سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

متأسفانه سال ۹۹

چکیده :ناکارآمدی ساختاری حکومت و دولت، آشکارتر از این بود و هست که نیاز به بیرون‌زدن چند نمونه‌ی آن در سال گذشته داشته‌باشد تا مردم آن‌را باور...


کیوان صمیمی

دوستانم اکثراً مرا فرد خوش‌بینی ارزیابی می‌کنند. امروز اما، پنجره‌ی مناسبی بر روی سال جدید باز نشد.

به‌لحاظ اقتصادی: پیش‌بینی اکثریت بالایی از اساتید و کارشناسان این است که اگر نگاه حکومت و ساختار اقتصادی تغییر نکند، امسال مردم و کشور دچار ضربات سنگینی خواهند شد.

به‌لحاظ مدیریتی: ناکارآمدی ساختاری حکومت و دولت، آشکارتر از این بود و هست که نیاز به بیرون‌زدن چند نمونه‌ی آن در سال گذشته داشته‌باشد تا مردم آن‌را باور کنند.

به‌لحاظ سیاسی: استمرار فشارهای فزاینده‌ی داخلی به نادیده‌گرفته‌شدگان و نیز فشارهای حداکثری سلطه‌ی خارجی به حکومت، ابربحران‌هایی را رقم خواهد زد.

در چنین شرایطی حکومتیان در آغاز سال نو موضعی را نشان دادند که در یادداشت نیمه‌ی اسفند به آن اشاره شده‌است (توهم، برف، منافع).

آیا دقیقاً یک قرن پس از کودتای ۱۲۹۹، وقایع به‌نوعی تکرار خواهند شد؟

تنها راه گریز از انفجار ویران‌کننده، توجه عمومی به جنبش خشونت‌پرهیز اجتماعی‌ست.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.