حسین ناجوانمردانه شهید گشت
  حالا من از آقای حسینیان سوالی دارم :
  شما حضرت امام را بهتر میشناسی یا نوه امام ؟ شما به ایشان بهتر عشق میورزی یا نوه امام ؟ شما بهتر ، خط امام را میشناسی یا نوه امام ؟ دایه به فرزند بیشتر علاقه دارد یا مادر اصلی ؟ آقای حسینیان ، لطفآبگذارید نوه عزیز امام ، کار خود را که ۱۰۰% خط امام را از هر کسی بهتر میشناسد رهبری کند

 10. سبز حسینی گفت:

  درود بر مهندس موسوی عزیزم.من یه مطلب نوشته بودم در مورد مشکل اساسی مملکت که گویا باعث بروز مشکل و مضیقه برای سایت خوب کلمه میشد که منتشر نشد.با اینکه سعی کرده بودم مطلبم بدون مشکل خاصی باشه ولی خوب حتما صلاحدید دوستان عزیز در سایت کلمه بوده.تا اینکه این صحبتهای میرحسین عزیزم رو امروز خوندم که در حقیقت دست گذاشتند روی همان مشکل اساسی مملکت.منهم با اجازتون همون مطلب رو دوباره با اعمال سانسور از طرف خودم میذارم که امیدوارم اینبار منتشر بشه.اگر هم منتشر نشه مسئله خاصی نیست چون همه میدونند و به هر حال مطرح میشه.چه کنم که عاشق میرحسین نازنین و کلمه سبز عزیزم هستم و نمیخوام کوچکترین مشکلی برای این عزیزانم بخاطر کامنت من بوجود بیاد.کاش همه نظرات ما برای ایران عزیزمون و برای پیشرفت و بهروزی میهن و مردمان صبورمون باشه و کسی را بخاطر صحبت و نقد در مورد هر انسان دارای مسئولیت بخصوص افراد غیرمعصوم بازخواست نکنند.اشاره میرحسین به رژیم شاهنشاهی و خفقان اون دوران باید تلنگری باشه برای صاحب منصبان که دروغ رو بر حقیقت و دروغگویان رو بر درستکاران ترجیح داده اند.
  و اما مطلب قبلی من:

  درود بر میرحسین موسوی که عصاره و نمادی از صد سال مبارزه ملت ایران با استبداد و دیکتاتوری است…

  مسئله امروز ما بازتولید سلطنت و بازتولید همان مناسبات قدرتی است که مردم ایران برای به سقوط کشاندنش انقلاب کردند! همان سایه انداختن دیکتاتوری بر مقدرات یک ملت و تحمیل اراده یک فرد، یک قشر و یک طرز فکر بر تمام مردم با زور و رسانه و پول و گروه های فشار و شعبان بی مخ های تحت فرمان! جالب است که همان مصیبتی که باعث شد مردم قیام کنند و به رهبری امام آن ساختار را فرو بریزند دوباره در این سرزمین بازتولید شده است!

  مگر امام نگفت که حکومت باید برای مردم و از مردم باشد؟ و …؟پرسشی مطرح است.بدون هر گونه مصلحت اندیشی و رک و صریح.چه فرقی میان حکومت و دم و دستگاه آقای… و حکومت و دم و دستگاه محمدرضا پهلوی شاهنشاه مخلوع هست؟آیا به صرف تغییر الفاظ و بکار نبردن واژه سلطنت و اعلاحضرت همایونی و بکار بردن واژه های … برای شخصی غیرمعصوم و همطراز بقیه افراد جامعه در امکان انجام خطا و اشتباه، تغییری در ماهیت این دو ساختار شکل میگیرد؟ تنها فرقی که دیده میشود این است که اولی فقط برای اعتبار ظاهری دادن به قدرتش از خواست و تایید الهی و ائمه اطهار سخن میگفت و دیگر دین را ابزار قدرتش نمیکرد و حتی با آشکارا با دین مبارزه میکرد و طبعاهرآنچه ظلم و ستم میکرد به پای دین نوشته نمیشد ولی دومی علاوه بر اعتباربخشی از طریق خدا و پیامبر و ائمه اطهار و معصومین برای قدرتش تمامی عملکردش به پای دین و خدا نوشته میشود.یعنی برخلاف حکومت پیشین که مردم از آن به دین و خدا پناه بردند و دین را فریادرس خود دیدند در این حکومت مردم از ظلم و تبعیض و بی کفایتی به چه چیز پناه برند؟ و اینگونه است که این ظلم مضاعف است چرا که دین را نیز قربانی شهوت قدرت میکند.وگرنه مردم ما همان مردم زمان دیکتاتوری پیشین هستند.همان مردم بودند که دیندار بودند و به رهبری امام بنیانگذارانقلاب، کاخ ستمشاهی را ویران کردند.همان مردم بودند که حماسه هشت سال دفاع مقدس را آفریدند.
  حال که در روزهای خردادماه هستیم.روزهایی که یادآور دوم خرداد و سوم خرداد و 15 خرداد و 22 و 25 خرداد است.خوب است به این ظلم مضاعف اندیشیده شود.ظلم مضاعفی که به مردم و به دین مردم و به آرمانهای مردم میرود.و چه کسانی ستمکارتر و ظالمتر از کسانی هستند که دوم خرداد را فتنه خواندند و برای جلوگیری از تکرار آن حماسه در 22 خرداد از هر روش و حیله ای بهره بردند؟؟؟ و چه کسانی ظالمتر و ستمکار تر از کسانی هستند که تکرار 15 خرداد سال 1342 را در 25 خرداد سال 1388 تاب نیاوردند و آنرا نیز به خاک و خون کشیدند و سلطنت و استبداد را بازتولید کردند؟مگر چه میشد اگر 22 خرداد را همچون 2 خرداد پاس میداشتند؟ چرا از 2 خرداد دشمنی برای خود تراشیدند تا مقابل 22 خرداد صف آرایی کنند و با اراده ملی مبارزه کنند اگر واقعا به مصلحت و خوشبختی یک ملت می اندیشیدند و دغدغه شان ایران بود؟

