سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » کرونا ئی که قبلا آمده است هنوز نیامده!...

کرونا ئی که قبلا آمده است هنوز نیامده!

چکیده :طبیعت اما، بنا به سرشت خود دفاع می کند؛ قانون دارد، سیستم دفاعی –امنیتی دارد، مثل تن انسان. ویروس ها که در آرامش زیست می کنند و با گشتل مورد تهاجم قرار گرفته اند با جهش در تلاش برای امکان بقا...


عباس منوچهری

کرونا پیش از آغاز سومین دهه قرن بیست و یکم با بشر بود. کرونا خلف گشتل است؛ هر چند ظاهرا از جنسی دیگر. هر دو نتیجه پروژه های «جهان گستری» گشتل، که در فلسفه پدیدارشناسی متاخر برای نیروی سه گانه سرمایه علم و تکنولوژی خشونت آمیز بکار رفته است، می باشند. تسلیحات شیمیایی و اتمی بارزترین ابعاد این جهان گستری هستند.

گشتل، یعنی چیدمان گری خشونت آمیز بر آمده از اتحاد سرمایه و علم و تکنولوژی. ماکس وبر از قفس آهنین (قفسی به سختی فولاد (stahlhartes Gehäuse/ سازمانهای مدرن حکومتی گفت و ظهور شرکتهای چند ملیتی و بوروکراسی های فرسایشی را هشدار داده بود و نتایج اولیه آن را در جنگ اول جهانی دید. مارتین هایدگر از گشتل گفت از قفس فولادین با آلیاژ سرمایه و علم و تکنولوژی خشن که بمب اتم در هیروشیما و ناکازاکی فقط نمایشی از آن بود.

گشتل گرد می آورد و تجزیه می کند. هر چند این پارادوکسیکال بنظر بیاید، که سرشت گشتل پارادوکسیکال بوده و هست. ادعای گشتل رسیدن به سعادت و رفاه عموم بوده و هست، اما عملا فقط به کام آنانکه گالتونگ سوئدی سالها پیش سروران کشورها و نه مردمان آنها نامید که فایده اصلی را از رشد و توسعه می برند. مثل آنکه گفته بود آنها که همدیگر را می شناسند و با یکدیگر جنگ دارند اما در میدان نمی جنگند، بلکه کسانی که همدیگر را نمی شناسند و با هم ستیزی ندارند اما جنگ آن سروران را می جنگند.

گشتل انسان را با طبیعت اما با وساطت علم و تکنولوژی برای استخراج جان طبیعت گرد می آورد تا طبیعت را برای خود اول تجزیه کند و بعد سنتز، ولی در سرشتی غیر طبیعی. آسمان را گرم می کند و حفره در آن میسازد (لایه اوزون) زمین را آلوده می کند، آب و خاک را . اسلحه شیمیائی و اتمی میسازد و زباله های آن را به خورد زمین می دهد و طبیعت را به بدترین شکل ممکن تجزیه می کند.

طبیعت اما، بنا به سرشت خود دفاع می کند؛ قانون دارد، سیستم دفاعی –امنیتی دارد، مثل تن انسان. ویروس ها که در آرامش زیست می کنند و با گشتل مورد تهاجم قرار گرفته اند با جهش در تلاش برای امکان بقا هستند.

گشتل گرد می آورد آدمیان را در بازار برای رقابت و بهره بردن از کار و تلاش همگان. عصر جدید است. آدمی در کارخانه با پیچ و مهره انس می گیرد (عصر جدید چاپلین) و میشود مهره ای در ساختار گشتل.

گشتل گرد می آورد در سازمانهای مدرن در تشکیلات جدید از بروکراسی حکومتی تا بروکراسی آموزشی – از مهد کودک تا مدرسه و دانشگاه – تا تربیت کند نیرو برای ادامه حیات خود. گشتل خانه را از کار، فرزند را از خانواده و … جدا می کند و در قفسهای آهنین بوروکرتیک گرد می آورد.

گشتل دکتر استرنجلاو = عشق جنگ اتمی = امنیت = نابودی خود برای نابودی دشمن فرضی، تربیت می کند.
بشر در قفس ساخته گشتل اکنون جرئت بیرون آمدن از «خانه» را هم ندارد.
البته این گشتل است که تاجدار عالم بوده تا به امروز؛ کرونا فقط مدعی تاجداری است.

خطر اما در این ادعا نیست. گفت «می خندد چون هنوز خبر بد را نشنیده است». سرمایه و علم و تکنولوژی در قامت گشتلی همچنان سرخوش از «قدرت» خود می خندد و ندای «شبه – مرد لامانچائی» می دهد، چون هنوز خبر امکان تاجداری سوپر کرونای خود ساخته ی در راه را نشنیده است.

کرونا هنوز نیامده …
خطر این است که اگر بیاید، که اگر گشتل همچنان برقرار باشد که هست و بر و بحر و طبیعت و هر آنچه در قفس او نمی گنجد را مثل قهرمان Terminator تجزیه می کند و به هوا می فرستد، حتما خواهد آمد. ولی این بار معلوم نیست بشر به کجا باید پناه ببرد. چون اینبار All that is solid melts into air

اگر امیدی برای نجات باشد در آنی است که شوماخر در کوچک زیباست از آن گفت و اکنون توماش زدلاچک در اخلاقیات خیر و شر.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.