سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » گفتمان سازی و تصویر سازی؛ مقوم سیاست‌های توسعه استان...

گفتمان سازی و تصویر سازی؛ مقوم سیاست‌های توسعه استان

چکیده : گفتمان سازی، درگیری عاطفی و ذهنی مجموعه در تعیین استراتژی، درک واحد از سیاست ها و استخراج اقدام های استراتژیک، مرزبندی، هم سو کردن توان ها، پاسخ به پرسش ها و ابهامات و تضمین دوام گفتمان است و تصویر سازی، ارایه سیمای مثبت چشم انداز خط مشی و غایت توسعه و جلب همراهی مردم در توسعه پایدار است....


علی شعبانی*

هنگامی که سیدمحمود حسینی، استاندار وقت سیستان و بلوچستان، در اسفند ۱۳۷۸ مسوولیت امور اتباع و مهاجرین خارجی استان را به من سپرد، در پایان نشست تبیینی و توجیهی خط مشی ها، با اشاره به مشغله و تنوع مسوولیت های استاندار، گفت: هفتاد شورا و کمیته و… به عهده استاندار است. یک هفتادم وقت به شما می رسد، برای سهم خود، برنامه ریزی کن”.

بر اساس آن دستورالعمل، امور جز در مواردی که قانونا نیازمند تصمیم استاندار بود- که طبعاً همان یک هفتادم، بسنده می بود- در نظام سلسله مراتبی، مطلوب پیش می رفت.

امروز، اما در عصر ارتباطات، و به یاری فناوری دیجیتال، فاصله های زمانی و مکانی، معنای مصطلح خود را از دست داده اند.
ارتباط مستقیم و فردی مدیران و کارکنان در فضای مجازی، علاوه بر انعطاف پذیری در روابط، افزایش مشارکت و ایجاد همسویی با استراتژی مدیر- رهبران؛ موجد نوعی گفتمان سازمانی نسبت به سیاست های کلان، راهبردها و خط مشی های اجرایی است

فضای مجازی، فاصله های نگرشی، جغرافیایی و سازمانی را کاسته، ارتباطات و صمیمیت ها را افزوده و تعاملات را هدفمندتر کرده است.

این فضا، به طور غیر برنامه ریزی شده، مهارت جلب اعتماد، بالابردن آستانه تحمل، خوب گوش کردن و… را تقویت و با گسترش نقش کارکنان( جامعیت)، مدیریت ها را به سمت رهبری سوق داده است. همچنین، با روان سازی جریان اطلاعات و ایده ها، زمینه اقدامات استراتژیک را هموار کرده است.

سیاست ها، متون واحدند با قابلیت تفسیر متفاوت. شرایط، زمینه، برداشت ها و نگرش ها و… معانی متفاوتی را بر آن ها بار می کند. یعنی با اینکه متن سیاست، یک کل معنادار است اما دارای بار ایدیولوژیک است و رابطه بین متن و ایدیولوژی، هیچگاه بی طرفانه نیست. در حقیقت، به دلیل تاثیر متن بر عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی و شناختی، همواره با بی ثباتی معنا مواجه ایم. در واقع برداشت واحد مستلزم آگاهی جامع به: متن؛ قصد؛ زمینه؛ و معناست که به ندرت اسباب جمع و سبب جمع خاطر می شوند.

تبیین پاردایم توسعه استان در شرایطی که بخش معظمی از سیاست ها و توان کشور، معطوف به این منطقه است، مستلزم گفتمان سازی هم در سطح توصیف و بازنمون جریان و هم در سطح تبیین و تفسیر و ایجاد اجماع و برداشت و دریافت واحد از مفاهیمConceptو مقولات Category، است.

گفتمان سازمانی در اقناع بوروکراتیک واحدهای مرتبط در سطوح بالاتر، ادراک اولویت ها در سطح عالی، میانی و پایه؛ و هم افزایی در پیشبرد سیاست ها بسیار مهم است.

خط مشی گذاری برای تحولات اقتصادی- اجتماعی، به دلیل ارتباط و تاثیر بر بافت های اجتماعی کلان: ایدیولوژی، جامعه، تاریخ، فرهنگ، ارزش ها و قدرت، نیازمند تصویر سازی نسبت به چشم اندازهاست. انتقال پیام قابل درک و فهم یکسان برای تاثیر بر باورها و گسترش مشارکت و امکان تعامل در موقعیت های اجتماعی، بازدارنده ها را کاهش و بستر اجرایی برنامه و تحقق اهداف را هموار خواهد کرد.

تصویر سازی به معنای ارایه مفهوم قابل انتقال و ایجاد اطمینان و اعتماد برای جذب و تثبیت منابع، افراد، ایده ها و فراهم کردن زمینه تفکر خلاق در توسعه است.

گفتمان سازی، درگیری عاطفی و ذهنی مجموعه در تعیین استراتژی، درک واحد از سیاست ها و استخراج اقدام های استراتژیک، مرزبندی، هم سو کردن توان ها، پاسخ به پرسش ها و ابهامات و تضمین دوام گفتمان است و تصویر سازی، ارایه سیمای مثبت چشم انداز خط مشی و غایت توسعه و جلب همراهی مردم در توسعه پایدار است.

توفیق همراهی مدیریت عالی استان در دیدارها و نشست ها در سه ماه اخیر، به این دریافت رهنمون کرده است که با توجه به تعدد سطوح اثرگذار بر فرآیند توسعه استان از سویی؛ و بافت و ساختار اجتماعی و ساختار اجرایی، پیشبرد سیاست ها نیازمند گفتمان سازی و تقویت پارادایم توسعه است. همچنین تصویر سازی نسبت به چشم انداز و افق توسعه، در آزاد کردن انرژی ها، مثبت نگری، کاهش بازدارنده ها و شتاب بخشی به روند اجرایی و پیشرفت طرح ها و پروژه ها، ضروری است.

* مشاور استاندار سیستان و بلوچستان


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.