  سوال آخرم این است آیا اکنون که به قول خودشان از 2 خرداد عبرت گرفتند و با تغییر آرای ملت 22 خرداد را از همان ابتدا سرکوب کردند(به اصطلح خواستند در نطفه خفه کنند!) تا دوباره آقایان حاکم مثل پس از دوم خرداد پشیمان نشوند و نبه قول خودشان ظامشان دچار سرخک!( تعبیری که آیت الله خزعلی نسبت به 2 خرداد بکار برد!) و فتنه! ( فتنه میرحسین موسوی عزیز! یار گرامی امام و مردم) دیگری نشود و به قول معروف گربه را دم حجله کشتند و آرای مردم را معکوس اعلام کردند و گفتند پس از چند روز ناآرامی و سرکوب کردن همه چیز آرام میشود!!! و قائله به پایان میرسد،آیا خود نظام خود را براندازی نکردند؟؟؟ آری آنها خود نظام خود را براندازی کردند و به تعبیر زیبای دکتر رهنورد بانوی سبزمان آنچه را که دیگران را به آن متهم میکنند یعنی براندازی انقلاب را خود مرتکب شدند….

  این را بدانند ما سبز می مانیم تا ایران را با یاری و همراهی یاران سبز و استوارمان دوباره سبز کنیم و ایران را آنچنان که لایق ایرانی است بسازیم و جمهوری اسلامی واقعی را از مستبدان پس بگیریم.

  یاحسین… میرحسین

 11. ناشناس گفت:

  رییس جمهور عزيزم
  یک فراخوان ملی بده همه بریزیم بیرون حقمونو بگیریم

  و سیعلم الذین ظلمواای منقلب ينقلبون

 12. سخنان میرحسین عزیز تنها چند جمله نیست بلکه در لابلای آن دنیایی‌ از معنی‌ و حرف است برای کسانی‌ در حکومت که هنوز شاید ذرّه‌ای گوش شنوا داشته باشند.،بزرگترین چیزی که ما نیاز داریم بسط آگاهیست،البته آگاهی‌ وقتی‌ به جریان افتد ،به سرعت همه جا را می‌گیرد، این از قوانین کائنات است….لان ما هم در تلاش هستیم که اطراف خود را آگاه کنیم،چون اولین پله آگاهیست پله دوم تغییر است که خود به خود بعد از آگاهی‌ میاید، نباید نگران اعتراض بود که بعضی‌ از دوستان میگویند تا کی‌ حرف بزنیم،باید اعتراض کنیم ،اگر آگاهی‌ جریان پیدا کند ،خودش تولید حرکت و عمل می‌کند،این هم از قوانین کائنات است که حرکت آگاهی‌ و عشق بیشتر از هرچیزیست،اگر آگاهی‌ به حرکت افتد ،نا‌ خوداگاه عمل‌ها و حرکت‌ها فرا میرسند، آن هم به صورت غیر منتظره،و این را هم باید در نظر داشت که درسته آگاهی‌ و موج مثبت آن در حرکت است اما از این طرف هم اینها در حال نشر و پخش خرافات هستند که انتشار خرافات تولید دیوار می‌کند،و فقط نشر آگاهی‌ میتواند درهایی بگشاید که دیوارهای خرافات را خنثی کند،پس آگاه باشیم و آگاه کنیم،آنوقت تغییر میاید چه حکومت بخواهد چه نخواهد،فرض کنید به یک رستوران می‌روید و غذای آن که قبلا خوب بوده حالا خیلی‌ بدمزه شده ،بعد از مدتی‌ می‌بینید که هیچ مشتری به رستوران او نمی‌رود،و صاحب رستوران مجبور میشود که شغل خود را عوض کند یا اینکه در پخت غذایش تغییری حاصل کند، این همان کار آگاهیست ،اما از این طرف هم فکر کنید یکی‌ بیاید و بگوید این صاحب رستوران دست شفا دهنده دارد و اگر بیمار باشی‌ یک لقمه از این غذا بخوری شفا پیدا میکنی‌،دوباره رستوران پر از مشتریانی ساده لوح میشود ،درست کاری که امروز دولت و گروه حجتیه با نشر خرافات میکنند،پس باید هم آگاه کرد هم ترفند‌ها و حیله‌های رقیب را بازگو کرد، به امید پیروزی یا حسین میرحسین.

