سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نفس «تعیین صلاحیت» مغایر با فلسفه انتخابات آزاد است...

نفس «تعیین صلاحیت» مغایر با فلسفه انتخابات آزاد است

چکیده :مردم حق دارند اگرخواسته باشند حتی یک فرد ناصالح را هم بتوانند انتخاب نمایند. مصلحین و خیرین فقط میتوانند مردم را هدایت کرده و بگویند کدام نامزدها صالح اند و کدام ناصالح؛ همین و بس. حق انتخاب با مردم است که کدام را برگزینند. شورای نگهبان بخودش اجازه می‌دهد که ازجانب مردم و برای آنان تصمیم‌گیری نموده و ناصالحان را کنار بگذارد تا مردم آنان را نتوانند انتخاب نمایند....


صادق زیباکلام

علیرغم آنکه حجم گسترده‌ای از هزارن نفر که ظرف سه دهه گذشته که نظارت استصواتی اعمال میشود رد صلاحیت شده اند کمترین تردیدی باقی نمیگذارد که انگیزه شورای محترم نگهبان در تعیین صلاحیت‌ها بیش از آنکه در جهت کمک به مردم باشد، در خدمت مصالح سیاسی حاکمیت است، مع ذالک فرض بگیریم که نگاه ما بدبینانه است و همه هم و غم شورای نگهبان آنگونه که خود مدعیست، ملاحظات سیاسی نبوده و صرفا دغدغه خدمت به مردم را دارند تا نمایندگان شایسته‌تری انتخاب شوند. حتی با پذیرش چنین فرض محالی، بازهم عملکرد شورای محترم نگهبان در تناقض آشکار با فلسفه انتخابات آزاد است. چرا که اساسا نفس فلسفه “تعیین صلاحیت” در تناقض آشکار با ابتدایی‌ترین اصول یک انتخابات آزاد قرار می‌گیرد. انتخابات آزاد برروی این اصل بنیادی بنا شده که مردم در انتخاب هر که را خواسته باشند آزاد هستند. هیچ مقامی و با هیچ انگیزه خیرخواهانه یا به بهانه خدمت مردم نمی تواند به انها بگوید که این فرد مطلوب است و به او رای دهید و دیگری نامطلوب است و نمی تواند درانتخابات شرکت کند.

به بیان ساده تر، این وظیفه خود مردم است که حسب تشخیص خودشان مطلوب و نامطلوب را انتخاب نمایند. فی الواقع مردم حق دارند اگرخواسته باشند حتی یک فرد ناصالح را هم بتوانند انتخاب نمایند. مصلحین و خیرین فقط میتوانند مردم را هدایت کرده و بگویند کدام نامزدها صالح اند و کدام ناصالح؛ همین و بس. حق انتخاب با مردم است که کدام را برگزینند. شورای نگهبان بخودش اجازه می‌دهد که ازجانب مردم و برای آنان تصمیم‌گیری نموده و ناصالحان را کنار بگذارد تا مردم آنان را نتوانند انتخاب نمایند.

اگرمردمی خواسته باشند یک ناصالح را برگزینند، شورای نگهبان باستناد کدام حق، کدام وکالت و کدام قیمومیت بخودش حق می‌دهد که با خواسته مردم مخالفت نماید؟ مردم درکجا این حق یا وکالت یا نمایندگی را به شورای نگهبان واگذار کرده اند که از طرف آنان تصمیم گیری نماید؟


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.