سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » شرکت در انتخابات با چه شور و شوقی؟...

شرکت در انتخابات با چه شور و شوقی؟

چکیده :ضمن احترام به کسانی که مردم را به شرکت پرشور وشوق در انتخابات مجلس تشویق می کنند .عرض می کنم ,کدام مردم ؟کدام شهروند؟ شهروندی که چنان غرق در مشکلات اقتصادی ,گرانی ,فقر ,نابسامانی های اجتماعی ووعده های دروغین کاندیداهاست که نه تنها خودش را فراموش کرده بلکه معنا ومفهوم انتخابات را فراموش کرده...


جلال جلالی زاده

آری انتخابات بدون شوروشوق وتحریک احساسات وعواطف هواداران کاندیداهاو تهییج وتشویق وارایه برنامه ها وشعارهای انتخاباتی ممکن نیست .اما در انتخابات پیش رو مردم با کدام انگیزه شرکت کنند ؟مگر ما چیزی به نام انتخابات داریم؟ داستان برگزاری انتخابات به داستان پیر مردی می ماند که ضعف بینایی داشت وانکار می کرد وخانواده اش اصرار می کردند اورا به نزد چشم پزشک ببرند.سرانجام اورا راضی نمودند واو به نزد چشم پزشک رفت.در هنگام معاینه ,دکتر اورادر مقابل تابلوی تست بینایی قرار داد وعلامتی را به او نشان داد وازاو پرسید این حرف کدام جهت را نشان می دهد؟ گفت :کدام حرف؟ کدام علامت؟کدام جهت؟ دکتر گفت :روی تابلو .آن مرد پرسید کدام تابلو ؟ دکتر گفت: روی دیوار.آن مرد پرسید :کدام دیوار.من علامت,تابلو ودیواری نمی بینم.

ضمن احترام به کسانی که مردم را به شرکت پرشور وشوق در انتخابات مجلس تشویق می کنند .عرض می کنم ,کدام مردم ؟کدام شهروند؟ شهروندی که چنان غرق در مشکلات اقتصادی ,گرانی ,فقر ,نابسامانی های اجتماعی ووعده های دروغین کاندیداهاست که نه تنها خودش را فراموش کرده بلکه معنا ومفهوم انتخابات را فراموش کرده است.

شرکت پر شورو شوق ؟ شرکت ومشارکت پرشورو شوق از کجا نشأت می گیرد ؟مگر نه این است که باید انتخاباتی به مفهوم واقعی باشد وکاندیداهای مبرز ومشخص ومعرفی شده از سوی احزاب شناسنامه دار باشند تا مردم با شناخت کافی واعتماد به کارنامه ی حزب در مواضع مختلف به آنان رأی دهند.کدام حزب؟ کدام کاندیدا؟وقتی که دبیر کل حزب شناخته شده با پایگاه وسیع مردمی مانند حزب اتحاد رد صلاحیت می شود ,آیا می توان گفت که انتخابات به معنای گزینش آگاهانه وبر اساس رقابت شایسته صورت می گیرد؟

مجلس؟ کدام مجلس .آیا مجلسی که در رأس امور است با این نظارت استصوابی امکان تشکیل خواهد داشت؟ باور کنید انتخابات پرشور وشوق در چنین فضایی تنها به شوخی به حیثیت وافکار عمومی می ماند.یعنی به شخصی مانند نگارنده که با اتهامات واهی رد صلاحیت شده ام واز حق انتخاب شدن محروم شده ام آیا عاقلانه است با عشق وعلاقه مردم را به شرکت پرشوروشوق در انتخابات تشویق نمایم ,که اگر چنین کاری را انجام دهم نه تنها به شعور خود بلکه به شعور شهروندان اهانت نموده ام ودراین میان عاقلی پیدا می شود واز من می پرسد : مگر سفیهی ویا عقلت را از دست داده ای که شایستگی انتخاب شدن را نداری اما مردم را به حضور گرم در انتخابات فرا می خوانی؟ من خودم را ازاین نظر معذور می دانم, چون می ترسم که محکوم به سفاهت سیاسی شوم.

اما همچنانکه مثال شخص پیرمرد که ضعف بینایی داشت وهمه چیز را انکار می کرد ,وقتی که انتخابات معنا ومفهومش را از دست داده وهنگامی که نظارت به ضد خود تبدیل شده ومجلس جایگاهش را از دست داده که مجلس دهم نمونه ی آن بود.ودرکل باید گفت حق انتخاب از مردم گرفته شده است شوروشوق از کجا ایجاد می شود؟

شما اول یک انتخابات فراگیر وآزاد وبدون نظارت استصوابی دخالتگر را باحضور همه ی احزاب وگروه ها وتشکل های ملی ومنطقه ای برگزار کنید تا من نوید شوروشوق در انتخابات را به مسۏولین بدهم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.