سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

چرا آزاد و آباد نیستیم

چکیده :آیا می‌دانید چه وقت شایسته کشوری آزاد و آباد خواهیم بود، وقتی که اگر آقای صلواتی از اسب افتاد ما جوانمردانه پای حقوق حتی خود او بایستیم، زیرا «پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند»....


سید علیرضا بهشتی شیرازی

بسم الله الرحمن الرحیم

اینجانب با آقای عباس ایروانی آشنایی ندارم و از جزئیات پرونده ایشان مطلع نیستم. ولی آقای صلواتی، قاضی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب، را اجمالا می‌شناسم و از زمانی که در زندان با متهمان سیاسی و امنیتی همبند بودم داستان‌های متعددی از محاکم او شنیده‌ام؛ از متهمانی که در صحن دادگاه از او کتک خوردند، از کسی که او دمر خوابیده به پرونده‌اش رسیدگی ‌کرد، دیگری که به تعداد موزائیک‌هایی که طی چند قدم اخیر پیموده بود سال حبس گرفت، و متهمانی که همسرانشان را به دادگاه فرا خوانده می‌شدند تا برای درخواست طلاق تحت فشار قرار گیرند. شک ندارم که به زودی این طشت نیز مثل دیگر طشت‌ها (مثل قاضی مرتضوی، قاضی پیرعباس، قاضی حیدری‌فر، قاضی قاسم‌زاده…) از بام می‌افتد، زیرا خدا هست، و آن وقت داستان‌های بیشتری از این قبیل خواهیم شنید. در آن روز آیا همه کسانی که به دست او محکوم شدند در حقیقت تبرئه نمی‌شوند؟ آیا مردم نخواهند پرسید اگر پرونده آقای ایروانی، یا هر پرونده دیگری که به شعبه ۱۵ فرستاده شد، به راستی این قدر قطور و پرمحتوا بود چرا در یک محکمه عادی با یک قاضی آبرومند مورد رسیدگی قرار نگرفت؟

البته آقای ایروانی سرمایه‌دار است و ما طرفدار مستضعفان هستیم، و آقای فلانی بهایی است و ما مسلمان هستیم، و دیگری فعال حقوق زنان است و ما آقایان هستیم، یا سنی است و ما شیعیان هستیم، یا کارگر است و ما کارمندیم. لذاست که در جا می‌زنیم، زیرا سزاوار بهتر از وضعیتی که داریم نیستیم. آیا می‌دانید چه وقت شایسته کشوری آزاد و آباد خواهیم بود، وقتی که اگر آقای صلواتی از اسب افتاد ما جوانمردانه پای حقوق حتی خود او بایستیم، زیرا «پیروزی ما آن چیزی نیست که در آن کسی شکست بخورد. همه باید با هم کامیاب شویم، اگرچه برخی مژده این کامیابی را دیرتر درک کنند».

کشیش آلمانی مارتین نایمولر در ابیات مشهور خود داستان اسارت کشورش در چنگ نازی‌ها را چه موجز بیان می‌کند:
اول روز دنبال سوسیالیست‌ها آمدند و من هیچ نگفتم، چون سوسیالیست نبودم.
بعد دنبال فعالان اتحادیه‌های کارگری آمدند و من هیچ نگفتم، چون عضو اتحادیه نبودم.
بعد دنبال یهودیان آمدند و من هیچ نگفتم ، چون یهودی نبودم.
بعد دنبال خودم آمدند، و کسی باقی نمانده بود که در دفاع از من چیزی بگوید.

ای کسانی که دم از مبارزه با فرعون می‌زنیم، قرآن همه‌مان را به فرعون تشبیه می‌کند. «راستی که به سوی فرعون پیامبری فرستادیم، همان گونه که به سوی شما پیامبر فرستادیم، و فرعون از فرستاده سر پیچید.» مگر او چه می‌کرد؟ او در زمین دست به طغیان زد و اهل آن را دسته‌دسته کرد، و گروهی را ضعیف و طعمه ستم خویش قرار داد.

برای نتیجه گرفتن باید از خودمان آغاز کنیم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.