سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » رژیم شاه شده‌ایم اما به روی خود نمی‌آوریم!...

رژیم شاه شده‌ایم اما به روی خود نمی‌آوریم!

چکیده :اگر فاصله گرفتن از مردم بود که ما هم فاصله گرفته‌ایم، اگر گوش ندادن به حرف ضعفا بود که ما هم گوش نمی‌دهیم، اگر طبقاتی کردن جامعه بود که ما هم همین کار را کرده‌ایم و اگر ایجاد کارخانه مستضعف‌ سازی بود که ما هم در حال حاضر رسماً می‌گوئیم ۶۰ میلیون مستضعف...


مسیح مهاجری

پوست قدرت، پوستین قدرتمندان و نقاب‌هائی که صاحب‌ منصبان ما بر چهره دارند اگر کنار زده شوند و عملکردها با دقت بررسی شوند، همه به این نتیجه خواهیم رسید که ما هم شاه شده‌ایم…

اگر فاصله گرفتن از مردم بود که ما هم فاصله گرفته‌ایم، اگر گوش ندادن به حرف ضعفا بود که ما هم گوش نمی‌دهیم، اگر طبقاتی کردن جامعه بود که ما هم همین کار را کرده‌ایم و اگر ایجاد کارخانه مستضعف‌ سازی بود که ما هم در حال حاضر رسماً می‌گوئیم ۶۰ میلیون مستضعف داریم.

ما حتی حاضر نیستیم نتیجه نظرسنجی‌ها را یک سانتیمتر دورتر از بولتن‌های به کلی سری منتشر کنیم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.