سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

خیابان‌های خالی و پر از تنش

چکیده :شکل تازه، ‏هم کلافگی‌ها و زحمت‌هایِ بودن را دارد و هم احساسِ فقدان و ترسِ نبودن را. دلیل اصلی دهشتناکی خلوت شدن خیابانی شلوغ در شهرمان یا از دست دادن رابطه‌ای نزدیک هرچند پر دردسر، در این جمع‌آوری است؛ تجمیع آن چه باید باشد و آنچه نیست....


امین بزرگیان

خیابان‌ها بگونه‌ای دهشتناک و آخرالزمانی در همه جا تخلیه شده‌اند. اما این ‏جای خالی، جای پر تنشی است.

شلوغی_آنجایی که حال خلوت شده_هیچگاه از بین نمی‌رود، بلکه به درونِ ذهن بیننده‌ و ساکن‌اش می‌رود. تجربه‌ ما از یک ارتباط، یک مواجهه و یک پدیدار حتی پس از فقدان آن باقی می‌ماند اما با انتقال به ذهن-حافظه، توأمان هم بر بودنش (شلوغی مورد انتظار) و هم بر نبودنش (خلوتی) ارجاع پیدا می‌کند. شکل تازه، ‏هم کلافگی‌ها و زحمت‌هایِ بودن را دارد و هم احساسِ فقدان و ترسِ نبودن را. دلیل اصلی دهشتناکی خلوت شدن خیابانی شلوغ در شهرمان یا از دست دادن رابطه‌ای نزدیک هرچند پر دردسر، در این جمع‌آوری است؛ تجمیع آن چه باید باشد و آنچه نیست. در واقع تجمیع بدی‌های بودنش از طریق حافظه و بدی‌های نبودنش از طریق تجربه.

تیتر انتخاب کلمه است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.