سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » یک سال حبس تعزیری برای حسین سربندی از فعالان ستاد میرحسین موسوی...

یک سال حبس تعزیری برای حسین سربندی از فعالان ستاد میرحسین موسوی

چکیده :حسین سربندی از فعالان ستاد مهندس میرحسین موسوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد. ...


حسین سربندی از فعالان ستاد مهندس میرحسین موسوی به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

به گزارش سحام، سربندی عضو ستاد میرحسین موسوی در تهران در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شده بود.

این فعال سیاسی، از سوی دادگاه انقلاب شعبه ۶ دادسرای اوین به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

اجتماع و تبانی دیگر اتهام حسین سربندی بوده که فعلا مفتوح است.


یک پاسخ به “یک سال حبس تعزیری برای حسین سربندی از فعالان ستاد میرحسین موسوی”

  1. احمد عضو ستاد گفت:

    چرا؟ مگر عضو ستاد موسوی بودن گناه است. اگر عضو ستاد بودن جرم است چرا تاکنون یک نفر از اعضای ستاد انتخابات احمدی نژاد و محسن رضایی دستگیر نشده اند؟ اگر فعالیت در انتخابات جرم است باید تمام کسانی که تا کنون داوطلب سمت های ریاست جمهوری یا نمایندگی بوده اما موفق نشده اند باید اعدام شوند. همین آقای خامنه که رفتند دیدن میراسماعیل بابای موسوی و از او با خواهش و تمنا خواستند که موافقت پسرش میرحسین را برای شرکت در انتخابات بپذیرد جرمش چیست زندان مادام العمر؟؟ آقا دست بردارید از این قرطاس بازی ها مردم دنیا دارند به ریش من و شما می خندند.