 13. سلیمان گفت:

  کاش همۀ ما مردم یک لحظه به این فکر می کردیم که: آیا بین مبارزه را زندگی کردن بادرخواست اقدام عملی و فتوای جهاد(!!!) از میرحسین کردن هیچگونه تناسبی وجود دارد؟ آیا کسی که مبارزه را زندگی می کند و آگاهی را گسترش میدهند اجازه دارد در سخنش درخواست قدرت نمایی جنبش سبز را مطرح کند؟ آیا این دسته خود را آگاه میدانند؟ آیا انسانی که هدفش سواد آموزی به کودکان است هر لحظه ایمانی که به موفقیت راهش دارد دچار تزلزل میشود؟ آیا چند روستا رفتن به معنای تمام شدن پروسه آگاه سازی عوام و خواص است؟ آیا بدون اینکه پاسخی منطقی و راضی کننده به این سؤالات بدهیم، می توانیم سبز باشیم؟ آیا فکر کردن به این موارد وقت مبارزه(؟) را تلف کردن است یا بدون پاسخ به این سؤالات به هیچ کجا نخواهیم رسید؟
  بدون تفکر و آگاهی به هیچ جا نخواهیم رفت. موضوع این نیست که زودتر و دیرتر برسیم یا نرسیم، نه! موضوع این است که این تنها راه رهایی از استبداد نهادینه شده در اعماق جان تمام ایرانیان است.
  دوباره با دقت بخوانید، بارها و بارها بخوانید:
  «موسوی شعار ها و اهداف جنبش سبز را ساده و روشن دانست و گفت: زمانی که می گوییم قانون اساسی مسئله روشن است، وقتی می گوییم دروغ و فساد نباشد و عدالت باشد مسئله روشن است. به طور قطع گسترش آگاهی بزرگترین ابزار جنبش است. ما با کسی نمی خواهیم دعوا کنیم. تنها از حقوق خود دفاع می کنیم و ابزارمان همان آگاهی رسانی به مردم است و جلوی کسی را هم سد نمی کنیم. آنها می توانند تبلیغ کنند که ما درست نمی گوییم. ما انتظار نداریم که آنها جوانمردانه عمل کنند، از صدا و سیمایشان گرفته تا باقی رسانه هایشان.»
  «میرحسین موسوی این بار هم از آگاهی و ضرورت آگاهی بخشی گفت و تاکید کرد: اینکه آنها طاقت ندارند یک وبلاگ معمولی را آزاد ببینند و امروز هیچ رسانه ای حتی در سطح مجازی نیست که در اختیار ما باشد و از فیلترینگ در امان مانده باشد همه نشانگر این است که پاشنه آشیل یا چشم اسفندیار آنها مسئله آگاهی است. بنابراین هرکس در هرجا احساس مسئولیت می کندباید در حد خود در گسترش آگاهی های سیاسی، اجتماعی تلاش کند حتی با گفتن یک نکته در جمع کوچک.»

 14. ناشناس گفت:

  درود بر سید بزرگوار ونخست وزیرامام

 15. ناشناس گفت:

  منتظر برنامه هفته 22 تا 30 خرداد ار طرف رییس جمهور موسوی هستیم. خواهش میکنیم به گوش برسانید که برنامه راهپیمایی رو به همراهی آقای کروبی اعلام کنه

 16. سبز یعنی استقامت تا بهار گفت:

  *اگر قرار باشد که نظام باقی بماند ولی با پر کردن زندان ها یا با زدن و گرفتن دانشجویان و کارگران مسلمان،هنرمندان و سینماگران و روزنامه نگارن آیا می توان از چنین نظامی در جهان دفاع کرد؟*
  درود بر رئیس جمهور موسوی

 17. آقاي نجفي عزيز!
  و ساير دوستاني كه در خصوص نحوه اعتراض و هدف از اعتراض ابهام دارند٬ بنده نظري دادم كه در ذيل خبر مناظره آقاي شكوري راد با وحيد جليلي منتشر شده. خواهش مي كنم در صورت امكان آنرا مطالعه فرماييد.
  البته در آن كامنت فقط به راهكار و دلايل پيشنهاد آن راهكار پرداخته ام. كامنت كاملتري در همان خصوص داشتم كه متاسفانه انگار كلمه عزيز انتشار آنرا صلاح ندانستند.
  در خصوص تعيين هدف براي اعتراضها نظرم اينست كه اگر آن راهكار را بتوانيم در روز 22 خرداد به صورت سراسري با موفقيت به اجرا درآوريم پس از آن مي توانيم با يك بيانيه كه از سوي سران جنبش منتشر مي كنيم عصاره خواسته مردم را كه در بيانيه شماره 17 مهندس موسوي نيز آمده بود مجددا مطرح كنيم. و اينبار يك دوره زماني مشخص را براي اجراي آن تعيين كنيم. اگر حاكميت به آن تن داد كه فبهاالمراد و در غير اينصورت برحسب شرايط موجود تصميم مناسب ديگري اتخاذ خواهد شد.

  سبز باشيم و فكور و صبور

 18. دانشجو گفت:

  یک سوال از سایت کلمه :
  آیا مهندس موسوی در نماز جمعه 14 خرداد امسال در حرم امام شرکت می کنند ؟!

