سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

هشدار میرحسین بر قدرت، ولایت

چکیده :از طریق اسخفاف و ارعاب حکومت کردن عین خودکامگی و فرعونیت است و این همان نکته سنجی میرحسین موسوی است که از پس حصارها به دقت آن را شناسایی کرده و به مردم و نخبگان؛ تنبه و تمرکز می دهد و تا پیش از بیانیه او هیچ فرد و یا گروهی به این دقت و روشنی و کوتاه به تبیین اتفاقات دهشتناک نپرداخت....


علیرضا کفایی

اتفاقات هولناک آبان ماه به وضوح نشان داد که زمام داران؛ تداوم و بقای خود را بر پایه مشت آهنین تبیین کرده اند و این معنایی جز خودکامگی ندارد، آنها فارغ از رنج مردمان فقط به حفظ خود می اندیشند و چون در اقناع جامعه دچار مشکل شده و دریافته اند که نزد مردم دیگر جایگاهی ندارند و دیگر فریب دادن و ظاهر مذهبی نمی تواند یاری اشان دهد به سوی ارعاب و انسداد و فرعونیت تام و تمام می روند تا دیگران را مجبور به اطاعت کنند؛ همان که قرآن می فرماید “استخف قومه فاطاعوه”

در آنچه اتفاق افتاد و نه پیش از آن و نه پس از آن هیچ خردمندی در زمامداران کشور مشاهده نشد؛ تصمیم غلط و دروغگویی و تناقض در سخن و نظر و بدتر به تمسخر گرفتن ملت و بی رحمانه ترین روشی که تصورش نمی رفت یعنی کشتار و متاسفانه نزد برخی از همین کوته فکران افتخار به خون ریختن و به زعم خود جلوی آشوب را گرفتن! و نمایشی خونین از مردمی که گرفتار فقر و مصیبت هستند و گرفتار قدرت نمایی هم شده اند.

از طریق اسخفاف و ارعاب حکومت کردن عین خودکامگی و فرعونیت است و این همان نکته سنجی میرحسین موسوی است که از پس حصارها به دقت آن را شناسایی کرده و به مردم و نخبگان؛ تنبه و تمرکز می دهد و تا پیش از بیانیه او هیچ فرد و یا گروهی به این دقت و روشنی و کوتاه به تبیین اتفاقات دهشتناک نپرداخت.

او بخوبی قدرت و ولایت را به چالش کشید و آشکار کرد که اگر بنای ولایت بر ارعاب و قدرت سخت و نرم باشد و از ارادت و محبت تهی گردد به خودکامگی می انجامد و نه در کار اقناع جانها و جلب قلوب است که فقط به حفظ قدرت می اندیشد و از قانون فراتر رفته و امنیت را امنیتی تلقی می کند و انسداد پدید می آورد. آمرانه سخن گفتن و پنهان از ملت تصمیم گرفتن یعنی ولایتی باقی نمانده که دلخوش به ارادت و محبت مردمان باشند و زمامداران در این چند روزه اینگونه بودند و در لباس ولایت، قدرت پلیسی و نظامی نشان دادند.
محور بیانیه مهندس موسوی همین تنبه دادن بر قدرت و ولایت بود (قدرت در رژیم غیر دینی سابق، ولایت در حکومت دینی فعلی) و مرکزیت آن نیز “حق مردم” بود، یک اعتراض سیاسی، اجتماعی صرف نبود بلکه درس تاریخ بود، کفری را که پشت نقاب ایمان پنهان شده بود افشا کرد، فرعونیت و خودکامگی را افشا کرد که کاسبکاری و قلدرمآبی و صدا کلفت کردن و … پاسخ قانع کننده به مردم نیست.

این اولین بیانیه ایی است که میرحسین پس از ده سال حصر می دهد و معلوم است که بشدت جریحه دار شده که هشدار می دهد “نظام به عواقب کشتار میدان ژاله توجه کند”

مهندس موسوی کاریزمایی کسب کرده است که از این پس تحلیل سیاسی، خط و مشی جناحهای سیاسی دیر یا زود و در هر حال، بر پایه مواضع او پیش خواهد رفت.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.