سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » “ضد تبلیغ” و خدمت ناخواسته به آیت‌الله منتظری...

“ضد تبلیغ” و خدمت ناخواسته به آیت‌الله منتظری

چکیده :یا اینکه در همان" مستندقائم مقام" نامه ای از آیت الله منتظری به آیت‌الله خمینی را برجسته می‌کنند که نوشته است"اطلاعات شما روی ساواک شاه را سفید کرده است". وقتی امروز این عبارت را به عنوان حربه ای علیه آیت‌الله منتظری به کار می‌برند نمی‌دانند که تبلیغ برای این عالم وارسته است و مردم با خود می اندیشند در سال ۱۳۶۴ ومدت‌ها پیش از ماجرای مهدی هاشمی و در میانه دهه ۶۰ و در اوج اقتدار و در شرایط جنگی، کسی در جایگاه قائم مقام رهبری این سخن را گفته است که احدی شهامت گفتنش را نداشته است و امروز مردم وقتی این نقل قول ها را می شنوند پیشتازی او را می...


عمادالدین باقی

وفور ابزار و رسانه های ارتباطی(به ویژه دولتی) در دوران ما، بیش از آنکه بر آگاهی مردم بیفزاید بر ابهام، دروغ، تحریف و آشفتگی فکری افزوده است. رسانه های زیادی سوگیرانه فقط در پی القای خطوط خود هستند. در این فضا رسانه های درون و برون مرزی فراوانی هستند که از دیدن شان کراهت دارم. دو مورد از آنها سیمای میلی و دوقلوی خارجی آن است که حال هردو روشن است به همین دلیل به ندرت به آنها نگاه می کنم تا این که هفته پیش عزیزی تماس گرفت و گفت شبکه سه را ببینید که گفتگویی دارد درباره آیت الله منتظری.

مستندسازان علیه قائم مقام که علیرغم تعهد شفاهی و کتبی شان مبنی بر انتشار متن کامل مصاحبه من، شهامت انتشار تصویری این گفتگوی دوساعت و نیمه را ندارند (و خودمان به وقت مقتصی این کار را خواهیم کرد) و تلویزیون حکومتی که تاکنون چندین بار “مستند قائم مقام” را علیه آیت الله منتظری پخش کرده و یک بار اجازه پاسخ دادن یا نقد را به مخالفان این به اصطلاح مستند نداده است این بار به بهانه مصاحبه با کارگردان، قسمت هایی از ان فیلم را بازپخش می کرد و کارگردان هم داستان‌های خود را می ساخت اما آنچه برای من جالب است اینکه ماشین های تبلیغاتی حکومتی و رانتی، دچار انجماد ذهنی شده اند به گونه ای که متوجه نمی شوند بسیاری از گزاره هایی که به عنوان نقاط ضعف آیت‌الله منتظری در مصاحبه ها و مستند ها به کار می‌برند تماماً به سود آیت الله منتظری و در جهت تخطئه خودشان است. پیوسته همان حرف هایی را که در دهه شصت گفته می‌شد و با آن حرفها فضا را مسموم کردند واین شخصیت بزرگ را مورد هجمه قرار دادند تکرار می کنند که بیت او پایگاه منافقین و لیبرال‌ها شده بود. غافل از اینکه مردم می اندیشند این چه شخصیتی بود که با وجود تصدی جایگاه دوم قدرت در کشور اما در خانه اش به روی همگان باز بوده است و اگر دیگران هم چنین بودند آیا شرایط کشور به اینجا می رسید؟ حتی وقتی جملاتی از او در سال ۵۹ علیه یک گروه را می آورند تا با جملات بعدی او متناقص نشان دهند اما وجدان عمومی اینکه کسی در سال های اول انقلاب ادبیات انقلابی و شاید تند داشته ولی بزودی تغییر کرده و آن را اصلاح نموده است تحسین می کند.

یا اینکه در همان” مستندقائم مقام” نامه ای از آیت الله منتظری به آیت‌الله خمینی را برجسته می‌کنند که نوشته است”اطلاعات شما روی ساواک شاه را سفید کرده است”. وقتی امروز این عبارت را به عنوان حربه ای علیه آیت‌الله منتظری به کار می‌برند نمی‌دانند که تبلیغ برای این عالم وارسته است و مردم با خود می اندیشند در سال ۱۳۶۴ ومدت‌ها پیش از ماجرای مهدی هاشمی و در میانه دهه ۶۰ و در اوج اقتدار و در شرایط جنگی، کسی در جایگاه قائم مقام رهبری این سخن را گفته است که احدی شهامت گفتنش را نداشته است و امروز مردم وقتی این نقل قول ها را می شنوند پیشتازی او را می ستایند.

سخنان او درباره اعدام های سال ۶۷ را علیه او مطرح می کنند و نمی دانند که وقتی مردم همه سخنان او را می شنوند و دقت پیش بینی هایش را می بینند ستایشش می کنند.
درود خدا بر او باد


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.