سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » چرا جمهوری اسلامی از مخالف مدنی مستقل هراس دارد؟...

چرا جمهوری اسلامی از مخالف مدنی مستقل هراس دارد؟

چکیده :جمهوری اسلامی میگوید یا وابسته ما شوید یا خارج. برای همین از مواضع مستقل درونزا و مدنی و جامعه محور دانشجویان در روزهای اخیر عصبانی است. از دعوت به سیاست مردمی وحشت دارد. از گفتمانی که اصلاح را نه در توزیع رانت که در تغییر بنیادین مشی ها و منش ها جستجو کند هراس دارد. از گفتمانی که تغییر را نه در جابجایی مهره ها که در جابجایی رویکردها جستجو کند هراس...


مجتبی نجفی

ضیا نبوی بازداشت شد. نه سال اسیر بود و اکنون دوباره بازداشت. امیدوارم این بازداشت زود تمام شود و آن کابوس نه ساله تکرار نشود. اما در این میان چند نکته است. یکی در اوج بحران” کرونا ویروس “و سیل احتمالی جمهوری اسلامی خودش مساله ایجاد میکند. در چند روز گذشته چندین دانشجو بازداشت شده اند. تصور کنید کشور باید برای حل یک مساله همگانی بسیج شود، نیروهای امنیتی دانشجویان را بازداشت میکنند. این هم یک دلیل بر حکمرانی نامطلوب. اما چرا ضیا نبوی باید پیاپی بازداشت شود؟ منظور تیپ اوست. چون مستقل است. جامعه محور است. از جنس مردم است و همدرد مردم. بر هیچ سفره ای ننشسته. نه سفره ترامپ نه سفره نفتی انقلاب. از گفتمان تغییر درونزا حمایت میکند و آویزان سفارتخانه ها نشده. برای طرح مساله تئوری و منطق دارد. استدلال میکند. این تیپ مخالف ، خوشایند جمهوری اسلامی نیست. هر گونه مخالف مستقل باید تحت فشار قرار بگیرد چون از گفتمان تغییر درونزا هراس دارد. گفتمانی که آلوده هیچ رانتی نیست. مدل مورد علاقه جمهوری اسلامی، اپوزیسیون وابسته است. اپوزیسیونی که رفتارهایش را باز تولید کند. برای همین جمهوری اسلامی از مدل اپوزیسیون درونزا و مدنی و مستقل استقبال نمیکند. دوست دارد بر سفره رنگین ترامپ بنشینند تا بگوید منتقد رانت، خود رانتخوار است. جمهوری اسلامی میگوید یا وابسته ما شوید یا خارج. برای همین از مواضع مستقل درونزا و مدنی و جامعه محور دانشجویان در روزهای اخیر عصبانی است. از دعوت به سیاست مردمی وحشت دارد. از گفتمانی که اصلاح را نه در توزیع رانت که در تغییر بنیادین مشی ها و منش ها جستجو کند هراس دارد. از گفتمانی که تغییر را نه در جابجایی مهره ها که در جابجایی رویکردها جستجو کند هراس دارد. از گفتمانی که لنگرش را نه در ساخت قدرت که در عرصه عمومی با هدف تاثیر گذاری بر قدرت انداخته هراس دارد. در نتیجه از مقاومت در بطن جامعه و استقلال در رویکردها با حفظ منش ها و پرنسیپ ها ترس دارد. برای همین است سهم بسیاری از قائلان به این گفتمان زندان ،محرومیت و حذف بوده. جمهوری اسلامی دوست دارد صدای مخالفان از سفارتخانه ها برخیزد تا بگوید دغدغه آنها نه تغییر که تعویض سفره رانت است. پس طبیعی است مدل مخالفان مدنی و جامعه محور را سرکوب کند. فشار علیه دانشجویان در اوج بحران “کرونا ویروس” برای همین است و حامل این پیام است : هر گونه صدای مستقلی که آلوده به رانت داخلی و خارجی نیست حصر میکنیم حبس میکنیم و حذف میکنیم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.