سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » پرسش مشاور کروبی از رهبری: اگر تهمت‌های رئیس دولت غیرقانونی بود، چرا در برابر دروغ...
» اتهام اخیر صداوسیما به مهدی کروبی، یک دروغ بزرگ و شیطانی بود

پرسش مشاور کروبی از رهبری: اگر تهمت‌های رئیس دولت غیرقانونی بود، چرا در برابر دروغ پراکنی علیه کروبی سکوت می‌کنید؟

چکیده :فقط یک احتمال دارد که اعترافات محمود زمانی درست باشد، آن همین است که وی دارای نیروی غیبی بوده و طی طریق عارفانه کرده و به گونه‌ای آقای کروبی را ملاقات می‌کرده است که از دیدها پنهان بوده و هیچ کسی ایشان را رویت نکرده است! جالب است که سران گروه‌های برانداز و سرویس های امنیتی اسرائیل و آمریکا هم علم غیب داشتند که ایشان معتمدترین فرد آقای کروبی بوده ... اتفاقاً سیمای جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتی هم علم غیب داشته‌اند چون ادعاهای ایشان را بدون هیچ گواه و سند پذیرفته‌اند!...


کلمه – اسماعیل گرامی مقدم:

درحالی که از پخش نمایشنامه ساختگی دستگاه امنیتی ایران از سیمای جمهوری اسلامی لحظاتی کوتاه در بهت، حیرت و تأسف فرو رفته بودم با اولین تماس تلفنی از ایران به خود آمدم و تماس گیرنده که از فعالان سیاسی بود پرسید محمود زمانی کیست؟ و تا کنون تماس های پرشمار اینترنتی و تلفنی از سراسر ایران و از خارج ایران با همین سؤال کوتاه از این‌جانب بعنوان کسی که ۷ سال سخنگوی حزبی که دبیر کل آن آقای کروبی است ادامه داشته و تصور بر این بوده که تماس با من بعنوان کسی که به دلیل کسوت سخنگویی و مشاوری را داشته‌ام ، قطعاً بایستی شناخت کافی از یک چنین فردی را که توانسته است در سطح بسیار بالا اعتماد آقای کروبی را جلب نماید داشته باشم .

پاسخ صریح من در عدم شناخت آقای محمود زمانی که حتی یک بار هم ایشان را ملاقات نکرده و از آقای کروبی و نزدیکانش هرگز نشنیده بودم که با یک چنین فردی آقای کروبی در ارتباط باشد همه تماس گیرندگان از این دروغ بزرگ و شیطانی سیمای جمهوری اسلامی سخت در بهت و تأسف فرو رفتند.

اعضای خانواده و تمامی مشاورین و معتمدین حزبی و غیر حزبی درمدت زمان کوتاهی دریافتند که هیچ یک ، این فرد را حتی یک بار هم ملاقات نکرده اند وفرد مذکور فاقد هر گونه فعالیت سیاسی حتی در سطوح پایین تشکیلاتی بوده است و تنها نشانه آشنایی که از این فرد در دسترس است شباهت بخشی از فامیل نامبرده با یکی از استانداران محترم دوره اصلاحات است ، فرد مذکور در ایام انتخابات به استناد دفتر ثبت ملاقات های دفتر آقای کروبی دو مرتبه آن هم به صورت غیر خصوصی با ایشان ملاقات کرده است و به مانند اکثر ملاقات کنندگان عکس یادگاری با آقای کروبی گرفته که این تنها سند سیمای دستگاه امنیتی است!

پس روشن است که اگر ایشان ارتباطی به ادعای خودش داشته است بایستی پس از این دو ملاقات غیر خصوصی تا ۲۵ بهمن ماه ۸۹ صورت گرفته باشد چون پس از آن آقای کروبی تاکنون در حصر بوده است خوب از ۱۷ شهریور سال ۸۸ هم که دفتر آقای کروبی پلمپ شد و ملاقات ها بشدت امنیتی و محدود و با حضور رئیس دفتر ، فرزند ارشد و همسر ایشان صورت گرفته است از این رو ایشان فقط می‌تواند مدعی این باشد که از ۲۲ خرداد ۸۸ تا ۱۷ شهریور ۸۸ با آقای کروبی ملاقات داشته است، کدام عقل سلیم می‌پذیرد که فردی با نداشتن پیشینه سیاسی حداقلی ظرف سه ماه اعتماد یکی از رهبران جنبش سبز را ، گروه‌های برانداز خارج از کشور را سرویس های امنیتی آمریکا و اسرائیل را در سطح بالایی جلب کرده و با ارتباط تنگاتنگی توانسته است پیامهای مهم و دیدگاه‌های سه راس مثلث را به یکدیگر انتقال داده باشد؟! قطعاً دراین سه ماه ایشان حتماً از هواپیما استفاده نکرده است چون برای انتقال و هماهنگی پیام‌ها نیاز بوده ده‌ها بار این سه راس مثلث را ملاقات کرده باشد.

