سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » رای دادن یا رای ندادن؛ مساله سبزها این نیست...
» ما بی شماریم و همه با هم هستیم

رای دادن یا رای ندادن؛ مساله سبزها این نیست

چکیده :در غیبت «انتخابات آزاد» -امری که همه «ما» بر آن متفق ایم- نباید هویت جنبش سبز را به رای دادن یا ندادن فروکاست. آنچه مسلم است جنبش سبز کاندیدای حداکثری در این انتخابات ندارد و حکومت با رد صلاحیت کاندیدای اصلی به طور صریح با مردم سخن گفته است و باور خود به قدرت آنها و ترس از پیروزی شان را اعلام کرده و برای این کار بیشترین هزینه ای که متصور بوده را پرداخته است. ...


کلمه – سینا حق جو

یک هفته به انتخابات ریاست جمهوری در ایران مانده و هنوز نظرهای متکثر و مختلفی درباره رای دادن یا ندادن در بین سبزها است. کثرت این دلایل و استدلال ها نشان دهنده پویایی و تکثر و وجود دیالوگ در درون جنبش است. به همین دلیل اما هویت جنبش سبز و مرزبندی بیرون و درون جنبش را نباید با این مساله گره زد.

دلسوزان بسیاری استدلال میکنند که انتخابات کاندیدایی معتدل تر و اصلاح طلب تر تاثیر قابل توجهی بر زندگی مردم در چهار سال آینده خواهد گذاشت و سایه شوم جنگ و فقر را از سر ایران دورتر خواهد کرد. آنها به خطرات احتمالی روی کار آمدن کاندیدای افراطیون و قائل به مشی تقابلی در خارج و ریاضتی در داخل اشاره می‌کنند و می‌گویند اگر حتی درصد کمی هم احتمال وجود داشته باشد که بتوان در نتیجه آراء تاثیر گذاشت، نباید و نمی‌توان از این فرصت مسالمت آمیز تغییر یعنی صندوق رای صرف نظر کرد. گروه دیگر اما استدلال میکند که امکان اثرگذاری در انتخابات پیش رو به دلایل مختلف، بسیار کم است و تضمینی برای خوانده شدن آراء و اثرگذاری آرای واقعی- حتی در صورت وجود کاندیدای مطلوب- وجود ندارد. حکومت هم با اقدامات و نشانه های صریحی از جمله مهندسی زودهنگام انتخابات و رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی عزم خود را برای سد هرگونه تغییر نشان داده است. پرداخت چنین هزینه ی گزافی از سوی نظام نشان دهنده آن است که حکومت تصمیم خود را گرفته است و از دادن هزینه های دیگر نیز برای حذف و مهندسی کاندیدای نامطلوب ابایی ندارد.

برای هر کدام از استدلال های فوق شواهدی هست و پیچیدگی شرایط تصمیم گیری، که از عوامل متعدد و پیچیده بسیاری تشکیل شده است، اجازه ی قضاوت قاطع را درباره هیچ کدام نمی‌دهد. حتی با قبول نظام ارزش گذاری و استدلالی یکسان با اصول واحد و اهداف مشابه نیز نمی‌توان به یک نتیجه واحد رسید، چرا که شواهدی که بر مبنای آن هر فرد به تصمیم می‌رسد متفاوت است و در شرایط پیچیده سیاسی ایران، این شواهد بسیار ظنی و حدسی است. از این رو طبیعی است که هر کسی بسته به این که وزن کدام اطلاعات و فاکت ها را در توصیف خود بیشتر بداند، به تجویز متفاوتی برسد. این اما اختلاف در تحلیل است و نباید اختلاف در آن را به اختلاف در جنبش سبز ترجمه کرد. علیرغم اختلاف در تحلیل، همه ی «ما» در یک چیز مشترک و موافق ایم: این که انتخابات پیش رو انتخاباتی آزاد نیست. اینکه جنبش سبز و تحول خواهان نتوانسته اند با کاندیدای حداکثری خود در آن شرکت کنند. «ما» تصمیم جمعی و مشترک اصلی مان را این بار پیش از انتخابات و در اجماع بر کاندیدای حداکثری اعتدال و اصلاح گرفتیم و تصمیم حکومت در حذف این کاندیدا نشان دهنده اثرگذاری ائتلاف و اشتراک «ما» بود. ما تا همین جا هم به هدف خود از این انتخابات رسیده ایم و در شرایط بسته و مهندسی شده فعلی، بهترین نتیجه را از توازن قوا گرفته ایم. ضمن اینکه نشان دادیم که تا چه حد منافع ملی کشورمان را در اولویت قرار می‌دهیم. حکومت نیز حضور زنده و اثرگذار جنبش سبز را مجددا احساس، و با حذف کاندیدای حداکثری ترس خود را از بازگشت دوباره جنبش سبز به میدان به صراحت فریاد کرده است. از سوی دیگر، بحث ها و برنامه های انتخاباتی فضای حیاتی ای در اختیار جنبش گذاشته است تا آرمان ها و نمادهای آن باز احیا شود و هر جا که دست دهد، از دانشگاه ها و حسینیه جماران تا مراسم تشییع آیت الله طاهری، نام جنبش سبز و همراهان در حصر آن به بزرگی برده شود.

