سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مطالبه جدی مردم؛برکناری مدیران نالایق...

مطالبه جدی مردم؛برکناری مدیران نالایق

چکیده :مدیران نالایق، انسانهای مشکل داری هستند که نه براساس اصل شایستگی، بلکه براساس بده وبستان تیمی به ناگهان متولی اموری شده اند که هرگز در شرایط رعایت اصل شایسته سالاری توان احراز این پستها را نداشتند....


کلمه- حسن فاتحی:

مدیران نالایق، انسان های مشکل مداری هستند که نه براساس اصل شایستگی، بلکه براساس بده و بستان تیمی به ناگهان متولی اموری شده اند که هرگز در شرایط رعایت اصل شایسته سالاری توان احراز این پستها را نداشتند.

مدیران نالایق انسان های با احساس کهتری انباشت شده ای هستند که برای جلب توجه و خودنمایی، با تکیه بر هوشبهر مسخ شده خویش، طریقه جبران کهتریها را نه در خدمت واقعی به مردم، بلکه در راستای تسلط بر امور مردم با تکیه بر راهکارهای غیراخلاقی و شبه مجرمانه ارزیابی نموده اند و می نمایند.

مدیران نالایق انسان های هستند که وجدان مسخ شده ای دارند، فلذا برای حذف رقبا یا انسان های که از شایستگی واقعی بهره مندند، براحتی به راهکارهای باندگرایانه متوسل می شوند و با دامن زدن به شایعات غیر واقعی و در اصل متوسل شدن به اصل ترور شخصیت ها با برچسب و تهمت و بهتان غیرواقعی، در اصل نواقص رویکردی خویش را پوشش می دهند.

متاسفانه سالهای مدیدی است که افرادی گمنام و البته با شاخصه پر رویی و بی آبرویی، با توسل به نقاب ارزش و آنهم ارزشهای دیگران و نه شایستگی خودشان، به پست های مدیریتی کلانی از بالا گرفته تا سطح مدیرکل در سطح استانها را تکیه زده اند که با نهایت تاسف بدون دغدغه بازخواست قانون، بی محابا منتقدین سبک مدیریتی خویش را با توسل به مکانیسم های غیراخلاقی از پرونده سازی و گزارش های ساختگی گرفته تا تحت فشار قراردادن در محیط های کاری و حتی محیط های زندگی شهروندی توسط تیم نامحسوس خویش در آستانه محرومیت از بدیهی ترین حقوق شهروندی قرارداده اند.

حاصل کارکردهای این مدیران نالایق این بوده است که در نهایت در نقاب ارزش و ریش و چادر و ظاهر مزورانه خویش، حتی عوام را نسبت به مقدسات بدبین نموده اند.

حاصل کارکرد مدیران نالایق این بوده است که در پوشش خدمت به محرومین دراصل محرومین را تحقیر کرده اند که اوج آن به پخش سیب زمینیهای گندیده درایام خاص منجر شده است ،مدیران نالایقی که درنقاب خدمت به محرومین، از وام ومزایای نهادهای مربوط به محرومین بافراری دادن محرومین از این ادرات یا نهادها فامیل ها و دوستان از لحاظ فکری معیوب خویش را تغذیه نموده اند.

مدیران نالایقی که به نماز جماعت ظهر علاقه داشتند، چون امکان ریا و بهره برداری ابزاری در آن بود ولی از نمازجماعت های صبح و شام بیزار بوده اند چرا که در این ایام امکانی برای خودنمایی و تظاهر خویش به کارکنان نداشته اند.

مدیران نالایقی که به فلسفه نماز و روزه از اساس اعتقادی نداشته و ندارند ولی در ایامی خاص برای عوام فریبی سجاده های عبادت گسترده و اطعام به مساکین براه انداخته اند در حالیکه این مدیران نالایق از مساکین متنفر بوده اند.

مدیران نالایقی که برای مدتی زیپ دهانشان بریده بود و هر حرف و سخن ناروا و حساب نشده ای را برای عوام فریبی توده ها مطرح می کردند ولی حاصل این سخنان بیهوده به تحریم ملت و اختلاس افراد تحت حمایت آنها منجر شده بود، مدیران نالایقی که بجز انحصارگرایی و تحقیر دیگران شگردی بلد نبوده اند ولی متاسفانه با توسل به خوی تملق خویش تا مدتها بر امورات مردمی تصیم گیر شده بودند و هستند.

آقای دکتر روحانی، مگر ارزش و قداست شهدا و ایثارگری های بزرگان گذشته این ملت نباید به عنوان میراث افتخار و الگوهای قابل تکریم تا سال های سال ماندگار بماند؟

چرا خانم مدیرکل یا آقای مدیر کلی چون همسر شهید یا برادر و خواهرشهید بزرگواری بوده است، به خود اجازه دهد در جهت کوبیدن  وتحقیر روح و روان منتقد سبک مدیریتی خویش با توسل به جایگاه خویش بهره برداری نماید؟

آقای دکتر روحانی چرا باید خانم یا آقای مدیرکلی اینقدر ضیف النفس باشد که برای خرد کردن افراد یا فردیکه با خود وی مشکل داشته است با سوءاستفاده از نقاب ارزش و مسئولیت خویش به شایعه پراکنی و گزارش نویسی های غیر واقع مبادرت نماید؟

آقای دکتر روحانی، آیا چنین مدیران نالایقی نبودند و نیستند که در نهایت به حوادث تلخ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی دامن زدند؟ آیا همین طرز تفکر مدیریتی نبود که با شاخصه لجبازی و خودنمایی ظلم های طاقت فرسایی را به آحاد مردمی در همه سطوح در این سال های اخیر وارد نمودند؟

آقای دکتر روحانی محرومین به شما رای دادند تا مدیران نالایق را در ابتدا برکنار و بعد به طرق مقتضی در جهت دفاع از حقوق مظلوم و حق الناس بازخواست نمائید، باور نمائیم که عالم محضر خداست و محرومین شاهد بی نظیری چون خدای متعال داشته و دارند، آقای دکتر اگر در سال های اخیر گروهی تعمدی ظلم می کردند تا بر اساس باور انحرافیشان زمینه های ظهور را فراهم نمایند، امروز همین محرومین تحقیرشده و ظلم دیده با رای خود به شما حماسه خاشاکیها! را محقق ساختند تا ثابت نمایند که میزان رای ملت است و انشااله … در زمان مدیریت شما مدیران نالایق بازخواست خواهند شد.

*وبلاگ نویس اردبیلی


یک پاسخ به “مطالبه جدی مردم؛برکناری مدیران نالایق”

  1. مسلمان ایرانی گفت:

    آنچه که تا حال گذشته غیر از این نبوده است . پیمایش صحیح گذر نیاز به بازگشت حد اقل 25 سال قبل را دارد. یا صبر برای صد سال بعد تا پخته شود خام