سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
 • صفحه اصلی
 • » جوانان اصلاح طلب: دولت باید پاسخگوی بی عدالتی ها، بی کفایتی ها و ظلم های اعمال شده د...

جوانان اصلاح طلب: دولت باید پاسخگوی بی عدالتی ها، بی کفایتی ها و ظلم های اعمال شده در این سال ها باشد

چکیده :امسال در حالی به روز کارگر نزدیک می شویم که کشور با بالاترین نرخ تورم ناشی از بی کفایتی و بی تدبیری های پی در پی دولت مردان مواجه است. دولتی که با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم، کم کردن تبعیض و گسترش عدالت و تمرکز بر خواسته های قشر کم درآمد جامعه قدرت را در دست...


جمعی از جوانان اصلاح طلب در بیانیه ای به مناسب بزرگداشت روز کارگر با تاکید بر اینکه اکنون در کنار خواهران و برادران کارگرمان اعلام می کنیم داشتن شغل، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی جزو حقوق مسلم ما و از مسئولیت های اولیه حاکمان است اعلام کرده اند: البته در این سالها بر همه روشن شده است که دولت تلاش می کند با دست انداختن به حقوق کارگران و زحمتکشان و دادن بخشی از همان به صورت صدقه جامعه را فریب دهد و خود را نگران و همراه این قشر شریف نشان دهد. با همه این فریبکاری ها اما دیگر دروغ گویی و فریب کاری حاکمیت برای کسب وجهه از اقشار های مختلف جامعه مدت هاست که عیان شده است و اعتبار خود را از دست داده است.

جوانان اصلاح طلب همچنین ابراز داشته اند: ما بیش از پیش دریافتیم که ریشه دردها و رنجهای مختلف مردم به هم پیوند خورده است و نمی توان فارق از گروه های دیگر جامعه هر کس به درمان رنج خویش بپردازد، از این رو با هم، از صنف ها و قشر و گرایشهای مختلف جامعه بر اشتراکات تمرکز کرده و یکپارچه سبز شدیم. جنش سبز به ما نشان داد که تغییر وضعیت ما بدست دولت ها رخ نخواهد داد. جنبش سبز به ما و حتی به مردم دیگر کشورهای منطقه یاد داد که ما وقتی می توانیم حاکمان را مجبور کنیم که به خواسته ها و مطالباتمان تمکین کنند که همه در کنار هم جامعه ای قدرمتند بسازیم. جنش سبز به ما این فرصت را داد که بیش از پیش به وضعیت و درد و رنج های هم وطنانمان حساس شویم و در برابر ناکارآمدی و استبدادی که حق اعتراض را به رسمیت نمی شناسد سکوت نکنیم.

متن کامل این بیانیه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:

به نام خداوند برابری و آزادی و عدالت

11 اردیبهشت روز جهانی کارگر، روزی که که کارگران شریف و زحمت کش و شجاع تصمیم گرفتند فارق از تضادهای اجتماعی که قدرتمندان و سوداگران بر آنها اعمال می کردند به پا خیزند و اعلام کنند که ما برای شرافت خود، برای انسانیت خود، برای حقوق پایمال شده خود و برای اعلام برابری و رفع تبعیض ایستاده ایم و تلاش می کنیم و از قدردت قدرتمندان ترسی به دل راه نمی دهیم. روز کارگر را می توان به عنوان نمادی از ایستادگی برای احقاق حق خود از آنان که برتری انسان را در مال و ثروت و قدرت می دانند و تغییر این روحیه و باور دانست.

امسال در حالی به روز کارگر نزدیک می شویم که کشور با بالاترین نرخ تورم ناشی از بی کفایتی و بی تدبیری های پی در پی دولت مردان مواجه است. دولتی که با شعار آوردن نفت بر سر سفره مردم، کم کردن تبعیض و گسترش عدالت و تمرکز بر خواسته های قشر کم درآمد جامعه قدرت را در دست گرفت.

در این چند سال اما متاسفانه قشر کارگر بیش از پیش مورد کم توجهی قرار گرفت و فشار وارد بر زندگی را بیش از پیش لمس کردند. در شرایطی که کشور بالاترین نرخ تروم را دارد با طرح حذف یارانه ها، قیمت ها دچار تورم مضاعف شده است. کارگاه ها و کارخانه ها ورشکسته و هر روز بر تعداد کارگران بیکار افزوده می شود و همچنین پرداخت حقوق آنها ماه ها به عقب افتاده است. از طرفی حداقل حقوق برای سال 1390 تنها 9 درصد افزایش داشته است و این به معنای مالیات از قشر کم درآمد جامعه به نفع ثروتمندان و دولت مردان است.

البته در این سالها بر همه روشن شده است که دولت تلاش می کند با دست انداختن به حقوق کارگران و زحمتکشان و دادن بخشی از همان به صورت صدقه جامعه را فریب دهد و خود را نگران و همراه این قشر شریف نشان دهد. با همه این فریبکاری ها اما دیگر دروغ گویی و فریب کاری حاکمیت برای کسب وجهه از اقشار های مختلف جامعه مدت هاست که عیان شده است و اعتبار خود را از دست داده است.

دیگر کمتر کسی فریب کسانی را می خورد که ادعای مبارزه با مفاسد را داشته باشند اما همزمان یک مفسد اقتصادی را معاون اول خودشان بکنند و جلو شفافیت اطلاعات و فعالیت آزاد رسانه ها به عنوان چشم های بیدار جامعه را بگیرند. دیگر کمتر کسی فریب کسانی را می خورد که خود را پیگیر مشکلات معیشتی مردم می دانند اما بدون حضور نماینده های واقعی جامعه کارگری کشور برای آنها تصمیم می گیرند.

