سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سانسور یادداشت اسفندیار رحیم مشایی در ایرنا...

سانسور یادداشت اسفندیار رحیم مشایی در ایرنا

چکیده :در این یادداشت که دو بار از سوی خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، در مرتبه اول آخرین جمله ناقص منتشر شده  و در خبر دوم که جمله ناقص پایانی با «کدام عاقلی است…» آغاز می شود حذف شده است.  اسفندیار رحیم مشایی طی یادداشتی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرد به آنچه «انتقادات و شبهات مطرح...


در این یادداشت که دو بار از سوی خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، در مرتبه اول آخرین جمله ناقص منتشر شده  و در خبر دوم که جمله ناقص پایانی با «کدام عاقلی است…» آغاز می شود حذف شده است.

 اسفندیار رحیم مشایی طی یادداشتی که خبرگزاری ایرنا منتشر کرد به آنچه «انتقادات و شبهات مطرح شده درخصوص نقش خود در دولت» خوانده است پاسخ داد.
به گزارش خبرآنلاین در این یادداشت که دو بار از سوی خبرگزاری ایرنا منتشر شده است، در مرتبه اول آخرین جمله ناقص منتشر شده  و در خبر دوم که جمله ناقص پایانی با «کدام عاقلی است…» آغاز می شود حذف شده است.
در ادامه آخرین پاراگراف منتشر شده پیش و پس از حذف را بخوانید:
1-و امّا برخی تلاش کرده اند انتخاب آقای رئیس جمهور را صرفاً به خاطر نبودن نام بعضی ها در فهرست نهایی زیر سئوال ببرند. این عده چون مدعی اصولگرایی و حمایت از آقای احمدی نژاد هستند نتوانسته اند مستقیماً رئیس جمهور را مورد استنطاق قرار دهد. از این رو خواسته اند با طرح دخالت اینجانب در انتخاب وزرا به هدف خود نائل شوند، غافل از آن که ناشیانه تر از همیشه سهم خواهی خود از رئیس جمهور را بر ملا ساخته اند. کدام عاقلی است که متن خبرهای مذکور را بخواند و درنیابد که نویسنده متن تا چه اندازه رئیس محترم جمهوری را متهم به عدم ا
 2-و امّا برخی تلاش کرده اند انتخاب آقای رئیس جمهور را صرفاً به خاطر نبودن نام بعضی ها در فهرست نهایی زیر سئوال ببرند. این عده چون مدعی اصولگرایی و حمایت از آقای احمدی نژاد هستند نتوانسته اند مستقیماً رئیس جمهور را مورد استنطاق قرار دهد. از این رو خواسته اند با طرح دخالت اینجانب در انتخاب وزرا به هدف خود نائل شوند، غافل از آن که ناشیانه تر از همیشه سهم خواهی خود از رئیس جمهور را بر ملا ساخته اند.
متن یادداشت رحیم مشایی که عاقبت برروی خروجی خبرگزاری ایرنا قرارگرفت به شرح زیر است: 
بعضي رسانه ها ابتدا در مورخ چهارم شهريورماه با عنوان «خيز بلند مشائي براي فتح رياست جمهوري»، و سپس در فرصت هاي ديگر با تمسک به انواع اکاذيب و جعل اخبار عجيب و غريب کوشيده اند عصبانيت عده اي که از سوي آقاي احمدي نژاد براي مسئوليت وزارت دعوت نشدند را به گونه اي نشان دهند که نه سيخ بسوزد، نه کباب، و بدين ترتيب احتمال ضعف و ناکارآمدي و عدم شايستگي کافي خود را که ممکن است در همان مرحله اول به ذهن مخاطب تبادرکند، منتفي و يا پنهان سازند.
به هرحال، يک طرف قضيه فردي مثل آقاي احمدي نژاد است که مطابق مرام و آرمان الهي و براساس قولي که به مردم داده است بدون تعهد به دسته و گروهي و صرفاً بنابر شاخص هايي نظير ولايت مداري، صداقت، پاکي، تعهد، ايمان، مردمداري، شجاعت و قدرت در تصميم گيري و … وزراي خود را انتخاب کرده اند. همچنانکه در برنامه تلويزيوني چهارشنبه شب گذشته به تفصيل در اين باره با مردم سخن گفته اند.
امروز آنها که از دور آقاي احمدي نژاد را مي شناسند نيک مي دانند که او در انتخاب همکارانش خدا را در نظر مي گيرد و براساس تکليف شرعي و ديني و احساس وظيفة ملي و ناشي از مسئوليتش عمل مي کند، چه رسد به کساني که از نزديک او را شناخته اند. اين جفاي بزرگي در حق اين مرد بزرگ است که انتخاب هاي او را تحت فشار و يا تأثير يک فرد قلمداد کنند، حال آن فرد مشايي باشد يا هرکس ديگري.
