سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » چرا ملی‌گرایان هندو قانون شهروندی هند در ایالت آسام را به چالش کشیدند؟...

چرا ملی‌گرایان هندو قانون شهروندی هند در ایالت آسام را به چالش کشیدند؟

چکیده :حزب حاکم بهارتیا جاناتا پارتی(بی‌جی‌پی)همه‌ ساکنان آسام رامجبور کـرده کـه یا اثبـات کنند شـهروندان هـند هستند یا با دستگیری، اخـراج و محرومیت‌ های جدی مواجه شوند. در این‌جا یعنی در آسام، بی‌ جی‌ پی فراینـد آزار قـانونی مسلمـانان را آغـاز کرده است، آزاری که موج‌ هایی از اعتراض را در سراسر کـشور به دنبـال داشته و طی آن چند‌ ده‌نفر کشته‌ شده‌ اند، هـزاران نفر به زندان افتاده‌ اند، و گروه‌ های خشمگین مردم به جوامع اقلیت حمله...


جوزف آلچین – برگردان: نیوشا رهجو

در ایالت”آسام” هندوستان کـه در شمال‌شرقی‌ترین بخش این کشور قرار دارد، دردسر های کاغـذ بازی‌ اداری شهـروندان را دچـار اضطراب کرده است. ساکنان این ایالت حدود ۳۰ میلیون نفر هستند، نوعی ناهنجاری در ترسیم نقشه‌ها بنظر میرسد که در میانه‌ هند وهمسایگان آن یعنی چین، بوتان، بنگلادش و میانمار قرار گرفته است. سرکوب مردم به وسیله‌ فرایند بوروکراتیک ثبت اسناد، میراثی است که از حکومت استعماری پیشین این کشور باقی مـانده است امـا امـروزه کاغـذ‌ بازی‌ های آسیب‌ زا در خـدمت ایدئولوژی متفاوتی قرار گرفته‌اند، یعنی در خدمت ملی‌گرایی هندو که رنگ نارنجی نماد آن است.

حزب حاکم بهارتیا جاناتا پارتی(بی‌جی‌پی)همه‌ ساکنان آسام رامجبور کـرده کـه یا اثبـات کنند شـهروندان هـند هستند یا با دستگیری، اخـراج و محرومیت‌ های جدی مواجه شوند. در این‌جا یعنی در آسام، بی‌ جی‌ پی فراینـد آزار قـانونی مسلمـانان را آغـاز کرده است، آزاری که موج‌ هایی از اعتراض را در سراسر کـشور به دنبـال داشته و طی آن چند‌ ده‌نفر کشته‌ شده‌ اند، هـزاران نفر به زندان افتاده‌ اند، و گروه‌ های خشمگین مردم به جوامع اقلیت حمله کرده‌اند.

به کمک فهرست ثبت ‌احوال شهروندی ومتمم قانون شهروندی،فرایند “شرور” پنداشتنِ یک “دیگریِ” نامعلوم درآسام شکل گرفته، و بی‌جی‌پی به آن دامـن زده است تا مسیر یک ملـت بزرگ و مضـطرب را تغییر دهـد و کلیت آن را به حرکت در آورد. در حومه‌ شهر “گوالپارا” بازداشتگاه جدیدی بادیوارهای بزرگی قرمزبه رنگ خون درحال ساخـته شدن است واین یکی از حدود ده بازداشتگـاه جـدیدی است که قرار است در این ایالت ساخته شود. اختناق هندوتوا به کمک اسناد رسمی به اینجا منتهی خواهد شد: یا به دستگیری و اخراج یا (چنان‌چه در مورد جوینال عابدین اتفاق افتاد) به مرگ./ آسو


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.