سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

قیامت کرونا

چکیده :بروز ماهیت دولت ها در ورای نمایش های دموکراتیک و قانونی و همچنین فساد و ناتوانی ویران گر و مرگ افزای رژیم های استبدادی، تا تسریع و تشدید آزمایشات موشکی کره ی شمالی در این وضعیت...


محسن هشترودی

همه گیری ویروس کرونا وضعیتی را فراهم کرده است که واقعیت جهان اجتماعی را در پیوستارش از ذهنیت تام تا عینیت تام به صحنه آورده و به سخن واداشته است، در حالتی که هر امری” لزوما ” در ارتباط با کرونا آشکار می شود و توضیحی بالاجبار خواسته و ناخواسته و ملموس با حواس انسانی آشکار و نهان از خود می دهد.

کرونا آینه ای است که جهان را در خود بی پرده آنچنانکه هست نمایش می دهد، حتی اعوجاج تصویر سامان دهندگان واقعیت قلب شده را به خوبی نشان می دهد .

کرونا بیشتر و بیشتر انسان را به لحظه ی اکنون می آورد و او را با آنچه که هست و موقعیت و روابطش و گذشته و حال و آینده اش روبرو می کند، دورتر از زیستنی که در جهان رویاها و ذهنیات و تلقی ها و انگاره هایی که به عادت موجودیتش را تعریف می کرد .

مرهون وضعیت مرگ و زندگی کرونا که منطقی صریح است، جهانی که در آن می زییم واقعی تر و عریان تر شده و تجلی وضعیت جهان انسانی را در آینه ی کرونا می توان دید :

از الهیات در اشکال مختلف بنیادگرا، سنتی، لیبرال، نولیبرال و چپ در توجیه نحوه ی وجود خداوند در هنگامه ی کرونا، با رخت بستن انتزاع معمول فلسفه و الهیات به صراحت چهره ی خدای باورمندان را بازتاب می دهد تو گویی خدای هر کس را در سلسله ی متنوع باورها عیان می توان مشاهده کرد تا جهان بی خدایان، و اینگونه پندار و گفتار و کنش باورمندان در تعامل با خداوندشان و یا بی خدایان در گسست شان قابل شناسایی می شود.

بروز ماهیت دولت ها در ورای نمایش های دموکراتیک و قانونی و همچنین فساد و ناتوانی ویران گر و مرگ افزای رژیم های استبدادی، تا تسریع و تشدید آزمایشات موشکی کره ی شمالی در این وضعیت بغرنج!

از خرافات در دنیای کهن و تعریف انسان در نسبت با اماکن مقدس تا خرافات در دنیای مدرن با آتش زدن دکل های مخابراتی اینترنت پرسرعت نسل جدید در انگلستان با تصور نقش آن در گستراندن ویروس کرونا.

فریاد “اول من” غرب وحشی با شیوع کرونا ترجمه و تفسیر می شود: “همه چیز و همه کس در خدمت من و بندگی قدرت” ؛ ماجرای دزدی دریایی ایالات متحده در تغییر مسیر محموله ی ماسک آلمان به ایالات متحده از کره با استناد به قانون جنگ جهانی دوم و خرید به سه برابر قیمت اقلام بهداشتی سفارش فرانسه توسط امریکایی ها از جنگل روابط قدرت رونمایی می کند .

و در این همه احوال انسانی است که رویت می شود : در جهان روزمره ی هشت میلیارد انسان از خودبیگانگی و جهان بیگانگی، روابط مغفول مانده و روابط قوا (در میان ملل مختلف با اندازه های مختلف) علت وقوع فاجعه های بزرگی است که دامن بشریت را می گیرد ؛ از دست درازی به طبیعت و ویران کردن سامانه ی زمین ، تا فراگیری خشونت در بنیاد خانواده و … شیوع کرونا ویروس این خودآگاهی را ایجاد می کند که فراموشی ، نادانستن و از خودبیگانگی ای که انسان دارد بهایی سنگین دارد ، بهایی به بزرگی مرگ حیات .


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.