سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

سبک زندگی: اسلام اموی

چکیده :حکومتی که پس از ۸۸ به صراحت نه جمهوری است و نه اسلامی؛ که جمهوریت را به یغمای نظارت استصوابی و شورای نگهبان و حاکمیت روحانیت و نظامیان برده است و اسلامیت را به تیغ احکام ظالمانه، استبداد محض، زندانیان بیگناه، اختلاس و دزدی های غیرقابل شمارش حکومتی و نظامی و دولتی و افیونی از تحجر تاریک روحانیون حکومتی خشونت پرست و حامی تحقیر و تبعیض چنان سربریده که نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان!...


کلمه – گروه اندیشه

ایدئولوژی نظام سیاسی ایران که چهره نوظهور خود را پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ عیان ساخت بیش از همه چیز در سخنرانی های حاکم این نظام استبدادی و وعاظ ملبس و ناملبس صوتی تصویری آن جلوه میکند؛ جلوه ای که همه موضوعات مورد علاقه حاکم را در خود جمع کرده است؛ انقلابی گری بی محتوا، دروغ گویی حیرت آور، پنهان کاری بی شرمساری، تقدم تبلیغات و هیاهو و سروصدا بر کار با محتوا و آزاد و عمیق و در پیش گرفتن اهدافی که همیشه وسایل را توجیه می‌کنند.

این همان خطر بزرگی است که میرحسین در چندین بیانیه سرنوشت ساز خود پس از کودتای ۸۸ مورد هشدار قرار داد و درباره اش نوشت و تاکید کرد این نظام سیاسی در حال تحمیل سبک زندگی قالبی و یکدست به جامعه است و آنچه بیش از خود انتخابات مورد اعتراض و نهی میرحسین است همان شیوه جدید تحمیلی سبک زندگی است که می‌خواهد همه مردم را در قالب سبک و سیاق مورد علاقه حاکم قرار دهد و به رنگ و شکل مورد تایید او درآورد. این رویکرد فاشیستی، جامعه را تکه تکه و آرمان های شورانگیز زندگی را فسرده و جوانان را گریزان از میهن و پیران را تشنه مرگ و دین و معنویت را قربانی تمتع نامشروع حکومت خواهد کرد و ایران را با همه عظمت و زیبایی و گوناگونی تاریخی و متکثر و سنتی و مدرن اش زیر یوغ شکننده ترین تحمیل تاریخی یعنی: «آنگونه که من میخواهم زندگی کن» خواهد برد. میرحسین در برابر این شرور بزرگ ایستاد. برای او مردم خط قرمز بود و حقوق و هستی و واقعیت ملت نه آنچه حکومت تایید می‌کند و میخواهد و می‌پسندند و برای نمایش تظاهر به جهان در نظر گرفته است.

حالا خوب می‌توان سخنانی از دست سخنان رحیم پور ازغدی از وعاظ مورد تایید حکومت را فهمید و گمان نبرد که او از مفهوم سخنان خود آگاه نیست یا به خطا بکار برده است یا به مزاح!

آنچه او درباره فرستادن سرریز هزاران جوان صالح به آمریکا و مغرب زمین و زن گرفتن از آنجا برای کارهای فرهنگی و تبلیغی در جهت سقوط زودتر آمریکا می‌گوید واقعیتی است که در ذهن و ضمیر حکومت ایران است.

حکومتی که پس از ۸۸ به صراحت نه جمهوری است و نه اسلامی؛ که جمهوریت را به یغمای نظارت استصوابی و شورای نگهبان و حاکمیت روحانیت و نظامیان برده است و اسلامیت را به تیغ احکام ظالمانه، استبداد محض، زندانیان بیگناه، اختلاس و دزدی های غیرقابل شمارش حکومتی و نظامی و دولتی و افیونی از تحجر تاریک روحانیون حکومتی خشونت پرست و حامی تحقیر و تبعیض چنان سربریده که نه از تاک نشانی بماند و نه از تاک نشان!

نشان به آن نشان که همین سخنان سخنران مورد علاقه و تایید حاکم نظام ایران، نه در اسلام راستین که ریشه در اسلام اموی دارد که می پنداشت نشر اسلام و ایمان به وحدانیت خداوند نه در گروی نشر عدالت و حفظ آزادی و تکیه بر اخلاق نیک و جوانمردانه و گسترش رفتار و عمل مبتنی بر صداقت و راستی و وفای به عهد بلکه نتیجه آمیزش مسلمانان فاتح با کفار و اهل ذمه است و اینگونه بوده که اسلام در سرزمین ها و ممالک بزرگ و کوچک در جهان منتشر شده است.

سخنان این گوینده رسمی حکومت ایران، ریشه در همان اسلام اموی دارد که به فرمان یزید خلیفه مسلمین و در جهت سرکوب و خاموش ساختن مخالفت ها و اعتراضاتی که «سلطنت خلیفه» را به چالش کشیده بودند پس از آتش زدن کعبه، به مدینه لشکر کشید و پس از کشتار اهل شهر پیامبر و آخرین نسل ها از حافظان قرآن و باقی مانده صحابی پیامبر، برای برآمدن نسلی که اسلام اموی را در مدینه النبی نشر دهد و از تخمه و ترکه سفیانی باشد چنان بکارت از محرمات و بانوان مدینه برداشتند که که تا سال‌ها پس از آن واقعه هولناک، باور به پاکی دخترکان باکره در شهری که پیامبر نخستین خشت های مستحکم اسلام را با اخلاق نیک و صبر و تحمل حیرت آور خود برجای نهاد، سخت می‌نمود.

آری! راهی که نظام حکومتی ایران در زن ستاندن و آمیزش جوانان صالح ش برای کار فرهنگی در مغرب زمین یافته راه تازه ای نیست. چنین سابقه اموی در چنته دارد. راهی است که از دل اسلام نیست بلکه خنجری بر دل اسلام است که نه فقط دیانت، بلکه اخلاق و فرهنگ ایرانی را به یغمای نفوذ جوانان صالحی می‌برد که همین اکنون نیز برخی از محسناتشان همچون اختلاس های چند میلیاردی جوانان صاحب تکیه و هیئت عزاداری که در کودتای ۸۸ جوانان صالح معترض ملت را با کلت و باتوم می‌زدند و می کشتند، موجب زندان و محاکمه شان شده است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.