  خواهشآ این نظر را منتشر بفرمایید و پاسخ بنده را بدهید.
  سپاسگزارم

 19. سرباز میرحسین گفت:

  سلام و درود فراوان
  سپاس از رئیس جمهور عزیزم میر حسین موسوی که همچون همیشه به نکات درست و به جایی اشاره کردند
  تمام جملات و سخنان میر حسین عزیز پرمعنا و قابل تامل هستند اما به نظر من زیباترین جمله ی ایشون اینه که: آگاهی، پاشنه ی آشیل و چشم اسفندیار حکومت است
  سحر و صبح ظفر نزدیک است
  یا حسین میرحسین

 20. ابوالفضل گفت:

  درود بر ميرحسين

 21. حزب ناجی ایران گفت:

  تا آزادی تمامی زندانیان سبز به مبارزه ادمه خواهیم داد.

 22. چكامه اي را در صفحه نخست سايت “لغت نامه دهخدا” ديدم كه به نظرم جالب آمد:

  “فصل ناب تغییر”

  فصل ما، فصل ناب تغییر است
  فصل ترجیح بند “تقصیر” است
  فصل احساس بند و تحقیر است
  فصل توزیع حد و تعزیر است

  فصل پرواز با پری بسته
  فصل حق مسلم هسته
  فصل اجلاس های پیوسته
  فصل تحریم و فتح تاخیر است

  فصل اخبار غزه و سنگ است
  فصل انکار مرگ بر جنگ است
  فصل فیلتر نمودن ننگ است
  فصل تکثیر جمله زیر است:

  مشترک گرامی!
  دسترسی به این سایت امکان پذیر نمی باشد

  فصل تشدید نرخ ارزاق است
  فصل ترحیم فعل انفاق است
  وقتی منطق به دست شلاق است
  فصل تکفیر ذکر تکبیر است

  فصل ما فصل نسل بی باباست
  فصل ما فصل کوچه شهداست
  فصل مردان روی ویلچرهاست
  فصل تحمیل جنگ تقدیر است

  فصل نیل به فیض اعمال است
  فصل حال است و بردن مال است
  فصل خناس و فصل اغفال است
  فصل تودیع حلم و تدبیر است

  فصل اعدام و چوبه دار است،
  فصل اکران طنز اقرار است
  ملتی محترم که اشرار است!
  فصل تکفیر بجرم تکبیر است

  فصل تسخیر کوه فرهاد است
  فصل یک پرچم خداداد است
  فصل خورشید رفته از یاد است
  فصل شیر شکسته شمشیر است

  فصل کوچ است به کوچه ی بن بست
  فصل بابا که زیر بار شکست
  فصل خویشان که فکرشان خویشست
  فصل یک مادر زمین گیر است

  فصل رفتن به سمت هرچه که هست
  فصل یک دخترک که دست به دست –
  می شود بین مردمی بد مست؛
  سال ایدز است و فصل واگیر است

  فصل سرما و برف و بوران است
  فصل منظومه ی “زمستان است”
  فصل خواب خوش بهاران است
  فصل رویای هیچ تعبیر است

  بعد آنی که ریخت این دیوار
  بعد مردن به زیر این آوار
  بعد این سالهای ناهنجار
  فصل تغییر اندکی دیر است !

  سبز باشيم و فكور و صبور

 23. هویت سبز گفت:

  عزیزانی که در کلمه نظر می گذارند و به آن ها انتقاد می شود برایتان متاسفم که با خواندن ای مطالب هنوز آگاه نشده اید ولی بدانید که در های این جنبش به روی همه ی مردم ایران گشوده است فقط کافی ست که کمی چشمتان را باز کنید.

 24. مهرداد گفت:

  با سلام و درود بر موسوی و تمامی همراهان سبزمان چه در زندان ها و بیرون آن

  می خواستم از مهندس موسوی خواهش کنم که در مورد برنامه های سالگرد انتخابات از پتانسیل مردمی خود استفاده نمایند و دعوت به حضور کنند ، به طور مشخص
  با تشکر و آرزوی پیروزی

 25. آرش گفت:

  با سلام
  از روشنگری های مهندس موسوی تشکر میکنم
  از ایشان میخواهم به مشکلات ساختاری نظام نیز بپردازند

 26. سهيل گفت:

  آقاي موسوي ممنونم.
  خواهش دارم که يک هدف مشخص را به عنوان هدف اوليه جنبش انتخاب کنيد تا همه با هم به سمت آن برويم، يک هدف مقطعي مانند آزادي زندانيان سياسي. اهداف مقطعي ديگر به آرامي خود را به ما مينمايانند.
  براي رسيدن به اين هدف ميتوان از اعتصاب، ايجاد خاموشي و شعارنويسي استفاده نمود. اگر خيابان را سرکوب کنند.
  اقاي موسوي ما حس ميکنيم که براي رسيدن به هدف اصلاحي ميخواهيد اعتراضات را کندتر کنيد تا اتفاقات ناگوار در اين کشور نيافتد، نيک ميدانيم که شما قصد براندازي نداريد. ولي تا اينجا که ما ديديم سران حکومت قصد هيچگونه اصلاحي در امور خود و کشور ندارند. فکر نميکنم نصيحت پذير باشند زيرا با حماقتهايي که مرتکب شده اند و ميشوند همه راهها را بروي خود بسته و مردم را به سمتي ميکشانند که از ابتدا توهمش را داشته اند. ياد اين جمله از يکي از آنها افتم : ” بيست و پنجم خرداد ماه کاريکاتوري از انقلاب 57 بود. ” آيا اين توهم نيست؟ همه ميدانيم مردم در 25 خرداد فقط با شعار راي من کو و نه به قصد براندازي آمدند.

