سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

افشا می‌کنم اگر…!

چکیده :اسناد مورد ادعـای امیرآبادی فراهانی منطقاً از دو حال خارج نیستند. یا اسنادی مربوط به فعالیت‌ های عادی و قانونی‌اند که در این صورت تهدید به "رو کردن" آنها عملی بی‌معنی و عبث است! یا این که به فعالیت‌ های اقتصادی ناسالم و غیر‌قانونی و فساد‌انگیز ارتباط دارند که طبعاً افشای آن ها می‌تواند سبب پیگرد قانونی عوامل آن فعالیت‌ها...


احمد زیدآبادی

طبق گزارش خبرگزاری فارس، احمد امیرآبادی فراهانی نامزدنمایندگی ازشهر قم،در همایش انتخاباتی اخیرخود گفته است: “اگر یکبار دیگر تخریب را در رسانه‌ها و کانالهای تلگرامی‌تان ادامه دهید چهارشنبه شب در مسجد طفلان مسلم تمـام اسناد شرکت‌ها و اسناد مالی شما را برای مردم رو خواهیم کرد”.

گر چه در متـن خبرِ خبرگـزاری فارس، هویت مخاطبان آقای امیرآبادی آشکار نیست، اما آنچه کـاملاً آشکار است این است که وی مدعی شده است اسنادی از شرکت‌ ها و امـوالِ مخاطبانِ موردنظر خود در اختیار دارد که اگربه قول او “یکباردیگر تخریب راادامه دهند”،چهارشنبه‌شب آن اسناد را رو خواهد کرد!

اسناد مورد ادعـای امیرآبادی فراهانی منطقاً از دو حال خارج نیستند. یا اسنادی مربوط به فعالیت‌ های عادی و قانونی‌اند که در این صورت تهدید به “رو کردن” آنها عملی بی‌معنی و عبث است! یا این که به فعالیت‌ های اقتصادی ناسالم و غیر‌قانونی و فساد‌انگیز ارتباط دارند که طبعاً افشای آن ها می‌تواند سبب پیگرد قانونی عوامل آن فعالیت‌ها شود!

در اینجا اما پرسش مهمی در برابر آقای امیرآبادی قرار می‌گیرد. اگر او به واقع چنین اسنادی را دردست دارد،چراموضوع رابرای پیگیری به مراجع مربوطه گزارش نکرده و افشای آنها را به امری مربوط به موقعیت شخصی خود، مشروط کرده است؟ به عبارت دیگر، معنی صریح سخنان آقای امیر آبادی این است که وی اسنادی از فعالیتهای اقتصادی فاسد و غیرقانونی برخی افراد در دست دارد، کـه اگـر آن افـراد به “تخریب” شخص او ادامه دهند،دست به افشاگری خواهد زد واگر از تخریب او دست بردارند، که در امان خدا خواهند بود!

این هم گویا نوع خاصی از ادعای مبارزه و مقابله با فساد است که در تاریخ بشر سابقه ندارد!/ نگاه متفاوت (احمد زیدآبادی)


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.