بعضی از «ما» اما فکر می‌کنند که می‌توان بیشتر از این نیز موثر بود. آنها نمی‌خواهند فرصت احتمالی اثرگذاری رای شان را از دست بدهند، حتی اگر احتمال تغییر کم باشد. استدلال این دسته از «ما» همان قدر محترم و قابل اعتنا است که تحلیل گروهی دیگر مبنی بر این که انتخابات فاقد حداقل های لازم برای امکان هرگونه اثربخشی است. یک دسته احتمال تغییر را آن قدر کم می‌داند که شرکت را عاقلانه نمیداند، گروه دیگر احتمال تغییری هر چند کوچک را آن قدر ارزشمند میداند که ناچیز بودن احتمال آن را جبران کند. اینها همه تصمیم هایی محترم و ارزشمند و از روی دلسوزی است، اما اختلاف در آنها نباید نقطه اشتراک اصلی را تحت الشعاع قرار دهد. فراموش نکنیم که مهمترین دست آورد انتخابات برای ما تا اینجا نه بزرگ مردم به سیاستهای جاری حاکمیت و اثبات زنده بودن و وسعت جنبش است. همه افراد و جریاناتی که در درون جنبش سبز تا دیروز معتقد بودند باید فقط با کاندیدای حداکثری در انتخابات شرکت کرد و اکنون به هردلیلی اختلاف سلیقه و تاکتیک درباره انتخابات دارند باید متوجه باشند که تبدیل تفاوت سلیقه به تقابل تنها به سود مستبدین است. یادمان نرود که «ما» برای بازگشت اخلاق به سیاست به میدان آمده ایم. برای همین تفاوت سلیقه و تحلیل را قبول کنیم و به هم احترام بگذاریم و برخورد حذفی نکنیم.

آنچه البته ناصحیح و غیرمحترمانه است مغلطه رسانه های کودتا در این است که تصمیم برای مشارکت در انتخابات به معنی تایید عدم تقلب در انتخابات پیشین است. آنها که پیشاپیش آمار «دقیق» از حضور مردم میدهند -همان طور که آمار دقیق از پیروزی احمدی نژاد دادند- نیک می‌دانند که میزان حضور مردم بیانگر تایید سازوکار انتخابات و رضایت از نحوه برگزاری آن نیست. ملاک های متعدد و مختلفی بر رای دادن مردم تاثیر می‌گذارد، از امید به تغییری هر چند کوچک در امور معیشتی و اقتصادی و سیاست داخلی و سیاست خارجی گرفته تا مطالبات قومیتی و محلی ـ به خصوص این بار که در هراس از میزان مشارکت پایین، انتخابات ریاست جمهوری و شوراها تجمیع شده است. میزان مشارکت تنها در صورتی به منزله تایید نظام برگزار کننده انتخابات است که انتخابات در شرایط رقابتی و «آزاد» برگزار شود، نه در شرایط نابرابر سیاسی فعلی و در غیبت نهادهای نظارتی بی طرف و دموکراتیک.

در غیبت «انتخابات آزاد» -امری که همه «ما» بر آن متفق ایم- نباید هویت جنبش سبز را به رای دادن یا ندادن فروکاست. آنچه مسلم است جنبش سبز کاندیدای حداکثری در این انتخابات ندارد و حکومت با رد صلاحیت کاندیدای اصلی به طور صریح با مردم سخن گفته است و باور خود به قدرت آنها و ترس از پیروزی شان را اعلام کرده و برای این کار بیشترین هزینه ای که متصور بوده را پرداخته است. باقی هر چه هست فرع بر این اصل است و به اختلاف در تحلیل و تاکتیک بازمیگردد. هم آنها که به این یا آن کاندیدای نزدیکتر به اصلاح طلبان و اعتدال گرایان رای میدهند و هم آنها که روی برگ رای شان مینویسند میرحسین موسوی و مهدی کروبی و هم آنها که در انتخابات شرکت نمیکنند بخشی از گستره‌ی هویتی جنبش سبز اند. اختلاف در پاسخ سوال تاکتیکی «چه باید کرد؟» را در مقطع فعلی نباید به مسائل استراتژیک و ..هویتی جنبش گره زد. «چه باید کرد»های اصلی در راه اند.


38 پاسخ به “رای دادن یا رای ندادن؛ مساله سبزها این نیست”

 1. مهدی گفت:

  تا دیروز تصمیم به شرکت در انتخابات نداشتم اما وقتی که رهبر محددا بر این مطلب تاکید کرد که شرکت در انتخابات رای به نظام است دریافتم که رهبر بال این سخنان میخواهد جمع ما را از شرکت در انتخابات منصرف کند و به همین دلیل در انتخبات حتما شرکت خواهم کرد و رای من در انتخبات به معنی تایید نظام نبوده و نخواهد بود من این نظام را ستمگر جائر و متجاوز و متجاسر به حقوق مردم میدانمو حتما در انتخابات شرکت خواهم کرد

 2. بسیجی سبز گفت:

  این تشطط وسردرگمی درمیان اصلاح طلبان همان هدف حکومت است تا با این بازی رای افراد نزدیک به آنان رابشکند ، خواهش میکنم درچند روز باقی مانده یا تصمیم به حمایت قاطع از یکی از کاندیداهای نزدیک به هاشمی یا اصلاح طلبان بگیرید که البته نظر این حقیر بیشتر روی جناب آقای روحانی است، وهمه با مشارکت بالا به او رای دهیم وهمان اقبالی که ازجناب آقای هاشمی شده بود را پشت سر جناب هاشمی راه بیاندازیم ویا تحریم انتخابات را صریحا اعلام کنید و تکلیف تمامی نیروهای معترض به وضع موجود را روشن نمایید تا به این ترتیب قدرت سبز ها را یکبار دیگر به حکومت نشان دهیم .ومنالله التوفیق

 3. سهيلا گفت:

  به نظرم اين دوره از انتخابات ، طورى طراحى شده كه مهندسى انتخابات به دست نيرو هاى مخالف حكومت انجام بشه و شاهد أنهم اين تشتت وجند دسته گى هست كه شاهدش هستيم يعنى رژيم با حذف و ممانعت از ورود كانديداهاى أصلى ما را در وضعيت گر وه مرگ قرار داده و جرات تحرك و أعلام موضع را از ما گر فته ، ضمن اينكه با تكرار شعار شركت در انتخابات يعنى پذيرش سأزوكار انتخابات به اين دود لى ها دامنه زده است و اين بهترين روش براى حذف خودمان به دست خودمان است كه براى رژيم هزينه اش كم وبراى ما غير قابل جبران است. گر جه هيج كدام از كانديداها شرايط أيده ال ندارند اما در صورت ائتلاف و قرار گر فتن همه ى بزرگان پشت سر ان نفر و همدلى مردم ، ضمن أعلام يك نه بزرگ به حكومت با اعتماد به نفس براى بر داشتن قدم بعدى اماده مى شويم . فراموش نكنيم تمام دستاورد جنبش سبز يا در حصر يا در خارج از كشور يا در قبرستان هاست. پس ما براى حفظ بقاء به ميدان مير ويم و اتفاقاً اين همدلى و يك دستى دستاورد و سرمايه ى ارزش مند خواهد بود در غير اين صورت در دام حريف افتاده و ضمن سر گر دانى واز دست دادن همين روحيه ى ضعيف از فرداى روز بعد از انتخابات بايد تا٤سال بعد همديگر را محكوم به كوتاهى يا إهمال كنيم يا منتظر اپوزسيون خارج نشين باشيم تا مرتب بيانيه صادر كنند و دلمان خوش باشد به كمپين طرفداران اهنگ اى نقى و برهنه شدن هنرپيشه ها!

 4. حسین نورانی نژاد گفت:

  احسنت

 5. وحید سبز گفت:

  جلیلی انتخاب خامنه ای است.کسانی که میگویند نماینده پنهان احمدی نژاده یا مامور خود خامنه ای هستند ویا اطلاع ندارند.احمدی نژاد در آخرین صحبتهاش گفت که اختیار هسته ای دست خامنه ای و نماینده اش جلیلیه.و میخواهند ایران رو به جنگ بکشند.از موضعگیریه صداوسیمای خامنه ای مشخصه که رایی که از صندوق خونده میشه قالیباف و جلیلی را میفرستند دور دوم و در اونجا جلیلی را رییس جمهور میکنند.بقیه سیاهی لشکرند.مهندسی انتخابات توسط بیت رهبری انجام میشه و کاندیدای رهبری در سخنانش مشخص شده.پیش به سوی جنگ و فلاکت

 6. sabz گفت:

  تنها باید در یک صورت پای صندوق رفت و به کاندیدای مشخصی رای داد آن هم فقط و فقط پیام “تصویری” پرزیدنت موسوی دراینترنت است همین و تمام

 7. kalam گفت:

  جناب اقای عارف و روحانی ناخواسته شدن عروسک خیمه شب بازی حکومت.

 8. مهدی گفت:

  با سلام

  خدمت دوستان عرض شود، بنده شخصا قصد شرکت در انتخابات ندارم. و به بقیه هیچ پیشنهادی نمی دهم. اما به همه دوستان متذکر می شوم حتی لحظه ای در اصلاح طلبی و پاکی جنابان دکتر عارف و روحانی شک نکنید و با الفاظ سخیف ایشان را به رو سیاهان منسوب ننمایید. درمورد راهکار هم به نظر من در صورتی که در دو-سه روز منتهی به انتخابات هر دو کاندید محترم با اتفاق به نفع جناب مهندس غرضی انصراف بدهند هم می توان دوباره اجماع اصلاح طلبان را و بویژه سبز ها را دنبال کرد و به ثمر رساند و هم اینکه این انصراف اقدامی فرا جناحی بوده و به همه طیف ها نشان می دهد که اصلاح طلبان به دنبال جنجال و افتراق بین مردم نبوده و اتحاد آنان را پیگیری می کنند. شایان ذکر است که این عمل از طرف آقایان روحانی و عارف، باید رویکردی فعالانه داشته باشد یعنی علاوه بر اعلام حمایت از مهندس غرضی،در صورت رأی آوردن ایشان حضور جدی در تشکیل دولت داشته باشند و همه شاکله اصلاح طلبان از هرگونه کمک و مشاوره به دولت آینده دریغ ننمایند.

