سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » فتح مانند اصلاح طلبان، اصولگرایان مانند حماس...

فتح مانند اصلاح طلبان، اصولگرایان مانند حماس

چکیده :اسرائیل که به دنبال صلح نبود شهرک سازی در این مناطق را شروع کرد. شهرک سازی امنیت نسبی می خواست ساف و دولت خودگردان با ایجاد امنیت برای این منطقه کمک و بستر توسعه شهرک های یهودی نشین را فراهم کردند اما اسرائیل هیچ کدام از تعهدات خود را انجام...


تقی رحمانی

بله تعجب نکنید وقتی در سال ۱۳۹۶ گفتند اصول گرا اصلاح طلب دیگه تموم ماجرا، نوشتم اصول گرا اصلاح طلب این طور نیست ماجرا.
شرایط به شکلی است که اصلاح طلب شکست خورده و اصولگرا هم راه حل نیست اما ماجرا تمام هم نشده است.

اما چرا از فتح و حماس مثال اوردم.

در قرار داد اسلو اسرائیل تله ای برای دولت خودگردان گذاشت که در زمان محمود عباس به اوج رسید یعنی همکاری امنیتی با اسرائیل در کرانه غربی باختری رود اردن.

می دانیم که کرانه باختری متعلق به اسرائیل نبود در سال ۱۹۶۶ اشغال شد.
اما اسرائیل که به دنبال صلح نبود شهرک سازی در این مناطق را شروع کرد. شهرک سازی امنیت نسبی می خواست ساف و دولت خودگردان با ایجاد امنیت برای این منطقه کمک و بستر توسعه شهرک های یهودی نشین را فراهم کردند اما اسرائیل هیچ کدام از تعهدات خود را انجام نداد.

در عوض دولت خودگردان به دلیل همکاری با گروه های ضد تروریسم اسرائیل در کرانه باختری و غزه مقبولیت خود را در میان مردم به حراج گذاشت به خصوص در میان جوانان.

این واداده گی دولت خودگردان که به پول هم رسیده بودند و فرزندان خود را به اروپا می فرستادند همراه با بورکراسی فاسد دولت خودگردان دیگر قابل جلوگیری نبود.

نتیجه این شد که کارها در کرانه باختری با کمک دولت خودگردان به کام اسرائیل شده است در نتیجه با معامله قرن عباس در تله افتاده است.

عباس در عمل بازی را به حماس واگذاشته است اما حماس راه حل مسئله فلسطین نیست اگر چه مبارزه می کند. این وضعیت مشکل فلسطین را دوچندان کرده است. باید دید مردم چه می کنند چرا که ابوایاذ قبل ها گفته که فتح در بحران خواهد پژمرد.اما مردم فلسطین چاره ای جز ادامه ندارند.

اما چرا گفتم که اصلاح طلبان راه فتح و دولت خودگردان در ایران رفتند اکثر اصلاح طلبان تا جای می توانستند با ملاحظه کاری خود را از مردم جدا کردند. در نظام جا گرفته اند اما در مقام چرخ پنجم گاری از سوی رهبری نظام قلمداد می شوند. در انتخابات اخیر بسیاری از جریان اصلاح طلب قصد لیست دادن دارند اما کاندیدا حداقلی هم ندارند. نتیجه از اکنون معلوم است. اصولگرایان بازی را می برنند اما اصول گرایان راه حل ماجرا نیستند. از طرفی چشم انداز بدیلی وجود ندارد که حرکت در مه جامعه ما روشن کند.

اگر چه ایران نابود نمی شود اما در چنین وضعی اسقاط می شود اگر بدیلی عملی خود را نشان ندهد.
نشانه های اعتراضی مدنی و سیاسی در جامعه است اما نماد و پرچم و بستر مشترک ندارد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.