 27. علی گفت:

  سلام
  مواظب سرکوب سازماندهی شده باشیم
  موفق باشید

 28. اخوان ثالث گفت:

  آبها از آسیا افتاده ، لیک

  باز ما با موج و توفان مانده ایم

  هر که آمد بار خود را بست و رفت

  ما همان بدبخت و خوار و بی نصیب

  زآن چه حاصل ، جز با دروغ و جز دروغ ؟

  زین چه حاصل ، جز فریب و جز فریب ؟

  باز می گویند : فردای دگر

  صبر کن تا دیگری پیدا شود

  کاوه ای پیدا نخواهد شد ، امید

  کاشکی اسکندری پیدا شود

 29. سپهر گفت:

  می خواهم در اینجا به نکاتی اشاره کنم که احساس می کنم هم زبانان غیور تورکمم فراموش کرده اند یا در گذر زمان این مسائل دچار روزمرگی و عادت شده است.هموطنان ما نباید فراموش کنیم که از این دیار مردانی همچون ستار خان و باقر خان قیام کردند برای آزادی برای عدالت . ستار خان کسی است که وقتی دولت وقت روسیه به او پیشنهاد می دهد که به آذربایجان برود تا درآنجا به او مقام سرهنگی بدهند و امکانات رفاهی برایش فراهم کنند او قبول نمی کند و در پاسخ می گوید من آرزو دارم کشور های دیگر ی هم در زیر پرچم ایران باشند نه اینکه من زیر پرچمی غیر از پرچم ایران زندگی کنم.آیا امروز بین من و میلیون ها جوان تورک هیچ کسی همچون آنان وجود ندارد؟ ما نباید فراموش کنیم که ما حتی با همین قانون اساسی موجود هم حقوقی داریم که در طول سالها هر سال بیشتر از سال قبل بدست فراموشی سپرده شده اند از جمله حق آموزش زبان مادری در مدارس حق داشتن روزنامه های مستقل به زبان تورکی حق داشتن شبکه ای (البته دولتی) که به زبان خودمان در آن برنامه تهیه شود نه شبکه ای که هر روز با بخشنامه های رسمی و غیر رسمی زبان تورکی در آن محدودتر شود تا جایی که حتی گزارش تورکی به زبان فارسی ترجمه شود. ما حق داریم برای فرزندانمان برای شرکت ها و مغازه هایمان نام های تورکی بگذاریم. این ها و بسیار بیش از اینها حقوقی هستند که در طی سال ها از ما گرفته شده اند . آیا زمان آن فرا نرسیده که برای مطالبه ی حقوق پایمال شده ی خود قیام کنیم؟ فراموش نکنیم که جنبش سبز تنها مطعلق به قوم یا گروه خاصی نیست همه ی ما که به نوعی حقوقمان پایمال شده است و به این موضوع اهمیت می دهیم عضوی از این جنبش هستیم . پس بیایید برای بار دیگر به همه نشان دهیم که آذربایجان به معنای واقعی کلمه بیدار است . دیدار همه ی تورک ها 22 خرداد یاشاسین آذربایجان یاشاسین میر حسین موسوی

 30. رضا گفت:

  می خواستم بدونم اینها نظرات مردمه یا نظرات خودتان؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  خداییش؟؟؟؟؟؟؟؟رئیش جمهور موسوی یعنی چه؟؟؟؟؟؟؟؟؟حتما یارو خوابه؟؟؟؟؟؟یا مسته!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  خدا شفاتون بده انشاا……

 31. سید علیرضا گفت:

  لطفآ این نظر را منتشر کنید تا بتوانیم شاید راه چاره ای پیدا کنیم :

  مطمئن باشید در سالگرد انتخابات امسال هیچ اتفاق خاصی نمیفته به دلایل زیر :

  1. سازماندهی نیروها به حدی هست که امکان کوچکترین تجمعی نخواهد بود. یعنی باید پیش دستی صورت بگیره و اگر توافقی بر محل تجمع بود راهکارهای مقابله با ممانعت از شکل گیری تجمع هم صد در صد مطرح بشه که با وجود تکثر آرا این عملی به نظر نمیاد.

  2. سرکوب به اندازه ای خواهد بود که جز دستگیری تعداد معدودی که جمع می شوند نتیجه دیگه ای نخواهد داشت .
  ( ما از 18 تیر 78 تا سال گذشته به رغم فراخوان های بسیار هیچ وقت نتونستیم یک تجمع سالگرد برگزار کنیم چون این چنین مناسبت ها از طرف حکومت با برنامه ریزی بسیار گسترده از قبل مواجه می شه ! )

  3. تبلیغات برای این مراسم محدود به فضای مجازی اینترنتی هست و افراد عادی هم که خبر دارند فقط می پرسند : چی میشه ،؛ یعنی مردم میاند ؟! انگار نه انگار که خودشون همون مردمند و قرار هست که بیاند ! قبلنا می گفتند : من می رم ، تو هم میای ؟! یعنی اون روحیه و شوری که 25 خرداد مردم رو کشوند و البته ناشی از تجمعات تبلیغاتی هفته های قبل در خیابون ها بود چندان مساعد به نظر نمیرسه.