دیگر کمتر کسی ادعای کسانی که خود را مدافع حقوق زحمتکشان می دانند باور می کند در حالی که حق بنیادی اعتراض و اعتصاب کارگران را کتمان می کنند و اجازه اعتراض به کارگرانی که ماه ها حقوق آنها به عقب افتاده است را نمی دهند.

دیگر کمتر کسی ادعای مردمی بودن کسانی را باور می کند که از تشکیل تشکل های صنفی و اتحادیه های کارگری در هراس هستند و هر حرکت کوچک را با برخوردهای امنیتی سرکوب می کنند.

دیگر کمتر کسی شعار نفت سر سفر مردم آوردن را باور می کند وقتی که در اوج درآمد های نفتی یارانه های مختلف با بی تدبیری تمام حذف شده در حالی که مقداری از آن که به صورت نقدی باز پرداخت می شود هرگز فاصله هنگفت قیمتهای آزاد شده را پر نمی کند و در ازای آن بخش بزرگی از این درآمد ها صرف تبلیغات دولت برای خود و صرف سرکوب اعتراضات مدنی مردم می شود. دیگر کمتر کسی خصوصی سازی به بهانه افزایش کار آمدی را باور می کند در حالی که می بیند عملا راه حلی برای واگذاری اموال عمومی به سازمان های نظامی و غیر پاسخگو می باشد.

در طی این دو سال جنبش سبز فرصتی فراهم کرد تا این فریب ها بیش از پیش برای سطوح مختلف جامعه عیان شود و حساسیت مردم در واکنش به دروغ هایی که به آنها گفته می شود را بیشتر کرد. جنبش سبز به ما پیوند عدالت و آزادی را نشان داد. ما به تمامی دریافتیم که بدون عدالت، آزادی معنا ندارد و بدون آزادی نمی شود عدالت را پاسداری کرد.

ما بیش از پیش دریافتیم که ریشه دردها و رنجهای مختلف مردم به هم پیوند خورده است و نمی توان فارق از گروه های دیگر جامعه هر کس به درمان رنج خویش بپردازد، از این رو با هم، از صنف ها و قشر و گرایشهای مختلف جامعه بر اشتراکات تمرکز کرده و یکپارچه سبز شدیم. جنش سبز به ما نشان داد که تغییر وضعیت ما بدست دولت ها رخ نخواهد داد. جنبش سبز به ما و حتی به مردم دیگر کشورهای منطقه یاد داد که ما وقتی می توانیم حاکمان را مجبور کنیم که به خواسته ها و مطالباتمان تمکین کنند که همه در کنار هم جامعه ای قدرمتند بسازیم. جنش سبز به ما این فرصت را داد که بیش از پیش به وضعیت و درد و رنج های هم وطنانمان حساس شویم و در برابر ناکارآمدی و استبدادی که حق اعتراض را به رسمیت نمی شناسد سکوت نکنیم.

ما جوانان احزاب اصلاح طلب اکنون در کنار خواهران و برادران کارگرمان اعلام می کنیم داشتن شغل، بیمه بیکاری و تامین اجتماعی جزو حقوق مسلم ما و از مسئولیت های اولیه حاکمان است.

ما در کنار پدران و مادران زحمتکشمان استوار ایستاده ایم و با صدایی رسا می گوییم که ما حقوق خودمان را طلب می کنیم و به لطف و صدقه شما احتیاجی نداریم و راه آنهم داشتن تشکلهای صنفی و اتحادیه های ماست و عیار هر دولت و جریان سیاسی در حمایت از حقوق این تشکل ها و به رسمیت شناختن و پیگیری این خواسته برحق است.

ما در کنار هم به حبس کردن هموطنانمان به جرم متفاوت بودن از معیار های رسمی، انتقاد به بی تدبیری های حاکمان و مقاومت در مقابل کتمان حقوق اولیه انسانی اعتراض داریم. و بخصوص خواستار آزادی منصور اسانلو نماینده سندیکای کارگران واحد اتوبوس رانی تهران و حومه هستیم.

همچنین اعلام می داریم که دولت باید پاسخگوی تمام این بی عدالتی ها و بی کفایتی ها و ظلم های اعمال شده در این سال ها باشد و نمی تواند با فرافکنی از زیر بار این مسئولیت شانه خالی کند.

جوانان اصلاح طلب

1390 روز کاگر


6 پاسخ به “جوانان اصلاح طلب: دولت باید پاسخگوی بی عدالتی ها، بی کفایتی ها و ظلم های اعمال شده در این سال ها باشد”

 1. ایمان گفت:

  جالب اینجاست رهبر هم حمایت میکنه

 2. بیمار روانی گفت:

  بــه جهان سومی ها یـاد داده‏ انـد فـقـط بـرای بـدبـخـتـی دیـگـران گـریه کـنـند امـا بـه وضـع خـودشـان بـخـندند و جک تـعـریـف کـنـند و یا بی اهمیت باشند.(بخصوص ملت شهیدپرور ایران!!!)

 3. محمدجوادِسبز-فرزندجانبازوبرادرزاده ی1شهید گفت:

  *************** مُهر *****************

 4. ناشناس گفت:

  کاشکی دوستان بیانیه های کوتاهی بنویسن که راه پیش روی جنبش رو باز کنه
  دستتون البته درد نکنه، ولی اغلب مردم این حرف ها رو می دونن و باهاش موافقند، به یک موضعگیری خلاق که از این وضع نجاتمون بده نیاز داریم

 5. امين گفت:

  ميمانيم براي آينده، به اميد روزي كه وحدت نقش كثرت بزند، و در سايه ي اسلام به ايراني بودنمان افتخار كنيم. به اميد ايراني مملو از سياستمداراني آزاده و غيور….

 6. ناشناس گفت:

  آرزو بر جوانان عیب نیست …