سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وحدت ملی و سرزمینی در رابطه با اتفاق استادیوم تبریز...

وحدت ملی و سرزمینی در رابطه با اتفاق استادیوم تبریز

چکیده :امروزه زبان و فرهنگ آذربایجان در سراسر ایران و بخش وسیعی از خانه های این کشور گسترانیده شده است. آذربایجانیان در همه شهرهای کشور زندگی می کنند و روح صمیمیت، درستکاری و سخت کوشی خود را در همه جا نشان داده اند. امروزه آنچه که در استادیوم اتفاق افتاد در پیش مردم و خانواده های آذری در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان و ایران مورد نکوهش و تمسخر قرار می گیرد....


محمدحسین شریف زادگان

واقعه نامناسبی که استادیوم تبریز در بازی باشگاه تراکتور اتفاق افتاد بسیاری از ایران دوستان و آنان که به وحدت ملی ایران می اندیشند را ناراحت کرد. این نوشته به بهانه آن واقعه نامطلوب نوشته می شود.

باید یادآور شد این قضیه به هیچ وجه دیدگاه ها و نظرات مردم آذربایجان و به خصوص مردم تبریز نیست. کسانی که با مردمان سخت کوش و غیرتمند آذربایجان سر و کار دارند هرگز آوایی از نوعی که دراستادیوم شنیده شد هرگز از آنان نمی شنوند. تاریخ آذربایجان نشان می دهد که مردم این خطه ایران در همه برهه های تاریخی داعیه ایرانیت و دفاع از سرزمین و وطن دوستی داشته اند، ستارخان در انقلاب مشروطیت گفت “من خاک می خورم ولی خاک نمی دهم” و زمانی که در محاصره بود سفارت روسیه به او پیشنهاد کرده بود پرچم روسیه را برای جلوگیری از گزند بربالای منزل او بزنند، گفت “جناب کنسول ! من میخواهم هفت ملت زیر سایه بیرق ایران باشد شما میخواهید من زیر پرچم روس بروم ، هرگز چنین کاری نخواهد شد” در انقلاب اسلامی در ۲۹ بهمن ماه ۵۷ قیام نمودند و همواره در دفاع از سرزمین در جنگ تحمیلی جانانه جنگیدند و شیر مردانی چون مهدی باکری را جاودانه استقلال کشور نمودند. در ماجرای پیشه وری که مزدوران بیگانگان بودند در مقابلشان ایستادگی نمودند و همواره در کار تلاش و تولید، خلاقیت های علمی و صنعتی پیشرو بوده و بخش مهمی از توسعه ایران مرهون آنان است.

امروزه زبان و فرهنگ آذربایجان در سراسر ایران و بخش وسیعی از خانه های این کشور گسترانیده شده است. آذربایجانیان در همه شهرهای کشور زندگی می کنند و روح صمیمیت، درستکاری و سخت کوشی خود را در همه جا نشان داده اند. امروزه آنچه که در استادیوم اتفاق افتاد در پیش مردم و خانواده های آذری در تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان و ایران مورد نکوهش و تمسخر قرار می گیرد.

ولی آن واقعه تلخ خود بهانه ای است برای بازگویی یکی از ضروری ترین ارزش های ملی و دینی این سرزمین ؛ وحدت ملی، وحدت سرزمینی، به هم پیوستگی اجتماعی، امری که بالاتر از همه جریانات سیاسی و اصلی ملی و خدشه ناپذیر است.

ایران سرزمینی است که طی قرن ها پدیده دولت- ملت خود را شکل داده است، ملت ایران یا خلق ایران یکپارچه و یگانه است. ملت ایران شامل قوم های مختلف و نسبتاً متمایز است؛ ترک، کرد، لر، بلوچ، فارس، به هم پیوسته و هریک ، هم از نظر قومی و فرهنگی و هم در تولید ملی در تقسیم کار توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این سرزمین مشارکت می نمایند. پس “ایران ملتی است واحد و یگانه و کثیرالقوم”.

هرگاه ضعفی در قدرت دولت مرکزی در ایران به وجود آمده است دشمنان این سرزمین داعیه خلق کرد و بلوچ و ترکمن به راه انداخته اند غافل از این که خلق و ملت در ایران یگانه است و هر بار نیز راه به جایی نبرده و وحدت سرزمینی ایران یکپارچه حفظ و تقویت شده است. وحدت سرزمینی ایران گهواره و بستر اصلی ملت ایران یکپارچه با اقوام مختلف است که با هم می زیند و با هم به کار و تلاش توسعه مشغولند.

وحدت ملی توسط به هم پیوستگی سیاسی و اجتماعی، همدلی و اقدام متقابل دولت ملت و به رسمیت شناختن تمایزات قومی و مذهبی شکل می گیرد. و امری است که محصول آن عدالت اجتماعی، دسترسی همه ایرانیان به مواهب سرزمین، آموزش و سلامت و شغل و منزلت های اجتماعی و مشارکت در مدیریت جامعه و نهایتاً رفاه اجتماعی متوازن و منصفانه است.

توسعه سرزمین ایران فرآیندی است که از تعامل همه سلایق، توانایی ها و ظرفیت های همه اقوامم ایرانی، پدید آمده است. و همه با هم در فرایند شکل گیری حیات اجتماعی و سرزمینی ایران سهیم اند. این امر مهم ترین امر ملی در این سرزمین است، هیچ دولت و سیاست گذاری و هیچ یک از جریانات سیاسی و اجتماعی در ایران نباید سیاست گذاری، اقدام و یا سخنی برانند که به اصل وحدت سرزمینی، وحدت ملی و به هم پیوستگی ایران به عنوان یک ملت واحد کثیر اقوم خدشه ای وارد سازد.

البته این امر دو طرفه است دولت و حکومت در هر گونه تصمیم سازی و تصمیم گیری که عمده ترین عناصر حکمروایی است ، می بایست اصل سیاست در برگیرندگی (Inclusive Policy) همه ایرانیان و اقوام را رعایت نمایند و از سیاست های طرد اجتماعی (Exclusive Policy) به شدت پرهیز نمایند. در این صورت خواست مردمان و رضایت ایشان که یکی از مهم ترین هدف های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است حاصل می شود. و اگر مردم به نحوی از سیاست های حکومت و دولت راضی نباشند نشانگر ناموفق بودن سیاست هایی است که منجر به این نارضایتی شده است و حتما باید این سیاست ها اصلاح گردد.

نباشد روزی که حکومت ایران به جای این که بر مبنای ملت ایران حکمروایی کند بر اساس تقسیم سهم اقوام باشد و نابسامانی های حکومتی لبنان و عراق را تداعی نماید. ایران سال ها و شاید قرن ها است که راه پر شیب و فراز دولت- ملت را سپری کرده و حکومت واحد بر ملت واحد را تجربه و ادامه خواهد داد. مطالب فوق برای جوانان بسیار مهم و خطیر است ومی تواند ما را در نگهداشت و تقویت وحدت ملی سرزمینی به عنوان ایرانیان وطن دوست یاری رساند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.