همانظور که آقاي رئيس جمهور تصريح کرده اند انتخاب نشدن افراد براي پستي مثل وزارت الزاماً بدليل عدم صلاحيت آنان نيست بلکه مجموعه اي از شرايط، کسي را براي تصدي مسئوليت در اولويت قرار مي دهد و تشخيص اين مسئله با شخص ايشان است. اين مطالب نيز از سر پاسخ دادن به دروغ ها و جعليات رسانه ها و افراد مذکور نيست، زيرا دروغ و جعل خبر در اين رسانه ها ارزان است و اينجانب در گذشته نيز از تير تهمت هاي اين آقايان مکرر نصيب برده ام چنانکه پرونده مرتبط به برخي از اين موارد در محاکمه قضايي مطرح است. اکنون هم مي توانستم مثل بسياري موارد ديگر که به سکوت گذشته است، از آن چشم پوشي کنم، اما در مرحله نخست نتوانستم ظلم آشکار به خدمتگزار شايسته و بزرگ ملّت ايران را شاهد باشم ولب فروبندم. از سوي ديگر نام برخي از وزراي همکار در دولت نهم مطرح شد که بر خود فرض مي دانم که از آنان به نيکي ياد کرده و حرمتشان را محفوظ نگهداشته و بر تداوم بي وقفه مهر و دوستي خود با آنان تأکيد وتصريح کنم که برخورد آقاي رئيس جمهور با همکاران خود در عين حال که جدّي و اصولي و قاعده مند است، از سر مهر و محبّت و بدون سياسي کاري و ملاحظات مورد نظر آقايان است.
آقاي رئيس جمهور، هم در دوران انتخابات و هم در اولين نطق تلويزيوني پس از انتخابات خود، بر ضرورت تغيير برخي از وزرا و لزوم تحول در برخي حوزه ها تأکيد کرده بودند که واکنش هايي را هم برانگيخته بود. در حاليکه نه مسئله معاون اول شدن بنده در آن زمان مطرح بود و نه موضوعاتي مثل نامه نگاري و امثال آن.
تغيير وزيران اطلاعات و ارشاد از يكسال قبل مطرح بود
تغيير مديريت در دو حوزه فرهنگ و اطلاعات، براي دوره دهم(به شرط انتخاب مجدد آقاي دکتر احمدي نژاد) حداقل از يکسال پيش براي بسياري از افراد و از جمله دو وزير محترم مربوطه قابل پيش بيني بود.
ضعف در حوزه فرهنگ و هنر و ناتواني در جذب هنرمندان و پاسخ به انتظارات جامعه در اين بخش موضوعي بود که آقاي احمدي نژاد در مناظره تلويزيوني انتخاباتي خود بدان تصريح کرده بودند. ايشان تغيير در اين بخش را لازم مي دانستند و اين ارتباطي به شخصيت و صلاحيت هاي انقلابي و مکتبي برادر عزيزم جناب آقاي
صفار هرندي نداشت.
از طرف ديگر آقاي دکتر احمدي نژاد از عملکرد وزارت اطلاعات در چهارسال گذشته رضايت کافي نداشته و بارها اين مسئله را اظهار کرده بودند. و اين موضوع هم، نه به شخصيت برادر بزرگوارمان جناب آقاي محسني اژه اي و نه به پرسنل خدوم و انقلابي وزارت، بلکه به نحوه مديريت در اين وزارتخانه بازگشت داشت که در مجموع نتوانست عملکرد موفقي ارائه نمايد.
عدم قدرت تشخيص توطئه اي که حداقل از حدود يکسال پيش از سوي سرويس هاي جاسوسي بيگانه و عناصر مرتبط داخلي در موضوع انتخابات بطور جدي طراحي شده بود که در سخنراني اخير مقام معظم رهبري برآن تصريح شده است و ضعف در مديريت اطلاعاتي رويدادهاي انتخابات و ماجراهاي پس از روز رأي گيري که منجر به خسارات مادي و معنوي گسترده و فريب و جريحه دار شدن احساسات بخش قابل توجهي از جامعه گرديد، و اذعان وزير محترم به داشتن مشکل در مديريت مسائل اخير، موجب شد تا آقاي دکتر احمدي نژاد سرانجام و بناچار نسبت به تغيير در مديريت در اين وزارتخانه اقدام کند و تا زمان تعيين و آغاز به کار وزير جديد که قاعدتاً حداقل يکماه بطور مي انجاميد- چنانکه هنوز با گذشت حدود يکماه وزير جديد تعيين نشده است – شخصاً امور مربوطه را مديريت نمايند.
وزارت زنان براي احمدي نژاد مهم است
مسئله ديگر که در ترکيب کابينه جديد نقش داشت، استفاده از مديريت زنان بود که آقاي دکتر احمدي نژاد از مدت ها پيش بدان مي انديشيدند. ايشان تصميم داشتند که در دوره دهم حتماً با معرفي زنان به عنوان وزير به نگاه نادرست «ناتوان بودن» زنان در عرصه هاي بالاي مديريتي پايان بخشند.