  علت تأکید بنده بر جناب مهندس غرضی اولاً نظرات و برنامه های ایشان است که در مقایسه با سایرین از نظر من از زاویه دید صحیح و بنیادی مطرح شده و نیز اراده و توانایی لازم در حفظ استقلال قوه مجریه و پیگیری برنامه هایش را دارد.

  ثانیا ایشان نسبت به سایرین شخصیت فرا جناحی و شناخته شده داشته و البته ذاتاً هیچ تعلق خاطری به هیچ جناح یا طیفی ندارد که بخواهد آینده ملت را فدای منافع شخصی و گروهی عده ای خاص کند.

  به امید توفیق

 9. مریم گفت:

  ازاقای خاتمی و هاشمی خواهش می کنم هر چه زودتر بتونند با آقایان عارف و روحانی به توافق برسندبر سر یک کاندیدا ، تا انتخابات به دور دوم کشیده نشود،
  جلوگیری ازهمان اشتباهی که سال های قبل هم تکرار شد. از رییس جمهور انشالله منتخب نه منتصب هم خواهش میکنم شعارهاش و قولهایش به مردم ازیادش نرود و بتواند مسیر تاریخی ایران را به مسیر درست برگردونه.بتونه اخلاق وراستی و انسان دوستی و ترجیح منفعت جمع به نفع شخص رو به مردم یاد بده.

 10. شهروند عادی گفت:

  پیشنهاد میکنم یکبار دیگر همه با هم متحد و یکپارچه برویم رای بدهیم تا خامنه ای پز مشارکت حداکثری مردم را بدهد و برادران قاچاقچی خودمان هم هر کسی را خواستند از صندوق بیرون بیاورند نه حماقت ما پایان دارد و نه گستاخی برادران بسیجی.

 11. سیاوش گفت:

  اخیرا جنب و جوشی در بین برخی از دوستان باری شرکت در انتخابات مشاهده میشود که به نظر عجیب می اید.چرا که همه از عواقب رای دادن مطلعند و میدانند که هر رای که داده شود حکم مشروعیت تمامیت خواهان است با این وجود بر شرکت در انتصابات اصرار میورزند و فکر میکنند که مثلا با شرکت در انتصابات میتوانند یک جواب نه به نماینده مطلوب رهبر بدهند. این دوستان خوب است این موارد را هم در نظر داشته باشند:

  اول : برای رهبری جواب نه مردم به کاندیدای مورد نظر چندان تفاوتی ندارد و ایشان اصولا به اینگونه مخالفتها اهمیت نمیدهند . نمونه بارز را میتوان به انتخابات سال 76 و 80 و 88 اشاره نمود. در هر 3 مورد کاندیدای مورد نظر رهبر رای مردم را به همراه نداشت اما ایشان یا تمکین به رای مردم نکرد و یا اینکه اینقدر برای رئیس جمهور دردسر ساخت که به قول آقای خاتمی هر 9 روز یک بحران آفرید.در آن زمان ایشان هنوز قدرت امروز را در اختیار نداشت و فضا اینقدر بسته نبود.الان که تکلیف روشن است. اگر همه مردم ایران هم به کاندیدای مورد نظر ایشان نه بگویندبرای ایشان تفاوتی نمیکند.

  دوم:جریان حاکم کاملا از انتخابات گذشته درس گرفته است.این بار علنا اعلام نمیکنند که نماینده مطلوب رهبری کیست.به اینکه جلیلی را نماینده معرفی میکنند توجه نکنید.آقای خامنه ای علنا از ایشان حمایت نکرده است. به این دلیل که حساسیتی ایجاد نشود و مردم تا روز آخر ندانند که آفا به کدام کاندیدا تمایل دارد.اینطوری میشود هر نتیجه ای را به نفع خود تفسیر کرد.به خصوص که هر 8 نماینده در مسابقه مدح و ثنای رهبری از تکه پاره کردن یکدیگر ابائی ندارند

  سوم:مناظرات اخیر به این دلیل برگزار شده است که نوعی هیجان کاذب ایجاد شود. در خفا به همه کاندیداها گفته شده است برای اینکه این جو سرد و بدون جاذبه تغییر کند از متهم کردن یکدیگر خودداری نکنندو تا میتوانند به هم بتازند. این حربه که به نوعی یادآور مناظره های 88 است میتواند عده زیادی را بفریبد. خیلی ها از اینکه یکسری اسرار دولتی در مناظره ها فاش میشود و مثلا معلوم میشود که قالیباف دستور کتک زدن میداده ویا خود چوب به دست به همه حمله میکرده است لذت میبرند و آنرا نشانه بی اعتماد شدن مردم به رژیم میدانند. در حالی که این اطلاعات سوخته برای خود سران رژیم هیچ ارزشی ندارد و فی المثل نه آقای قالیباف و نه آقای روحانی بابت کارهای گذشته بازخواست نشده و نخواهند شد.اما میشود هیجاناتی ایجاد کرد و در نتیجه رئیس جمهور بعدی را از همین حالا تحت فشار گذاشت که اگر بخواهد از مقام تدارکاتچی تجاوز کند پته اش را روی آب خواهند ریخت و نابودش خواهند نمود.مسلما آقای قالیباف با این افشاگری ها ککش نخواهد گزید اما خواهد دانست که در صورتی که پایش را از گلیمش درازتر کند پرونده های متعددی برای بی آبرو کردنش موجود است..

