سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » طرح سبز/ میرحسین: مردم درباره عدالت قضایی، داوری می کنند...

طرح سبز/ میرحسین: مردم درباره عدالت قضایی، داوری می کنند

چکیده :وقتی قوه قضاییه از طرفداری مظلومان به سوی طرفداری از صاحبان قدرت و مکنت بلغزد مشکل است که بتوان جلوی داوری مردم را در مورد ظالمانه بودن احکام قضایی گرفت. چگونه است که امروز محاکم قضایی از آمران و عاملان جنایتهای کهریزک و کوی دانشگاه و کوی سبحان و روزهای ۲۵ و ۳۰ خرداد و عاشورای حسینی می گذرند و پرونده های فسادهای بزرگ را بازنشده می بندند. ...


When the judiciary shifts from protecting the innocent to favoritism towards those in power, it becomes exceedingly more difficult to change public opinion regarding the injustices and the discriminatory nature of the judicial verdicts rendered. How can the courts blatantly disregard those responsible for the atrocities at Kahrizak prison, the attacks on the university dormitories and Sobhan alley, the violence on June 15th and June 20th [following the presidential elections] and the events of Ashura [2009], while the judicial files on large scale corruptions are dismissed without review?

Mir Hossein Mousavi


2 پاسخ به “طرح سبز/ میرحسین: مردم درباره عدالت قضایی، داوری می کنند”

  1. Isa گفت:

    امروز از ايرانى سخن ميگويم كه در هر كوى و برزن كه سخن از كثافت كارى هاى سلاطين حاكم ميان شهروندان درميگيرد، يادى از مير حسين و شيخ شجاع ما كروبى قهرمان و استقامت اين دو بزرگوار نيز صورت ميگيرد. لعنت و نفرتى نيست كه نسيب دولت و حتى خامنه اى صورت نگيرد.

  2. Hassan Norani گفت:

    برداشت حصر
    و رفراندوم خواست همه ماست!