  4. هیچ برنامه مشخصی وجود نداره و فقط در سایت هایی مثل بالاترین سردرگمی مشاهده میشه : از انقلاب تا آزادی ، از ولیعصر تا تجریش ، بعد از ظهر ساعت 3 ساعت 4 ساعت 5 … ، پراکنده در تمام شهر مثل عاشورا و غیره !!!
  باز هم اگر کسی قصد اومدن داشته باشه خود به خود حذف میشه با این بی برنامگی ها !

  5. از طرف مقابل اخبار اصلآ خوبی از نماز جمعه 14 خرداد حرم امام نمیرسه که ممکنه این خطبه ها هم دوباره شروع دردسر دیگه ای برای مردم واقعی ایران باشه.

  6. آگاهی ها به سمت مبارزات مدنی نرفته ، اعتصابات جدی گرفته نمیشه ، شیوه های مبارزه از یک سال پیش به روز نشده ، مردم منتظر اینند که سریع نتیجه بگیرند و صبر کافی ندارند ، دائمآ این زمزمه شنیده میشه که همه چی تموم شد ، اون همه شهید و زندانی و مجروح و و غیره به هدر رفت و انگار نه انگار که باید مبارزه رو زندگی کرد به آرامی !

  ………………………………………………………………………………….
  خواهشآ برای موارد بالا فکری کنیم .

 32. پارسای از تهران گفت:

  باسلام
  دوستان باور کنید هرگر هرگز اطلاع رسانی و افشا کردن به راختی امروز بنوده است. اینترنت، چاپگر، تلویزیون ماهواره ای و در دسترس بودن کاغذ هرگز به این آسانی و به این مفتی نبوده است. با این حال من فکر می کنم که ما امروز فقط از حد اقل تواناییهای خودمان استفاده می کنیم و این برازنده ی شخصیت ایران امروز و انقلاب سبز نیست. ما باید هر نفرمان همین امروز تصمیم بگیرد هر طور شده با چند نفر غیر سبز تماس بگیرد، با بی تفاوت ها تماس بگیرد، با در و همسایه تماس بگیرد، با ای میل و با تلفن و هر وسیله ای تماس بگیرد، با پخش اعلامیه های انقلاب سبز با بقال و رفتگر و کارگر و هر ایرانی با هر لباس و هر قوم و هر دین و مذهب و مسلک و مرام سیاسی، چپی و راستی تماس بگیرد. باید هر کس در محله اش در شهرش در کوچه و خیابانش تبدیل شود به یک پایگاه خبری پایگاه اطلاع رسانی. حکومت از درون گیج گیج است، سرش در گردش است، یعنی سرگردان است. او امروز قدرت حتا اندیشیدن برای یک متر جلو رفتن را هم ندارد. آنها ادعا کرده اند که در عرض بیست و چهارساعت تصمیم گرفته اند که برای روز چهاردم خرداد و تظاهراتش نام نویسی کنند. هذیان را ببینید که می گویند بعد بیست و چهارساعت پنج ملیون نفر اسم نویسی کرده اند. شما بی انصافی در این دروغ بزرگ را بسنجید. من حساب کردم که برای اسم نویسی پنج ملیون نفر و اگر ما فقط برای اسم نویسی آنها پنج دقیه وقت هم بگذاریم ـ که البته غیر ممکن است ـ شما به یک اداره بروید و بخواهید فقط به مسئولش سلام کنید و برگردید خواهید دید که دست کم نیم ساعت وقت شما را خواهد گرفت ولی خب حال ما بگوییم پنج دقیقه برای هر نام ـ دست کم کم کم ما احتیاج به چهارصد و شانزده هزار و ششصد و شصت و هفت ساعت وقت هستیم که می شود هفده هزار و سیضد و شصت و یک روز. حال اگر دویست نفر هم مسئول این نام نویسی کرده باشند. ما باز هم به سیصد و چهل و هفت روز وقت نیاز داریم تا این کار اسم نویسی انجام شود. ولی من وقتی آن فرمانده ی بسیار بسیار بسیار و بازهم بسیار محترم چنین افاضاتی می فرمود خویشاوندی عجیبی بین این افاضات و افاضات دیگران بر اعلام نتیجه انتخابات دیدم. آری دیدم که این دوتقلب بزرگ چه همخوانی عجیبی با هم دارد. نام نویسی پنج ملیون نفر در عرض بیست و چهار ساعت. ایشان فرمودند که ما تقریبا دیروز همین موقع اسم نویسی را آغاز کردیم.. . دوستان هر چه می توانید مردم را آگاه کنید. خصوصا بروید و آن « پنج ملیون» را آگاه کنید. آنها هر قدر هم که باشند و حتا بی آنکه خود بدانند سبزند، شما به آنها بگویید که سبزند.