ايشان همانطور که در برنامه تلويزيوني چهارشنبه شب هفته گذشته تشريح کردند، در اين مورد مطالعه کردند و سرانجام (شايد) براي شروع کار تصميم گرفتند که از وجود زنان براي تصدي مسئوليت در سه وزارتخانه رفاه، آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي استفاده کنند. ايشان معتقدند که علاوه بر حضور جمعيت بسيار زياد زنان در دو وزارتخانه اخير، توانايي زنان در مأموريت هاي آموزشي، بهداشتي، درماني و رسيدگي به محرومين و نيازمندان از مردان حتماً کمتر نيست و بلکه دقايق فکري و حسي زنان مي تواند آنان را موفق تر سازد.
ايشان بعنوان يک فرد واقعگرا، البته به اين واقعيت هم توجه داشته و دارند که به علت نبود تجربه قبلي در موضوع وزارت زنان، شايد در آغاز کار به دليل وجود افکار مردسالار در بخشي از مردان جامعه و بويژه مرداني که شخصاً به حضور در سطوح مديريتي علاقه اي وافر دارند و لذا با حضور زنان در اين سطوح موافق نيستند، موفقيت زنان مورد خدشه قرار گيرد. در اين صورت طبيعي است که نواقص و کاستي ها و مشکلات که بطور طبيعي در مديريت مردان هم وجود دارد، در مديريت زنان بزرگ جلوه داده شود.
ايشان مکرر گفته اند که با حضور زنان بعنوان وزير، فشارهاي بيشتر تبليغاتي منفي متوجه شخص وي خواهد بود امّا همواره اذعان مي داشتند که به اين مسئله افتخار مي کنند و آن را به عنوان يک تکليف، از جان و دل پذيرايند.
بدين ترتيب بود که براي تصدي سه وزارتخانه يادشده به تحقيق و تفحص براي يافتن گزينه هاي مناسب تر پرداختند. ايشان البته در اين مورد با مشکلات و محدوديت هايي هم مواجه بودند زيرا نبود تجربه قبلي، مانع از آمادگي قشر وسيعي از زنان براي پذيرش چنين مسئوليت هايي مي شد امّا اين اعتقاد وجود دارد که حضور زنان بعنوان وزير، موجب خواهد شد تا دختران و زنان بسياري با درک مسئوليت هاي فراتر و نيز گشوده ديدن راه براي نقش آفريني هاي بالاتر، در آينده ظرفيت هاي بزرگتر مديريتي را در تمام سطوح در پيش روي نظام قرار داده و روند پيشرفت کشور سرعت بيشتري خواهد گرفت، اين بود که عملاً سه وزير عزيز دوره پيشين فارغ از بحث در مورد توانايي هاي آنها نمي توانستند در دوره جديد هم حضور داشته باشند.
اينجانب براي اين دوستان عزيز احترام قائلم و آنان نيز به خوبي از مراتب علاقه و احترام حقير نسبت به خود آگاهاند ذکر اين محبّت و احترام نيز نه بخاطر شخص آنان بلکه براي آن دسته از افرادي است که ممکن است جهلشان نسبت به مسئله به گناهشان بيندازد.
محصولي قهر نيست اما وزارت كشور را مي خواست
در مورد برادر عزيزم جناب آقاي محصولي نظر آقاي دکتر احمدي نژاد بر تغيير از وزارت کشور به وزارتخانه ديگر بود. ايشان از جناب آقاي محصولي براي دو وزارتخانه دفاع و نيرو دعوت به همکاري کردند. تا آنجا که بنده در جريان قرار گرفتم آقاي محصولي به حضور خود در وزارت کشور علاقمند بودند و حضور در دو وزارتخانه ديگر را نپذيرفتند. اين مسئله را خود ايشان هم به من گفتند.
در هر حال از آنجا که آقاي دکتر احمدي نژاد تغيير در وزارت کشور را لازم مي دانستند و اين مسئله بهيچ وجه ربطي به توانايي و صلاحيت آقاي محصولي براي تصدي مسئوليت وزارت ندارد. و اينکه نوشتند آقاي محصولي يار چند ده ساله آقاي احمدي نژاد، از وي به حالت قهر جدا شده و اعلام کرده که ديگر به دولت بر نخواهد گشت از اساس دروغ است.
فتاح قاطعيت نداشت
و امّا در مورد ديگر وزير دولت نهم که براي دولت دهم از ايشان به عنوان وزير دعوت به همکاري نشد. بايد عرض کنم که جناب آقاي فتاح از دوستان نزديک آقاي احمدي نژاد و مورد علاقه و اعتماد ايشان بوده و مي


یک پاسخ به “سانسور یادداشت اسفندیار رحیم مشایی در ایرنا”

  1. تريش سبز گفت:

    ماه رمضان فرصت خوبي ست آقاي مشايي، به خدا برگرديد!