  چهارم:مطمئن باشید این بار همه آرا مردم شمرده خواهد شد..دلیلش معلوم است: آقای خامنه ای نماینده ای که بخواهد برایش دردسر ایجاد کند در برابرش نمیبیند.هر کس که ممکن بود بخواهد کاری بر خلاف میل ایشان انجام دهد یا از دور خارج شد ویا رد صلاحیت شد.اینهائی که تائید شده اند هیچ یک مخالف ایشان نیستند که هیچ برای جلب رضایت ایشان حاضر به قربانی کردن همه هستند. نه حسن روحانی در زمان خودش اصلاح طلب بود و نه عارف که در هنگامه تظاهرات 88 و جانفشانی مردم برای پابوسی تشریف برده بود..این که اینها را به اصلاح طلبان بچسبانیم با 100 من سریش هم امکان پذیر نیست..در نتیجه این انتخابات برای حکومت یک بازی دوسر برد خواهد بود اگر مردم در انتخابات شرکت کنند و به هر دلیلی رای بدهند.

  پنجم: آقا چون از پیروزی یکی از کاندیداهای خودشان مطمئن هستند-قبلا گفتم برای ایشان هیچ کدام از کاندیداها فرقی ندارند چون همه نوکر دست به سینه ایشان هستند-تنها مشارکت مردم برایشان مهم است اینست که یاران ایشان باید مردم را تحریک به شرکت در انتخابات کنند.چگونه؟ به این ترتیب که در ظاهر یکی از کاندیداها را نزدیکتر به نظر رهبری اعلام میکنند و آن کاندیدا سعی میکند تندترین مواضع را داشته باشد که در نظر مردم انتخاب نشدن او دهن کجی به رهبر باشد به این ترتیب بازهم انتخاب بین بد و بدتر برای مردم تداعی شده و در نتیجه برای انتخاب نشدن به ظاهر بدتر وارد عرصه میشوند. نتیجه مهم نیست. چون در هر صورت کاندیدای مورد نظر رهبر انتخاب شده است. حال هر کدام که میخواهد باشد. مشارکت مردمی حاصل شده است. همین مدنظر رهبر است

  ششم: اما این مشارکت چه سودی دارد؟ مشخص است. بازتاب خارجی بسیار وسیع و در نتیجه آهسته تر شدن تحریم ها و زمان خریدن حکومت برای دستیابی به قدرت هر چه مطلقه تر…و در بعدی دیگر: ساکت کردن همه مخالفان با چماق کردن نتیجه انتخابات که دیدید چقدر هوادار داریم؟ دیدید مردم به صحبتهای شما وقعی نگذاشتند و یکپارچه در صف ما بودند؟؟ و قس علی هذا..این پیروزی نمایان دست حکومت را در سرکوب نیروهای داخلی بازتر میکند

  هفتم: شمارش کامل آرا این مزیت را برای دولت دارد که بگویددر انتخابات تقلب نشده است پس عطف به ماسبق شود و بگوید در انتخابات 88 هم تقلبی در کار نبود…این داستان یعنی محکومیت کامل همه کسانی که به هر نحوی در آن سال اعتراض کردند. با رای دادن بیهوده خودتان در حالی که فکر میکنید به اقتدار گرا نه گفته اید در واقع دست آویزی فراهم کرده اید که میرحسین عزیز و کروبی ودکتر رهنورد را به راحتی محاکمه کنند و دلیلش را هم خودتان به دست اینها داده اید..پس از شرکت همه جانبه در انتصابات منتظر باشید که این بزرگواران را به پای میز محاکمه بکشانند. عدم شرکت شما میتواندتائیدکننده حقانیت این عزیزان باشددر حالی که شرکت کردنتان این عزیزان را محکوم میکند.

  هشتم:مشارکت گسترده در انتصابات پیام دیگری هم دارد…ما اینقدر از این وضعیت راضی هستیم که مشارکت میکنیم . هیچ نارضایتی وجود ندارد و همه خوشحالند…همین باعث خواهد شد در گزارش احمد شهید وحقوق بشر در ایران تفاوتهای اساسی ایجاد شده و یا در صورت مطرح شدن آن هم وقعی به گزارش گذاشته نشود..واین یعنی بردی دیگر برای اقتدار گرایان

  فکر میکنم همین دلایل برای همه کافی باشد اما توصیه به رای دادن ویا ندادن هیچ کس ندارم…مختارید هر چه میخواهید انجام دهید

 12. مهدی گفت:

  با سلام

  خدمت دوستان عرض شود، بنده شخصا قصد شرکت در انتخابات ندارم. و به بقیه هیچ پیشنهادی نمی دهم. اما به همه دوستان متذکر می شوم حتی لحظه ای در اصلاح طلبی و پاکی جنابان دکتر عارف و روحانی شک نکنید و با الفاظ سخیف ایشان را به رو سیاهان منسوب ننمایید. درمورد راهکار هم به نظرمن در صورتی که در دو-سه روز منتهی به انتخابات هر دو کاندید محترم با اتفاق به نفع جناب مهندس غرضی انصراف بدهند، هم می توان دوباره اجماع اصلاح طلبان و بویژه سبز ها را دنبال کرد و به ثمر رساند و هم اینکه این انصراف اقدامی فرا جناحی بوده و به همه طیف ها نشان می دهد که اصلاح طلبان به دنبال جنجال و افتراق بین مردم نبوده و اتحاد آنان را پیگیری می کنند و در نهایت راه را برای اقدامات غیر قانونی حاکمیت بسته و از تکرار حوادث تلخ سال 88 پیشگیری می کند.
  شایان ذکر است که این عمل از طرف آقایان روحانی و عارف، باید رویکردی فعالانه داشته باشد یعنی علاوه بر اعلام حمایت از مهندس غرضی،در صورت رأی آوردن ایشان حضور جدی در تشکیل دولت داشته باشند و همه شاکله اصلاح طلبان از هرگونه کمک و مشاوره به دولت آینده دریغ ننمایند.
  علت تأکید بنده بر جناب مهندس غرضی اولاً نظرات و برنامه های ایشان است که در مقایسه با سایرین از نظر من از زاویه دید صحیح و بنیادی مطرح شده و نیز اراده و توانایی لازم در حفظ استقلال قوه مجریه و پیگیری برنامه هایش را دارد.

  ثانیا ایشان نسبت به سایرین شخصیت فرا جناحی و شناخته شده داشته و البته ذاتاً هیچ تعلق خاطری به هیچ جناح یا طیفی ندارد که بخواهد آینده ملت را فدای منافع شخصی و گروهی عده ای خاص کند.

  ثالثا ایشان تنها کاندید انتخابات است که تا به حال موضع گیری رسمی در حمایت از سرکوب و یا علیه جنبش سبز و عدالتخواهی سبز ها در وقایع 88 نداشته و می تواند مورد قبول رای دهندگان باشد.
  به امید توفیق

 13. مهدی گفت:

  با سلام

  خدمت دوستان عرض شود، بنده شخصا قصد شرکت در انتخابات ندارم. و به بقیه هیچ پیشنهادی نمی دهم. اما به همه دوستان متذکر می شوم حتی لحظه ای در اصلاح طلبی و پاکی جنابان دکتر عارف و روحانی شک نکنید و با الفاظ سخیف ایشان را به رو سیاهان منسوب ننمایید. درمورد راهکار هم به نظرمن در صورتی که در دو-سه روز منتهی به انتخابات هر دو کاندید محترم با اتفاق به نفع جناب مهندس غرضی انصراف بدهند، هم می توان دوباره اجماع اصلاح طلبان و بویژه سبز ها را دنبال کرد و به ثمر رساند و هم اینکه این انصراف اقدامی فرا جناحی بوده و به همه طیف ها نشان می دهد که اصلاح طلبان به دنبال جنجال و افتراق بین مردم نبوده و اتحاد آنان را پیگیری می کنند و در نهایت راه را برای اقدامات غیر قانونی حاکمیت بسته و از تکرار حوادث تلخ سال 88 پیشگیری می کند.
  شایان ذکر است که این عمل از طرف آقایان روحانی و عارف، باید رویکردی فعالانه داشته باشد یعنی علاوه بر اعلام حمایت از مهندس غرضی،در صورت رأی آوردن ایشان حضور جدی در تشکیل دولت داشته باشند و همه شاکله اصلاح طلبان از هرگونه کمک و مشاوره به دولت آینده دریغ ننمایند.
  علت تأکید بنده بر جناب مهندس غرضی اولاً نظرات و برنامه های ایشان است که در مقایسه با سایرین از نظر من از زاویه دید صحیح و بنیادی مطرح شده و نیز اراده و توانایی لازم در حفظ استقلال قوه مجریه و پیگیری برنامه هایش را دارد.

  ثانیا ایشان نسبت به سایرین شخصیت فرا جناحی و شناخته شده داشته و البته ذاتاً هیچ تعلق خاطری به هیچ جناح یا طیفی ندارد که بخواهد آینده ملت را فدای منافع شخصی و گروهی عده ای خاص کند.

  ثالثا ایشان تنها کاندید انتخابات است که تا به حال موضع گیری رسمی در حمایت از سرکوب و یا علیه جنبش سبز و عدالتخواهی سبز ها در وقایع 88 نداشته و می تواند مورد قبول رای دهندگان باشد.
  به امید توفیق

 14. علیرضا گفت:

  پس اون زمانی هم که آقا گفتند نظرشون به نظر احمدی نژاد نزدیکتره منظورشون این بود که نظرشون به میرحسن نزدیکه!
  و یا اینکه بعد از انتخابات ۸۸ گفتند شور و شوق مردم در انتخابات نشان از علاقه ی ملت به نظام بود هم منظورشون این بود که مردم بروند و رای شون رو پس بگیرن و هی نگن رای من کو رای من کو!
  من هم مثل آقا فرهاد چشمام از این استدلال شما ۴ تا شد

 15. علی گفت:

  اشتباه این بود که کاندیدای حداکثری رو هاشمی اعلام کردید. عارف یه اصلاح طلب واقعیه نه هاشمی. چرا اصلاح طلب ها وا داده اند و تصمیم درست نمی تونند بگیرند؟

 16. فریدون گفت:

  رئیس جمهور باید کسی باشه که علاوه بر نام ریاست جمهوری بدون او نام قدرت داشته باشه هیچ کدوم از این 8 نفر قدرت ندارن همشون مثل محمود احمدی نژاد تدارکات چی و مترسک هستن
  مردم رئیس جمهور ما آقایان خاتمی رفسنجانی کروبی مهندس موسوی هستند نه این شخصیت های گم نام تازه به دوران رسیده با جیب های خالی هر یک از ای آقایان رئیس جمهور ما باشند اطمینان داشته باشید که هیچ تغییری در اقتصاد سیاست خارجه روی نخواهد داد چون این آقایان قدرت سیاسی لازم رو ندارن
  به نظر بنده در این انتخابات خانه نشینی بهترین گذینه برای مردم ماست تا شاید رهبر ((آیت الله خامنه ای))به یادشون بیاد که مردم هم وجود دارن
  من امدوارم هر کس رئیس جمهور میشه نقشه به جنگ رسوندن مملکت رو نداشته باشه که این روزها تمایل بسیاری از آقایان رسیدن به این هدف است که اگر دست یافته شود مردم یکپارچه شده و خفقان و دیکتاتوری به پا میشود

  باشد که خداوند خود نویسنده سرنوشت ما باش

 17. ebram گفت:

  همه میگن :”رهبر میگه هر رای ،یک رای به نظامه.پس منظورش اینه که می خواد هیچکس رای نده”.اما من بر طبق مشاهدات اتفاقات 7 8 10 سال اخیر ،باورم اینه که سیاسیت های خامنه ای و بیتش همیشه یک قدم جلوتر از تحلیل دیگران بوده یا شاید بشه گفت تقریبا غیر قاب پیش بینی بوده.منظور ازین مقدمه ای که نوشتم این بود که ،چون آقایون بیت می دونن که ما همچین تحلیلایی می کنیم و لج می کنیم و به خاطر لج کردن رای خواهیم داد؛این حرفارو مکرر تکرار می کنه که ما رای بدیم و ازین آب گلالود همون ماهیی رو بگیره که می خواد و اون ماهی هم همون تعداد مشارکت زیاد مردمه.ما و نظراتمون واسش مهم نیست و فقط به قول خودش می خواد “دشمنو خفه کنه”.اگه ائتلاف به وجود اومد رای بدین هرچند که اتفاقی نمی افته.بنده هم مثل ساعت از کار افتاده میشینم تو خونه.بالاخره ساعت خرابم روزی دوبار ساعت درستو نشون میده…!

 18. امید گفت:

  نکته ای درست وجود داره، تاکید مضاعف بر اینکه رای شما رای به نظام است دوکار انجام میده، به بدنه خودش فشار میاره که به کاندیدایی که در راستای اهداف «نظام» هست رای بدن نه به اون که از مشکلات میگه، دوم اینکه بدنه مقابل رو تحریک کنه با این پیغام که رای تو تایید منه و عملا با این فشار روانی مشارکت بدنه مقابل رو پایین بیاره

 19. mehman گفت:

  آقای عارف در چند نوبت گفته که نمیخواهد از انتخابات کنار بکشد و دلایلی دارد. مهمترین دلیل وی که هیچگاه آنرا به زبان نیاورده آنستکه آقای خامنه ایی از او خواسته که کاندید شود و اگر رقیبی از جبهه اصلاحات برای او پیدا شد با مکانیزم شورای نگهبان او را حذف خواهند کرد. در حقیقت نامزد آقای خامنه ایی آقای عارف است نه جلیلی و ولایتی و … که او متهعد به آقای خامنه ایی شده است.

 20. re76 گفت:

  این هم یک نظریه

 21. zahraa2012 گفت:

  هیچ گاه از یاد نمی برم روز بعد از بیست و پنج خرداد را .با دیدن این همه مردم در خیابان به خود گفتم یعنی این مردم با این همه عصبانیت می شود چهار سال دیگر دوباره وارد این نمایش ها شوند و بازیچه.و حالا امروز بعد از چهار سال به راحتی پاسخم را یافتم من تر جیح می دم بعد از روز انتخابات درباره کسانی حرف بزنم که رای دادند چون من خودم رای نمی دم اما فقط یک مطلبی که دیروز از محمد جواد اکبرین خوندم رو می نویسم.”اگر مسیولیت تاراج رای ها در روز جمعه بر عهده حکومت است مسیولیت حراج اعتبار اصلاح طلبان در روز شنبه بر عهده اصلاح طلبان است”هر که می خواد رای بده فقط از کیسه خودتون خرج کنید به حساب جنبش سبز نگذارید لطفا.

 22. ماظر گفت:

  معلوم است که چه باید کرد . به یک یا علی از طرف مرد نیاز است .