 33. رها ایرانی گفت:

  میرحسین عزیز, برادر کوچک من که دانشجوی سال دوم مهندسی برق بود از سال قبل که شما کاندیدا شدید و محکم حرفهای خودتونو زدید به اسلام علاقمند شد و از همان ایام شروع به نمازخواندن و …. نمود.برادرم میگوید که برای اولین بار مردی را دیدم که حرف خود را میگوید و به آن ایمان دارد و هراسی از برخورد با خودش ندارد.میر بزرگ تو با ما چکار کردی!!! باورم نمیشه که برادرم تا این میزان تغییر کنه…..درود بر تو و جد بزرگوارت محمد(ص) که همانند او در مقابل مخالفان دین , عدالت و آزادی مردم استوار ایستاده ای

 34. ايراني گفت:

  سلام با تاسف ناچارم بگويم رمز بيچارگي ما در تفكر قهرمانپروري ماست.متفكري گفته است “بيچاره ملتي كه به قهرمان نياز دارد”.خاتمي عزيز در جمع جوانان دانشگاهي گفت “دنبال قهرمان نباشيد،قهرمان باشيد”.حاكميت امروز لحني جز رياكاري ودروغ وزباني جز تهديد ورفتاري جز شكنجه اعم از روحي وحسمي ندارد.پدري كه مثلا آزاد است ولي قادر به تامين حداقل نياز فرزندش نيست آيا اسير شكنجه روحي نيست؟آيا شكنجه فقط در اوين وكهريزك معني دارد؟خواهروبرادر سبز من بايد با اين حاكميت قاطع وصادقانه مبارزه كرد.دولت بايد بداند مردم پاسخ تمام اعمال او را ميدهند.او پنج سال است كه به مردم ضرر ميزندوشعار انحرافي ميدهد.آيا وقت آن نرسيده است كه مردم هم عكس العمل نشان دهند؟ما براي خدمات ناچيزي كه دولت ميدهد،مثل برق، تلفن،بنزين هزينه ميكنيم ومنت هم سرمان ميگذارد.آيا عدم استفاده از آنها را ميتوانند جرم تلقي نمايند؟بياييد مبارزه منفي كنيم.مثلا هرشب همه باهم راس ساعت هشت فيوز كنتر برقمان قطع كنيم ويا يك شمع روشن كنيم ويا آرام وبي سروصدا به پارك برويم.از تلفنها از ساعت هشت صبح تا دو بعد از ظهر كه قيمت ان حد اكثر است استفاده نكنيم.صبح ها به جاي استفاده از اتومبيل با سرويسهاي شهري به اداره برويم وچون اين سرويسها كفاف نميدهند پياده برويم.ديرمان ميشود ولي آيا چكارمان ميكنند.اگر در يك اداره چند نفر دير برسند جريمه ميشوندولي وقتي همه دير بيايند چه؟دولت نقاط ضعف زيادي دارد آنها را بشناسيم و روي آنها فشار بياوريم.بياييد درآمد ريالي دولت را به هر نحوي كه ميتوانيم،بصورت جمعي ، كاهش دهيم.فكر نميكنم قانوني وجود داشته باش كه ما را به خاطر عدم مصرف برق توبيخ كند. دولت مبلغ كاهش مصرف است واز آن استقبال ميكند ولي عدم مصرف آنهم به صورت جمعي وهمزمان را نميتواند تحمل كند.به خودمان باور داشته باشيم .موسوي وكروبي وديگران را به دنبال خودمان بكشيم،نه اينكه دنبال آنها بدويم.اگر آنها نباشند يا نيايند چي؟

 35. sabz گفت:

  یا حسین / میر حسین
  vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

 36. رحیم از مغان گفت:

  به امید آزادی .زنده بادمیرحسین موسوی مردغیور آذربایجان .دوستت داریم .

 37. محسن گفت:

  زنده باد بر میرحسین ادامه دهنده راه حسین

 38. مالک اشتر میر حسین گفت:

  تاریک ترین قسمت شب نزدیک ترین قسمت به صبح روشنایی و طلوع سپیده دم است…
  تازه خورشید غروب کرده و ساعت 8 شب است….هنوز تا اذان صبح خیلی مونده….

 39. saman گفت:

  درود بر میر بزرگ

  باور کنیم که رهبر ما رهبر جنبش میر حسین است

  درود بر همه ازاده ها ی سبز وطن

  من وبلاگ نویس هستم تا الان 5 تا وبلاگ از من هک کردن یا مسدود اما باز هم ادامه میدهم

 40. ناصر گفت:

  دوستان و همراهان سبز مطالب زیر فرازهایی از سخنان امام خمینی دروقایع کاپیتولاسیون و 15 خرداد می باشد . این جملات را با کلام میرمان مقایسه کنید ، راست گفته اند که تاریخ تکرار می شود .
  هیئت حاكمه به جای اینكه برای اقتصاد ایران، برای جلوگیری از ورشكستگی های بازرگانان محترم، برای نان و آب فقرا و مستمندان، برای زمستان سیاه بی خانمان ها، برای پیدا كردن كار برای جوانان فارغ التحصیل و سایر طبقات بیچاره فكری بكند، به كارهای مخرب دست می زند.
  علما و روحانیون كه می گویند باید قدرت سر نیزه در مقدرات كشور دخالت نكند، باید وكلای پارلمان مبعوث از ملت باشند، باید دولت ها ملی باشند، باید اختناق از مطبوعات برداشته شود و سازمان ها نظارت در آنها نكنند و آزادی را از ملت مسلمان سلب ننمایند.
  آیا ملت مسلمان می داند كه در حال حاضر عده ای از علما و مبلغین و طلاب و بسیاری از مسلمین بیگناه در زندان ها به سر می برند و بر خلاف قوانین، آنها را بدون رسیدگی، مدت های مدیدی زندانی كرده اند و مرجعی نیست كه به این وضع هرج و مرج ارتجاعی قرون وسطائی خاتمه دهد.
  عده ای از وعاظ و خطبای تهران را برده اند، سازمان امنیت و تهدید كرده اند كه، از سه موضوع حرف نزنند. 1- از شاه بدگویی نكنند. 2- به اسراییل حمله نكنند. 3- نگویند كه اسلام در خطر است و دیگر هر چه بگویند آزادند.
  لازم است تذكر دهم كه، این التزامات علاوه بر آن كه ارزش قانونی نداشته و مخالفت با آن هیچ اثری ندارد، التزام گیرندگان، مجرم و قابل تعقیب هستند…
  عجب است دستگاه، بی پروا ادعا دارد كه قاطبه ی ملت با اوست و از پشتیبانی اكثریت قاطع برخوردار است، با این وصف در تمام شهرستانها، قرا و قصبات به دست و پا افتاده و با ارعاب و تهدید ملت، خفقان ایجاد می كند. اگر این ادعا صحیح است، ملت را این چند روز به حال خود واگذارند تا، از پشتیبانی مردم متمتع شده، موافقت 6 میلیونی به همه ملل جهان ظاهر، والاّ اشاعه اكاذیب برای تشویق افكار عامه بر خلاف مصالح اسلام و مملكت، جرم و قابل تعقیب است.
  من به شما نصیحت می كنم، ای آقای شاه! من به تو نصیحت می كنم، دست از این اعمال و رویه بردار.

