سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » طرح سبز/ سیدحسین رونقی در اعتصاب غذا...

طرح سبز/ سیدحسین رونقی در اعتصاب غذا

چکیده :طرح سبز/ سیدحسین رونقی در اعتصاب...2 پاسخ به “طرح سبز/ سیدحسین رونقی در اعتصاب غذا”

  1. شهناز گفت:

    پسرم ، از كدامين درد بگويم كه سايه تو و ساير زندانيان در بند ظلم در آن نيفتاده باشد . تو را و سايرين را به روزهاي ذلت اين فريب خوردگان و دنيا دوستان مي خواهيم كه باشيد . سرزنده و شاداب كه بتوانيد تمام خشم و عذابي كه كشيده ايد را با اشك چشمانمان پاك كنيم . پسرم سرافراز باشي. اگر اعتصاب غذا جواب مي دهد خوب اين كار را بكن . اما ما تورا براي فردايي بهتر سلامت و شاداب مي خواهيم . كه بتواني به محاكمه بكشي و رسوايشان سازي . از مرگ اين ها نمي گويم ، كه اين مرگ آخر اين دژخيمان پليد نيست . اين ها هر روز از مادراني كه نان حلال نخورده اند زاده مي شوند و هميشه مثل انگل به بدن مطهر امثال تو چنگ مي اندازند. پس اعتصابت را بشكن كه تورا سالم و زنده مي خواهيم . ما بت نمي پرستيم . آگاهي تو ، وجود تو نيروي سراسر ايمان تورا ميخواهيم كه باشي و هميشه سرافراز .

  2. ناشناس گفت:

    انچه از علم بهتر است تجربه است در اوایل انقلاب چند نفر بودیم عین همین برنامه شما را اجرا کردیم دو روز نگذشته بود که یکی از مسولین بالاتر خود را بما رساند گذشته از خطراتش.بهمه ما گفت هیچ انتظاری از شما ها نداشتم که دست بچنین کاری بزنید.گفتیم چطور مگر اشتباه است لبخندی زد گفت.یعنی نمیداند از شما هیچ مدرکی ندارند و بدنبال مدرک هستند وشما هم خوب همکاری میکنید ایا نتیجه اینکار همکاری با انها نیست.هرچه فکر کردیم تا جواب منطقی داشته باشیم نیافتیم.پرسیدیم راه حل چیست .گفت عکس این راه را بروید .از فردا بجای یک بشقاب غذا تقاضا دو ویا حتی سه بشقاب غذا کردیم وپیش رفتیم شاید یکماه شد تا صدای یکی از بازجوها بلند شد. که یک دیگ غذای ما شده دو دیگ و همچنین بقیه مسائل دیگر…… تا درمقابل اینکار فشار ها را برداشتند.موقعیکه برداشتند پیش خود گفتیم اگر مسول بموقع نمی امد.سرنوشت ما در بهشت زهرا بود.پس حسین جان گل های مثل شما میایند و میروند یادت باشد که کنار گل .خار هم است خار باید برداریم تا گل انقلاب شکوفا شود.نه گل را