سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » شعری که مردم در خیابان های بیروت میخوانند...

شعری که مردم در خیابان های بیروت میخوانند

چکیده : ...


ثور یلّا ثور
ع أهل القصور
دمک عم یفور
انزل اغضب بالشوارع

قوم یلا قوم
وطنّا بیمون
حرقوه بالدیون
لازم تدفعها المصارف

ثور یلّا ثور
ع أهل القصور
دمک عم بیفور
انزل اغضب بالشوارع

اصمد یا شعبی
حقک مش لعبه
ضلّک لو صعبه
افرض حقک والمطالب
بشتاب ای انقلاب
بشتاب ای انقلاب
و شما ای کاخ نشینان
خونتان از چه جوشان است
خیابانها موجا موج از رودِ خشمِ جاری است
ای مردم به پا خیزید به پا خیزید
مام میهن به چپاول رفت
آن را به حَرّاقۀ آتش بدهکاری ها بسوختند
بانکها باید آن ها را پرداخت کند

بشتاب ای انقلاب
بشتاب ای انقلاب

و شما ای کاخ نشینان
خونتان از چه جوشان است

خیابانها موجا موج از خشمِ جاری است
ملت به پا خیزید به پای باشید
نه حق شما بازیچه شدن است
در این راه گرچه پر خار و تیغ است
گرچه پوییدنش آسان نمی نماید
اما بر توست که خطر کنی
حقت را باز ستانی
بر توست که مطالباتت را باز گیری


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.