سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » نیاز امروز اصلاحات؛ بازنگری در روش...

نیاز امروز اصلاحات؛ بازنگری در روش

چکیده :مشکل اساسی اصلاحات این است که اساسا اصلاحات نیست ، یعنی نسبتی با reform ندارد بلکه حاصل انشقاق سیاسی در عرصه قدرت دینی ، پشت دیوارهای سفارت می باشد که به جای مدلول آن ، افرادی نشانده شدند که بعد از این مدت بوسیله هسته صلب قدرت به روشهای گوناگون مانند ممنوع التصویر شدن از صحته سیاسی کنار زده شده و کارکرد خود را از دست داده اند که منجر به تهی شدن اصلاحات از مدلول آن و کمای سیاسی شده است و با این تفاسیر این کما ارتباطی به تحریم کننندگان ندارد....


درفش کاویان

اصلاح طلبان بعد از بیست سال حمایت از ایده مشارکت به هر بها و با هر شرایطی امروز به وضعیت آچمز سیاسی رسیده اند ، ارتباط چندانی به تحریم کنندگان ندارد. هر جنبش مدنی در هر جای دیگر دنیا اگر در چنین شرایطی بود و بعد از بیست سال نه تنها دستاوردی نداشت بلکه سنگرها را هم واگذار می کرد ، در رویکرد و تاکتیک هایش تجدید نظر می کرد. انفعال اصلی این است که بعد از این همه مدت حمایت بی سرانجام ، مجددا راهبردشان حمایت بی قید و شرط و بدون کوچکترین مطالبه ای باشد که به معنی انتحار سیاسی است.

بعد از این همه سال کسی دقیقا نمی داند اصلاحات بر چه مدلولی دلالت دارد ، یعنی تعریف دقیق اصلاحات چیست و اصلاح طلبان عزیز قرار است چگونه و چه چیزی را اصلاح بکنند ؟ مشکل اساسی اصلاحات این است که اساسا اصلاحات نیست ، یعنی نسبتی با reform ندارد بلکه حاصل انشقاق سیاسی در عرصه قدرت دینی ، پشت دیوارهای سفارت می باشد که به جای مدلول آن ، افرادی نشانده شدند که بعد از این مدت بوسیله هسته صلب قدرت به روشهای گوناگون مانند ممنوع التصویر شدن از صحته سیاسی کنار زده شده و کارکرد خود را از دست داده اند که منجر به تهی شدن اصلاحات از مدلول آن و کمای سیاسی شده است و با این تفاسیر این کما ارتباطی به تحریم کننندگان ندارد.

اگر اصلاح طلبان امروز بجای بازنگری در محتوای اصلاحات و تغییر دادن روشها و تاکتیک های خود ، در کنار هسته صلب قدرت ، خود را در برابر تحریم کنندگان به عنوان جریانی اصیل و مدنی که متکی به اصول روشن آزادی خواهانه و دموکراسی خواهانه است ، تعریف کرده و ناکامی های خود را فرافکنی می کنند ، نشان از دور شدن آنها از خواسته های بحق و مطالبات مدنی عموم مردمی که قائل به شیوه های مسالمت آمیز برای تغییر هستند می باشد.
اصلاحات برای اینکه اصلاحات بشود باید مدلول آن را بر اساس محتوای آنچه قرار است اصلاح بشود روشن کند و از اصول و مبانی اولیه دموکراسی خواهی تحت هیچ عنوان عدول نکند. اصلاح بدون اصول و محتوای روشن ، تبدیل می شود به فرسایش نیروهای اجتماعی که از شیوه های مسالمت آمیز برای تغییر و اصلاح مناسبات سیاسی پشتیبانی می کنند و رفته رفته منجر به ریرش از تعداد آنها می گردد. اصلاحات باید نسبت خود را با موضوعاتی همانند آزادی ، حقوق بشر ، دموکراسی ، حقوق اقلیت ها از هر نوع آن ، دخالت در امور دیگر کشورها ، فساد و حرمت جان انسانها روشن کند تا بتوان نام آن را اصلاحات گذاشت.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.