فقط یک احتمال دارد که اعترافات محمود زمانی درست باشد، آن همین است که وی دارای نیروی غیبی بوده و طی طریق عارفانه کرده و ایشان به گونه‌ای آقای کروبی را ملاقات می‌کرده است که از دیدها پنهان بوده و هیچ کسی ایشان را رویت نکرده است! جالب است که سران گروه‌های برانداز و سرویس های امنیتی اسرائیل و آمریکا هم علم غیب داشتند که ایشان معتمدترین فرد آقای کروبی بوده و به همین دلیل نیازی نداشته‌اند از هویت و درستی ادعای این فرد از کانالهای مختلف بررسی وتحقیق به عمل آورند! اتفاقاً سیمای جمهوری اسلامی و دستگاه‌های امنیتی هم علم غیب داشته‌اند چون ادعاهای ایشان را بدون هیچ گواه و سند پذیرفته‌اند! از تناقض ها و دروغ‌های شکلی که بگذریم به لحاظ محتوایی هم این ادعا ها تو خالی است اگر قرار بود آقای کروبی برانداز شود با سرویس های امنیتی و گروه‌های برانداز ارتباط داشته باشد خوب !مسلم بود این دیدگاه را به مشاوران، اعضای خانواده و معتمدترین افراد خود انتقال می‌داد.

هنگامی که به اتفاق خانواده ۳۰ مهر ماه ۸۸ جهت خداحافظی و به قصد ادامه تحصیل و ترک کشور خدمت ایشان رسیدیم و سرکار خانم فاطمه کروبی نیز حضور داشتند خطاب به این‌جانب فرمودند هربلایی را که حکومت سر من آورد و یا حتی مرا از بین برد شما بدانید که تا آخرین لحظه بر جمهوری اسلامی با قرائت انقلاب اسلامی و امام ، یعنی همان جمهوریتی که در آن میزان رأی ملت است و همه ارکان حاکمیت مشروعیت خود را از رأی مردم کسب می‌کند و همان اسلامیتی که ریشه در عدالت دارد و از ظلم ظالم بر مظلوم بیزاری می جوید، از خشونت علیه مخالفان پرهیز می‌کند و به همان شعار محوری مردم در انقلاب ۵۷ استقلال آزادی جمهوری اسلامی پایبندم و با گروه‌هایی که خط و مشی براندازی دارند مرزبندی دارم.

جناب آقای مجتبی واحدی به صراحت دلیل کناره گیری خودرا از مشاوری آقای کروبی اینگونه اعلام کرد: چون احساس می‌کنم همچنان شیخ شجاع با قرائتی که خودش از جمهوری اسلامی دارد، وفادار و پایبند به آن اصول است و دیدگاه من با ایشان که حق استادی بر گردن من دارد زاویه پیدا کرده است از مشاوری ایشان خودم را بازنشسته کرده‌ام.

جناب آقای دکتر محمد تقی کروبی که یک پای خود را درجنگ از دست داده است بعنوان فرزند آقای کروبی همواره مواضع اصولی پدر را و بویژه باور پدر با قرائتی که امام از جمهوری اسلامی داشته تبیین و تائید کرده است. خوب! حالا کدام عقل هشیار می‌پذیرد که آقای کروبی از باورهای خود فاصله گرفته و آن را به معتمدترین افراد خود بویژه این سه فرد که صلاحیت ها و سوابق سیاسی آن‌ها روشن و درخارج از کشور اقامت دارند و حتی به همسر و فرزندان اطلاع نداده است و صرفاً از طریق رابطه غیبی مواضع جدید خود را آن هم ظرف بازه زمانی سه ماه به ناشناس ترین فرد یعنی آقای محمود زمانی انتقال داده به وضوح مشخص است که اعترافات آقای زمانی دروغ ، مضحک و تهوع آور است .از همین منظر یا آوری این نکته ضروری است که آقای کروبی با مشاهده رفتارهای غیر مردمی ، خشونت آمیز ، ناعادلانه و ظالمانه بود که بر این باور خود اصرار ورزید که جمهوریت و اسلامیت نظام از سوی ارکان حاکمیت براندازی شده و رفتار حکومت را خارج از قواعد جمهوریت و اسلامیت دانست.

پرسشی که اینجا مطرح می‌شود این است که دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی در پس اجرای این نمایش نامه چه اهدافی را در سر پرورانده بودند؟! آنها چندین انگیزه عمده از پخش این اعترافات بی‌پایه و اساس را داشته‌اند که عبارتند از :

۱- به خیال خام خود تصور می‌کنند با این اعترافات فضای خشونت آمیز پس از وقایع سال ۸۸ از جمله بازداشت های غیر قانونی ، شکنجه و تجاوز در زندانها ، حصر خانگی رهبران را می‌توانند توجیه کنند.

