سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » حکومتِ روحانیون در آستانه‌ی سال نو...

حکومتِ روحانیون در آستانه‌ی سال نو

چکیده :گویا هنوز آنان به " نه بزرگِ" مردم نرسیدند آنوقت مجبورند طبق قانون حکومت را به همه پرسی بگذارند و مثل انتخابات های ۸۸، و ۹۸ به نه بزرگِ مردم به منتخبان شما‌ در سال ۱۴۰۰ برسند و آنوقت جهان نیز علیه شان موضع خواهد گرفت که استبداد دینی باید...


کلمه – بهرام گورکانی

نارضایتی از نظام جمهوری اسلامی و ضعف نظری روحانیون از اوایل دهه هفتاد بیشتر آشکار گردید، حال نارضایتی عملی از آنان بخاطر حوادث دیماه ۹۶ و آبان ۹۸ و ناتوانی از مهار بیماری فراگیرِ کنونی بخاطر مقاومت در مقابل قرنطینه مرکز فقاهت و قداست شهر قم ، و قداست زدایی از دعویِ چند سده گذشته که شهر مذهبی و پناهگاه مومنان و مستضعفان است عیان تر شده است. اکنون وقت آن رسیده که در سال نو حکومت را به همه پرسی بگذارند و بخش هایی از حکومت نظیر شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری را به موزه تاریخ بسپارند پیش از آنکه شورشی فراگیرتر یقه حاکمان غیرپاسخگو و این سرزمین طاعون زده را بگیرد که حاصل دخالتهای آشکار و نهان شان در کار منتخبانِ مردم در این سالها با همدستیِ جُنودِ نظامیان و حرامیان و فُقهای حکومتی و دستچین و گوش به فرمان و لگدمال کننده ی قانون اساسی و رای و حُریت و حقانیت مردم است تنها به این بهانه واهی و غیرقابل اندازه گیری که حفظ نظام از اوجبِ واجبات!

گویا هنوز آنان به ” نه بزرگِ” مردم نرسیدند آنوقت مجبورند طبق قانون حکومت را به همه پرسی بگذارند و مثل انتخابات های ۸۸، و ۹۸ به نه بزرگِ مردم به منتخبان شما‌ در سال ۱۴۰۰ برسند و آنوقت جهان نیز علیه شان موضع خواهد گرفت که استبداد دینی باید برود!
جنابان مستطاب چه حاصلی از اجرای استبداد دینی در این سالها برای مردم بریده از همه چیز بوده است؟ مگر ندیدید که عده ای از نخبگان گفتند دیگر پایی برای آمدن به کنار صندوق رای نداریم و عملاً بجای مشروعیت زایی به مشروعیت زدایی رسیده اید؟!

مردم دیگر صندوق رای بی خاصیت و بی اثر را نمیخواهند. کاری کردید که منتخبان مردم در بسیاری از شهرها با رقم ۱۰هزار تا ۱۵ رای به مجلس راه یافتند در حالی که آن شهرها بیش از ۱۰۰هزار رای دهنده داشت، اگر آن نماینده منتخبِ مردم بود چرا کسر قابل توجهی از مردم به پای صندوق های رای نیامدند تا او را تاییدکنند. بگمانم خودتان بهتر میدانید که آنان وکیلان حکومتند نه مردم!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.