 23. ناجی گفت:

  خواهش می کنم دوستان دچار خطای محاسباتی نشوید. واقعاً در این شرایط، یک خطا از سوی من و شما می تواند غیر قابل جبران باشد. به ایران بیاندیشید به مردم در فشار چه به لحاظ اقتصادی و چه اجتماعی و سیاسی بیایید از تعصب دست بر داریم و آنچه به صلاح ایران و ایرانی می دانیم را با شهامت انجام دهیم. اگر قانع به شرکت شدیم با دقت مسایل پشت پرده را هم بسنجیم و مانند افراد ظاهربین و ساده فریب ظاهر به نمایش در آمده افراد را نخوریم. با چشم دل به چهره کاندیداها بنگرید و سعی کنید دروغ را از راست تشخیص دهید.چشمان افراد نمی توانند همیشه دروغ بگویند به چشمان کاندیدیها بنگرید هنگامی که اعلام موضع می کنند آیا نگاه خاتمی و میرحسین را در آنها می یابید؟ آیا کسی هست که ناخودآگاه هنگام سخنرانی از حرفهایش منظورم نه فقط نوع حرفها که نحوه سخنوری راستگویی و شهامت را دریابی؟ آیا آن قدر می توانی به او اعتماد کنی که میراث سبزت را در دستانش بگذاری؟ اگر تقلب شد چه؟ سکوت می کند؟ آیا 88 هم 92 می شود؟ اگر به ایران وفاداری طوری تصمیم بگیر که برای ایرانی خوب است نه فقط برای من و تو و بدان اندیشه ای که ثابت بماند احتمال خطایش بالاست نترس از اینکه نظرت را عوض کنی بهترین را که مطمئنی خوب است اتخاب کن تحریم یا انتخاب و پایش بایست چون انتخابت بوده من از روحانی شنیدم که نام موسوی را آورد و شنیدم که گفت حصر باید برداشته شود و شنیدم که از او دفاع کرد تو هم شنیده ای برادر و خواهر سبزم؟

 24. زهرا گفت:

  عجب!! با اجازه بعد از این جریانات تنها کسی که همیشه در سخنرانی های رهبر حضور داشت جناب روحانی بود! مثل اینکه باید شما یه دور دیگه فیلم های گذشته رو مرور کنید.
  عارف یعنی خاتمی و روحانی یعنی هاشمی.کدوم اصلاح طلبی خاتمی رو به هاشمی ترجیح میده؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!

 25. Zahra muntazer qaem گفت:

  برام جالبه که بعضی ها با این شدت از روحانی حمایت می کنن. هیچ می دونید روحانی جزء امنیت ملی و همون کسانی هست که حصر میرحسین موسوی و کروبی رو امضا کرده؟؟!!
  گذشته از اینها این روحانی بود که بعد از حوادث 88 با تعجب تمام در همه سخنرانی های رهبر شرکت می کرد! و دوربین هم همیشه اونو نشون میداد.
  علاوه براین روحانی یعنی هاشمی و عارف یعنی خاتمی و کدوم جنبش سبزی هست که هاشمی رو به خاتمی ترجیح بده؟؟!!
  بگذریم از اینکه روحانی در امور علمی و اجرایی به گرد پای عارف هم نمی رسه

 26. رامین گفت:

  درسته که اصلاح طلب ها خیلی بهترن و آینده آرام و خوبی برای مردم فراهم میکنند مانند زمان آقای خاتمی ولی با چه نضمینی رای ما بار دیگر دزدیده نشود و آقلی عارف یا آقای روحانی رییس جمهور بشوند ما هنوز میر حسین عزیز رییس جمهور منتخب رو یادمون نرفته ما با تعداد اکثریت انتخابش کردیم ولی با رای سازی و مهندسی این بلا سرمون اومد و رییس جمهورمون تو حصر قرار گرفت آیا تضمینی هست واقعا

 27. ali گفت:

  انتخابات آزاد حق مسلم ماست.

 28. Danial Behzadi گفت:

  من که احمق نیستم، شما میزان حماقت خودت رو به پای همه‌ی ما نذار

 29. Danial Behzadi گفت:

  یعنی به نظرت الآن ۱۰۰٪ مردم هم برن پای صندوق دشمن خفه می‌شه؟ نه، واقعا؟

 30. Danial Behzadi گفت:

  تضمین نیست، ولی امید هست

 31. Danial Behzadi گفت:

  من رأی می‌دهم

 32. parviz گفت:

  تمام 6 نفر کانديد دولتي باقيمانده مامور اجرای اوامر بيت و تقسيم پول مردم بين آقايون خواهند بود.
  شعارهای احمدی نژاد از اينها داغتربود…

 33. hamid گفت:

  آقای رضایی!!!

 34. سامان گفت:

  دقیقاً با صحبت شما هم موافقم

  نظر شخصی بنده این هست که رای نمیدهم اما با بقیه هیچ کل کل نمیکنم امسال هر کس خودش باید تصمیم بگیره رای بده یا رای نده واقعا انتخاب سخت است چون باز می گم از نظر من همشون هر 8 نفر که حالا شدن 6 نفر تفریباً مثل هم هستن حالا یکیش یکم با اصلاح طلبها دوسته دلیل نمیشه ولی باز مثل همیشه انتخاب بد از باتر هست

 35. Guest گفت:

  If voting made any difference they wouldn’t let us do it-Mark Twain

 36. حسن گفت:

  نمیگذارند روحانی رییس جمهور بشه – رای دادن اشتباه است-

 37. حامد گفت:

  دقيقن

 38. همدل گفت:

  این چه وضعیه که هرکی باید خودش نظر بده؟
  مگه ما از حزب اصلاحات حمایت نمیکنیم؟
  اونها باید بگن رای بدیم یا نه
  و وقتی آقای خاتمی میگه از روحانی حمایت میکنه، دیگه نباید بگه از آینده نگرانه، الان باید فکر آینده رو بکنه
  و تو دل ما رو هم خالی نکنه