سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

ای عجب این بند پنهان گران

چکیده : اتفاقی نیست که خطیب نماز جمعه تهران نحله ای از غالی گری را رواج می دهد، ماجرایی که شاید خیلی زود از اذهان زدوده شود و تا مدتی هم به آن نپردازند چنانکه بعد از آن خطابه، از خروجی برخی خبرگزاری ها حذف شد، اما حقیقت آن است که نوعی از اندیشه افراطی گری و منحرف را ترویج می کنند و هر از گاهی خود را محک می زنند تا میزان حساسیت جامعه و خصوصاً صاحبان اندیشه را ارزیابی کنند و در صورتی که فضا را مهیا دیدند آن اندیشه خطرناک را در قالب دین و مذهب به مردم القا کنند....


علیرضا کفایی

اتفاقی نیست که خطیب نماز جمعه تهران نحله ای از غالی گری را رواج می دهد، ماجرایی که شاید خیلی زود از اذهان زدوده شود و تا مدتی هم به آن نپردازند چنانکه بعد از آن خطابه، از خروجی برخی خبرگزاری ها حذف شد، اما حقیقت آن است که نوعی از اندیشه افراطی گری و منحرف را ترویج می کنند و هر از گاهی خود را محک می زنند تا میزان حساسیت جامعه و خصوصاً صاحبان اندیشه را ارزیابی کنند و در صورتی که فضا را مهیا دیدند آن اندیشه خطرناک را در قالب دین و مذهب به مردم القا کنند.

می بایست در راس تمام مسائل دینی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی و سرلوحه هر حرکت و اندیشه ای مبارزه بی امان با این نوع از تفکر غالیان قرار گیرد که نابودی امت و دین را در پی دارد، همانکه پیامبر اکرم (ص) فرمود: « ایاکم و الغلّو فی الذین فانّما هلک من کا قبلکم بالغلوّ فی الدین»
غالی گری مسئله ای به شدت انحرافی است که بیش از یک دهه جریان انحرافی آنرا آغاز کرد و تا مدتها جولان می داد و همین افراد که نظرهای نزدیک به هم داشتند آنرا حمایت می کردند و آن ابزار دست این تئوری پردازان غالی گر! جای خالی برای امام عصر در کنار خود نمایش می دادند و هاله نور می دیدند و به فریب مردم و علما برخاسته بودند.

امروز دنباله همان جریان خود را نمایش می دهد که در نماز جمعه می گویند «…. رهبری اولین حرف را در رأس هرم طراحی می‌کرد که خودش می‌جوشد، خودش وجود دارد، خودش حضور دارد، خودش علم دارد، خودش معرفت دارد و خودش خودش نیست و خدا در وجود او تجلی کرده است….»
از عوامل پیدایش فرقه های غلات می توان به ضعف عقول، حب مفرط، انگیزه های مالی و … اشاره کرد که در شکل گیری تفکرات مبالغه آمیز غلات موثر بوده و «امام صادق(ع) نیز با توجه به این نکته شیعیان را از هم نشینی با غالیان نهی کردند ،چنان که در روایتی به یکی از یاران خود به نام مفضّل فرمود: «یا مفضّل لا تقاعدوهم و لا تؤاکلوهم و لا تشاربوهم و لا تصافحوهم و لا تؤاثروهم؛ ای مفضل با غالیان نشست و برخاست نداشته باش (هم نشینی نکن) و با آنان هم غذا نشو و دست دوستی به سوی آنان دراز نکن …

ایشان همچنین در روایتی دیگر غالیان را بدترین خلق خدا معرفی کرده و به شیعیان دستور دادند تا مواظب فرزندان خود بوده و جوانان را از غالیان دور نگه دارند: أحذروا علی شبابکم الغلاه لا یفسدوهم، الغلاه شرّ خلق اللّه یصغّرون عظمه اللّه‌ و یدّعون الرّبوبیّه لعباد اللّه؛ جوانان خود را از غلات دور نگاه دارید تا آنان را فاسد نکنند، غلات بدترین خلق خدا هستند که از عظمت خدا کاسته و ادعای خدایی برای بندگان او می کنند.»۱
حقیقت این است که این افراد انگیزه‌های سیاسی دارند اما این انگیزه سیاسی را از راه اندیشه‌ای ناروا اعمال و اجرا می‌کنند، اندیشه ای که مطرود و منحرف است و نفسانیات موجب شده است تا بعضی حقایق را کتمان کرده و یا از دریافت حقیقت عاجز باشند فلذا بر خود اندیشه ای انحرافی را حمل کرده اند و قدرت فهم و درک به زنجیر در افتادن را ندارند که این بند پنهان و گران است.

ای عجب این بند پنهان گران
عاجز از تکسیر آن آهنگران
«بند و زنجیر گرانی که به دست و پای آدمی بسته می شود، بند و زنجیر اندیشه اوست. هیچ آهنگری هم نمی تواند آن را باز کند، چرا که زنجیر اندیشه زنجیری محسوس و ملموس نیست.»۲
۱حمید رضا مطهری
۲ دکتر عبدالکریم سروش


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.