سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

شفاف باشیم

چکیده : حرکت های اعتراضی مدنی چون تحریم انتخابات بهترین رویکرد برای جلوگیری از این فاجعه است. زیرا از یک طرف ضربه ای مهلک به دو دسته ی اول است و باعث می شود قدری در رفتار خود تجدید نظر کنند. از طرف دیگر حس امید به اعتراض های مدنی را در دو دسته ی دیگر ایجاد می کند و از ورود آنها به تحرکات خشونت بار جلوگیری می کند....


شفاف باشیم

علی طبیعت‌پور

جامعه امروز ایران ۵ دسته اند :

۱- کسانی که نظام را قبول دارند. درستی عملکرد رهبری در این ۳۰ سال را قبول دارند. از وضع موجود هم راضیند.

۲- کسانی که نظام را قبول دارند. درستی عملکرد رهبری در این ۳۰ سال را قبول دارند. ولی وضع موجود را قبول ندارند و علت اشکال ها را نه رهبری که مخالفان وی می دانند.

۳- کسانی که نظام را قبول دارند. جامعه را دچار مشکلات عدیده ای می دانند که بخشی از آنان را نتیجه تصمیمات رهبری می دانند. ولی معتقدند می توانند با فرستادن تعدادی ولو اندک نماینده منتقد به مجلس ، امور را اصلاح کنند.

۴- کسانی که نظام را قبول دارند. مشکلات عدیده ی جامعه را مستقیما نتیجه حکومت مطلقه و ۳۰ ساله ی رهبری می دانند و معتقدند تا تغییری اساسی در خط مشی رهبری صورت نگیرد ، اصلاحی رخ نخواهد داد.

۵- کسانی که این نظام را بعلت ابتنای آن بر رهبری مادام العمر و مطلقه و غیر پاسخگو، قبول ندارند و معتقدند این نهاد باید یا حذف شود و یا مدت دار ، پاسخگو و با اختیارات محدودتر شود.

بدیهی است دسته های اول و دوم باید در انتخابات شرکت کنند و به کاندیداهایی رای دهند که نظر رهبری به نظر آنها نزدیکتر است.

دسته ی سوم هم باید در انتخابات شرکت کنند و بگردند از میان داوطلبان ، اصلاح طلبانی که تایید شده اند را پیدا کنند و به آنها رای بدهند.

دسته ی پنجم هم که تکلیفشان معلوم است و قطعا نباید در انتخابات شرکت کنند.

در این میان دسته ی چهارم باقی می مانند که نقشی تعیین کننده در انتخابات همیشه داشته اند و خواهند داشت. بسیاری از این دسته تا کنون در انتخابات شرکت می کردند و رای سلبی می دادند (به کسی رای می دادند که بیشترین دوری را از نظرات رهبری داشته باشد) و یا رای سفید و باطله می دادند. اینها اکنون در یافته اند که نهادهای انتخابی چون مجلس و دولت هیچکاره اند و همه چیز در دست رهبری و نهادهای انتصابی او است. رای سفید و باطله نیز فایده ای ندارد زیرا اولا صف انتخابات را شلوغ می کند و به نظام امکان تقلب را می دهد. ثانیا رهبری صرف رای دادن ولو سفید و باطله را طبق معمول گذشته به معنای تایید عملکرد خود تفسیر و تبلیغ خواهد کرد. بنا بر این برای این دسته گزینه ای جز تحریم انتخابات باقی نمی ماند. بدیهی است این دسته در روز انتخابات حتی از ۱۰ کیلومتری حوزه های اخذ آرا هم نباید رد شوند تا مبادا نظام آن را به شرکت در انتخابات تعبیر کند و فردای انتخابات میزان مشارکت مردم را ۶۳ درصد اعلام نماید. همان ۶۳ درصد معروف.

البته شاید بهتر باشد دسته ی زیر را هم اضافه کنیم :

۳.۵- دسته ای دیگری هم مابین دو گروه ۳ و ۴ وجود دارد که حفظ نظام را به جهت بدتر نشدن شرائط ، لازم میدانند ولی ساختار حاکم را قبول ندارند و آن را با جمهوریت و اسلامیت در تضاد می دانند.

واقعیت اینست که این دسته باید بیش از گروه های ۴ و ۵ انگیزه ی تحریم انتخابات داشته باشند. چرا؟ عرض می کنم:

شک نیست که جامعه ی ایران به ۵ دسته ی فوق شکافته شده است. شکاف بین این گروه ها روز به روز در حال افزایش است. تجربه های گذشته نشان داده است هر گونه رشد مشارکت در انتخابات ، به دو دسته ی اول اعتماد به نفس کاذبی می دهد و با غرور بیشتری به سرکوب و حرکات تفرقه افکنانه ی خود ادامه می دهند. این باعث می شود کینه و خشم بین گروه ها به چنان حدی ارتقا پیدا کند که در نهایت گروه های معترض را از هر گونه حرکت اعتراضی مدنی ناامید سازد و آنها را به سمت جنگ مسلحانه سوق دهد ، اتفاقی که در سوریه و لیبی و دیگر نقاط روی داد. حرکت های اعتراضی مدنی چون تحریم انتخابات بهترین رویکرد برای جلوگیری از این فاجعه است. زیرا از یک طرف ضربه ای مهلک به دو دسته ی اول است و باعث می شود قدری در رفتار خود تجدید نظر کنند. از طرف دیگر حس امید به اعتراض های مدنی را در دو دسته ی دیگر ایجاد می کند و از ورود آنها به تحرکات خشونت بار جلوگیری می کند.
فراموش نکنیم دو دسته ی اول بیشترین مبلغان ترس از ناامنی هستند و بارها ویدئوهای شیشه شکستنها و آتش زدنها توسط نیروهای امنیتی و لباس شخصی را دیده ایم تا با این کار حس اغتشاش و ناامنی را در جامعه تزریق کنند.

ما باید به آنها ثابت کنیم که این کارها بی فایده است ملت ایران متمدن است و بلد است با اعتراض مدنی حق خود را بگیرد.

برآورد بنده اینست که درصد هر یک از دسته های فوق از جمعیت کل ایران به قرار زیر است :

دو دسته ی اول ۱۵ درصد
دسته ی ۳.۵ و سوم ۱۵ درصد
دسته ی چهارم ۴۰ درصد
دسته ی پنجم ۳۰ درصد

این برآورد از رفتار انتخاباتی مردم ایران در دوره های مختلف بدست آمده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.