۲- خواب دیده اند که بانمایش این اعترافات که یکی از رهبران جنبش سبز با گروه‌های برانداز و سرویس های امنیتی آمریکا و اسرائیل رابطه داشته است ! علاقمندان به انقلاب اسلامی را که هواداران متدین جنبش سبز هستند را نسبت به رهبران مردد و باعث ریزش از جنبش سبز شوند.

۳- به گفته علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه ،انتخابات امنیتی و مهندسی شده در پیش است، انتخاباتی که دو نامزد معترض به نتایج انتخابات دوره گذشته در حصر زندانی هستند ، از این رو به خودی خود انتخابات خرداد سال ۹۲ نیز پرمسئله ترین انتخابات خواهد شد راه چاره را در این یافته‌اند که با اعترافات پوشالی رهبران جنبش سبز را ترور شخصیت کنند.

۴- برای سرپوش گذاشتن بر بالا گرفتن فساد در ارکان حاکمیت این اعترافات برای دستگاه‌های امنیتی توجیه پیدا کرده است ، چه آنکه رئیس دولت مستقر دو رئیس قوه را بدون تشکیل دادگاه متهم به فساد مالی می‌کند ! خود فساد سیاسی است وچه سوء‌استفاده از منسب های فامیلی برای سودجویی های مالی مفسده های بزرگی در افکار عمومی تلقی می‌شود.

۵- با پخش این فیلم درصددند علامت روشنی را به نامزدهای احتمالی اصلاح طلبان انتقال دهند که در صورت ورود به انتخابات و پافشاری بر مواضع خود از هیچ اقدامی علیه آن‌ها دریغ نخواهند کرد. با‌ شخصیتی به مانند کروبی اینگونه وقیحانه برخورد می کنند پس دیگر شخصیت‌ها و نامزدهای احتمالی هم آگاه باشند که ممکن است یک چنین عاقبتی در انتظار آن‌ها باشد.

امروزه پرسشی که افکار عمومی از مقام رهبری دارند که از طرف ایشان افشاگری آقای احمدی نژاد غیر شرعی غیر قانونی و غیر اخلاقی خوانده شده است و حق هم همین است درحالی است که هم رئیس دولت مستقر سند و مدرک محکمه پسند دارد و هم رئیس قوه مقننه به دلیل برخورداری از جایگاه رئیس مجلس و رئیس قوه قضائیه از جایگاه این قوه امکان دفاع از خود و خانواده را داشته‌اند اما امین امام، رئیس بنیاد شهید ، سرپرست حجاج و رئیس دو دوره مجلس که در حصر قرار دارد و حداقل امکان پاسخ‌گویی و دفاع را نیز ندارد و سیمای جمهوری اسلامی بدون طی مراحل قضایی صرفاً به ادعای فردی که هیچ ارتباطی با آقای کروبی نداشته تنها سند ارائه شده، یک عکس یادگاری است.
آیا رهبری در مقابل این ظلم دستگاه حکومتی علیه یک مظلوم که در حصر است سکوت خواهد کرد؟

ادامه سکوت رهبری در برابر اعترافات دروغین محمود زمانی ناقض باور ایشان در غیر شرعی ، غیر قانونی و غیر اخلاقی خواندن افشاگری آقای احمدی نژاد علیه دو قوه دیگر را در بر خواهد داشت ، امید است مقام رهبری برای حفظ اصالت بیانات خود ارکان حاکمیت را به دوری از وقوع خلاف شرع ، خلاف قانون و خلاف اخلاق حتی علیه منتقدان و مخالفان توصیه کنند چرا که رواست هر آنچه را که انسان برای خود نمی‌پسندد برای دیگران هم نپسندد .


4 پاسخ به “پرسش مشاور کروبی از رهبری: اگر تهمت‌های رئیس دولت غیرقانونی بود، چرا در برابر دروغ پراکنی علیه کروبی سکوت می‌کنید؟”

 1. amir گفت:

  baad az modat ha ye matlab khobo ghavi az aghy gerami moghaddam didim. mamnon

 2. Iranisardar گفت:

  زیرا آن زمان خودشان دستور داده بودند این کار را بکنند.

 3. کامران گفت:

  داستان اقای خا منه ای همان ضربالمثل های فارسی است . یک بام و دو هوا . دم خروس اقای خا منه ای که از زیر عبایش زده بیرون را باور کنیم یا قسم حضرت عباسش را و..

 4. سارا گفت:

  خامنه ای اگر به روز جزا اعتقاد داشت که این چنین جنایت هائی را رهبری نمی کرد