سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

خوی خیانت و اوج خیانت!

چکیده :خیانت؛ چه "عارضی" باشد یعنی؛ گاهی از آدمی سرزند و چه "جوهری" باشد یعنی؛ همواره و با راحتی از نهان و خوی انسان صادر شود، در ردیف گناهان کبیره است و مرتکب آن توبه و جبران نکند به غضب و جهنم آخرت گرفتار میشود. اما خصوصیتی که در خیانت است که در دیگر گناهان کبیره توسط اخلاق و فقه تعریف نشده این است که ؛ "خائن" از زمره "ملت اسلام" خارج میشود و مسلمان واقعی نخواهد بود. ...


هادی سروش

به نام خدا

“خوی” از نهان آدمی حکایت دارد که میتواند مرکز پیدایش و تغذیه افکار و رفتار باشد.
“خیانت” که زشت ترین پدیده است از مرکز نهان آدمی حمایت میشود.

“خیانت” در لغت مشتق از «خَوَن» به معنای مخالفت و نقض پیمان در پنهانی است.

یک “خائن” هیچ گاه خائن بالفطره نیست، بلکه با تکرار خیانت، در نهان خود “خوی خیانت” را خَلق میکند و از آن ببعد مهمان همان “خوی خیانت” خواهد بود.

خیانت ؛ چه “عارضی” باشد یعنی؛ گاهی از آدمی سرزند و چه “جوهری” باشد یعنی؛ همواره و با راحتی از نهان و خوی انسان صادر شود، در ردیف گناهان کبیره است و مرتکب آن توبه و جبران نکند به غضب و جهنم آخرت گرفتار میشود.

اما خصوصیتی که در خیانت است که در دیگر گناهان کبیره توسط اخلاق و فقه تعریف نشده این است که ؛ “خائن” از زمره “ملت اسلام” خارج میشود و مسلمان واقعی نخواهد بود.

صدوق در دوکتابش بنام “فقیه” و “امالی” از رسول الله (ص) نقل میکند :
«کسى که در دنیا به امانتى خیانت کند و آن را به صاحبش برنگرداند و آنگاه بمیرد بر دین من نمرده است و با خدا دیدار مى کند درحالى که براوخشمگین است ؛ – مَن خانَ….ثُمَّ أَدرَکَهُ المَوتُ ماتَ عَلى غَیرِمِلَّتی…»

امام صادق خائن را به کافر تعریف نمیکند ولی خیانت را به کفر از همه چیز نزدیکتر معرفی نموده .
ایشان در پاسخ به این پرسش که ؛اگرکسی شیعه باشد ولی درنقل حدیث، دروغ می‌گوید و در انجام وعده‌ اش تخلّف می‌کند و درامانت، خیانت‏ می‌ورزد.چه سرانجامی دارد؟
فرمود:«این نزدیک‏ترین مراتب است به کفر ولى کافر محسوب نمی‌شود» (اصول کافی)

مصادیق خیانت:

خیانت مالی ؛
مانند «خیانت در ملک»
امام صادق(ع)فرمود:«هر کس در یک وجب زمین به همسایه‏اش خیانت‏ کند، خدا آن یک وجب را از درون زمین هفتم بیرون کشیده طوق گردنش سازد و او در روز قیامت با همان طوق خدا را ملاقات کند، مگر اینکه توبه کند و آن را بصاحبش برگردد». (بحار)

و یا «خیانت در خرید و فروش»،
که فرمود: «هر که در کیل و وزن خیانت‏ کند، قیامت او را به قعر دوزخ در می‌آورند و او را در میان دو کوه آتش جاى داده و به او می‌گویند کیل و وزن کن این کوه­ها را و همیشه به این عمل مشغول باشد».(جامع الدرر)

خیانت در رفاقت ؛
بدگویی و رازگویی و.. که موضوع روشنی است.
خیانت های رفاقتی آنچنان در آموزه های دینی مهم است که مساوی با خروج از “ولایت الله”تعریف شده!(اصول کافی)

خیانت عاطفی؛
روانشناسان بی توجهی نیازهای عاطفی همسرکه منجربه عدم صمیمت ودرنتیجه حس تنهائی میشودرا خطرناکترین عوامل خیانت های عاطفی وجنسی شمرده اند!

این نوع خیانت زنگ خطرنسبت به پاشیدن خانواده است.

اوج خیانت؛خیانت ملی

درتعالیم آسمانی همه ادیان الهیه و خصوصا اسلام، “خیانت الامه” که خیانت ملی است اوج خیانت بوده و “همه خیانت” وریشه اقسام خیانت های مطرح شده میباشد.

این همان باور استادما آیت الله جوادی آملی است که درجمله نغزی پدیدار شده:
“ظاهر مردم درجامعه نمایان کننده باطن مسئولین است”.

مهمترین خیانت ملی، یعنی ؛
اختلاس!
قدرت طلبی وثروت اندوزی مسئولان!
محروم کردن فرد یا گروهی، از دخالت در سرنوشت شان!
به طمع انداختن دشمن برای تجاوز!
ایجادزمینه برای انحراف فکری!
پایمال شدن حقی درمحکمه ای!
تندروی هایی که آرامش جامعه رابستاند!
ایجادفضای تزویر وفریب!
ایجادزمینه کاهش تاثیرمدیریتها!

چه زیبارسول خدا(ص)درفرآیندشوم خیانت فرمود:
«خیانت چنان خانه زندگی راخراب میکندکه هر برنامه ی بازدهی وافزون دهی راتباه میکند.. ؛ – خَرِبَ و لَم یَعْمُرْ بِالبَرکَهِ؛الخِیانَه» (امالی صدوق)

امام على(ع):
«بزرگترین خیانت،خیانت به امّت است؛- إنّ أعْظَمَ الخِیانَهِ؛خیانَهُ الاُمّهِ» (نهج،نامه۲۶)

پنهان های خائنین ملی :

قبول مسئولیت با وجود فرد برتر مینمایند!
پیامبر(ص) فرمود:
«اگربه کسى منصب ومقامى پیشنهاد شود و او بپذیرد درحالی که دیگرى را سزاوارتر ازخودمیداند، به مسلمانان و نیز به من وبه خداوندخیانت‏ ورزیده است».

امانتدارخیانتکاران میشوند!
امام جواد(ع):
«درخیانت کارى مردهمین بس که امانتدارخیانتکاران باشد.»(امالی طوسی)

خیانت درعلم میکنند!
پیامبر خدا(ص):
«درعلم ودانش بایکدیگرصادق باشید ؛زیراخیانت درعلم،بدتر ازخیانت مالی است ؛ -استَناصَحوا فی العِلمِ ؛ فإنّ خِیانَهَ أحَدِکُم فی عِلْمِه أشَدُّ مِن خِیانَتِهِ فی ماله»(امالی طوسی)

دریافت ماازاین حدیث مهم این است:
انتقال اطلاعات غلط به مسئولان ،
استفاده ازاستدلال های فریبکارانه برای تثبیت مواضع خویش،
سوءاستفاده ازدانشِ دانشمندان وهنرِهنرمندان،
به اسارتِ معنوی گرفتن مراکز آموزشی حوزوی ودانشگاهی،
عدم رعایت حق الناس در انتخاب و گزینش استاد ، پایان نامه ، بورسیه، مدرک و..
جملگی”خیانت علمی” است و “اوج خیانت” تعریف میشود!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.