  صبر واستقامت تا صبح ظفر

 41. mardom گفت:

  موسوی انشاالله که با همین طرفدارات اون دنیا محشور بشی!
  مردم رو روز 22 بهمن و 9دی ندیدی مگه؟ فکر میکنی اونا طرفدار تو بودند یا رهبر عزیزمان؟!
  چشماتو باز کن…

 42. مسعود گفت:

  “mardom” جان، همين كه سايت كلمه حرفهاي تورو هم منتشر كرده نشون ميده كه ما به حرفي كه ميزنيم پايبنديم يعني “آزادي”. اگه شماهام مرديد حرفهاي مارو تو سايتاتون بنويسيد. بابا تورو خدا سرتونو مثل كپك نكنيد زير برف و خدتون رو گول نزنيد. شماها ظالميد، اينو قبول كنيد ديگه.
  با تشكر فراوان از همه دوستان در سايت كلمه كه حرف همه رو منتشر ميكنند. خسته نباشيد.
  زنده باد جنبش سبز آزادي

 43. رضا گفت:

  خدمت عزیزان طرفدار دولت که از پسوند های ناشناس و … استفاده میکنید،فرموده بودید که حتی اگر ما سبزها 1000 نفرم باشیم ، می خواهید حق ما را ادا بکنید! والا ما در هیج جای دنیا و در هیچ آیینی ندیدیم که با فحاشی و تمسخر و تهمت و اهانت،بخوان حقو ادا بکنن! الا همین آیین من در آوردی شما که متاسفانه اسمشو گذاشتید اسلام و کاری کردید که آبروی اسلام واقعی و ناب محمدی،در دنیا بره و حتی خیلی از جوانان خودمون،از دین زده بشن.البته از سایت محترم کلمه ممنون هستیم که کامنتای شما را تمام و کمال میذاره.اینطوری اقشار خاکستری(بی طرف) که به این سایت مراجعه میکنند،با مقایسه حرفای شما با بچه های سبز،میفهمند کی ابزارش دروغ و توهین و تمسخره و کی ابزارش عقلانیت و استدلال و دین مداری و اینطوری به حقانیت سبزها پی میبرند و به جنبش سبز ملحق می شوند.در واقع شما با این کارتون،نادانسته به ما کمک می کنید تا اینکه به ما ضربه بزنید.
  دوست ناشناس،اتفاقا ما چون آی کیو داریم،پی همون انتخابات تقلبی گذشته رو میگیریم تا حق پایمال شدمونو پس بگیریم،انتظار داری به انتخابات فرمایشی آیندتون دل ببندیم تا یک بار دیگه،آرای مردم رو نادیده بگیرید و با کودتا و دستکاری در آرا،دوباره مهره ی خودتونو از صندوق رای بیرون بیارید؟
  نه عزیز،تو همون اسلامی که شما ازش دم میزنید و البته میدونم که هیچی ازش نمیدونید،گفته شده:عاقل دو بار از یک سوراخ گزیده نمیشه.
  بنابراین تا زمانی که حاکمیت اشتباهات گذشته خودشو جبران نکنه و تضمین یک انتخابات آزاد و سالم و رقابتی بدون دخالت نهادهای امنیتی و نظامی و … رو به ما نده،ما به مبارزه سبزمون ادامه خواهیم داد و از هیچ چیز و هیچ کس هم نخواهیم هراسید.
  و اما جناب رضا،دقیقا درست فهمیدی،اینا نظرات مردمه،نظرات قطره هایی از همون دریای چند میلیونی که در اعتراض به تقلب و کودتای انتخاباتی در روز 25 خرداد در تهران و شهرستان ها،به خیابون اومدند و اعلام کردند که موسوی رو به عنوان رئیس جمهور واقعی خودشون قبول دارند.منتها فکر کنم تحمل این دریا واسه امثال شما خیلی سخته که واژه رئیس جمهور موسوی اینقدر بهتون فشار آورده که بیای اینجا و کامنت بذاری….