سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

دیکتاتوری صالح!

چکیده :دیکتاتوری صالح از«مردم تنها تبعیت محض می خواهد»، مردمی را می‌تواند تحمل کند که تنها به برنامه ها و تکالیف مشخص شده او عمل نمایند.آزادی وبه تبع آن اظهارنظر و عقیده درباره مسائل گوناگون اگر مغایر با عقیده دیکتاتور صالح باشد، موجب برهم زدن نظم ساختاردیکتاتوری خواهد...


کلمه – حسن ماکیانی

«هراسیدن از یک دیکتاتور به هیچ روی دوست داشتن او نیست و آن کس که به ترور و وحشت آفرینی وی گردن می سپارد، با این کار هنوز حقانیت او را گواهی نمی‌دهد»(سباستین کاستلیو)

دیکتاتور صالح به جهت این که تنها تفکر خود را سعادت‌بخش می‌داند، دگراندیشان را افرادی منحرف و گمراه می داند که شایستگی زندگی کردن در نظام تحت دیکتاتوری او راندارند؛ لذا بایستی سرکوب گردند تا که مبادا موجبات گمراهی دیگران را نیز فراهم آوردند. نحوه برخورد دیکتاتور صالح با این قشر، به‌ظاهر از سرخیرخواهی وکمک به آنان صورت می‌گیرد!

دیکتاتور صالح با ارائه تصویری از خواسته‌ها و اهداف مورد نظر خود در حقیقت مرزهای حرکت افراد در جامعه را معین ساخته و از مردم می‌خواهد تنها در درون آن چارچوب حرکت نمایند و هیچ گاه از خطوط قرمزی که دیکتاتوری صالح مشخص نموده است فراتر نرفته و همواره برحفظ حریم‌هایی که او آنها را معین کرده است، تأکید می‌گردد.

در چنین نظام سیاسی، همه‌چیز روشن و معین است و شخص دیکتاتور صالح به‌واسطه این که از همگان برتر است و درک و شعور او مافوق انسان‌هایی است که برآنان حکم می‌راند، همه راهکارها و موارد لازم جهت انجام هر عمل را پیشاپیش برای همگان روشن ساخته ومردم حق هیچ‌ گونه تحقیق یا اظهارنظری ندارند، بلکه تنها وظیفه و تکلیفی که برعهده آنان نهاده شده است، تبعیت بدون چون وچرا از اوامر و دستورات شخص اوست.

دیکتاتوری صالح از«مردم تنها تبعیت محض می خواهد»، مردمی را می‌تواند تحمل کند که تنها به برنامه ها و تکالیف مشخص شده او عمل نمایند.آزادی وبه تبع آن اظهارنظر و عقیده درباره مسائل گوناگون اگر مغایر با عقیده دیکتاتور صالح باشد، موجب برهم زدن نظم ساختاردیکتاتوری خواهد شد.

دیکتاتور صالح، بایستی در تمامی زمینه‌ها فصل‌الخطاب باشد و سررشته کل امور در دستان او و همه اعمال و برنامه‌ها باید نشأت گرفته از تصمیم او باشد و مردم تحت فرمانش نباید به دنبال آزادی های واقعی سه‌گانه (سیاسی، اجتماعی، فردی) خود باشند، مبادا عملی برخلاف چارچوب‌های تعیین شده دیکتاتور صالح صورت بگیرد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.