سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » مداح مرتبط با “مفسدان اقتصادی” که می‌گفت “به اندازه هیکلم طلا دارم”...

مداح مرتبط با “مفسدان اقتصادی” که می‌گفت “به اندازه هیکلم طلا دارم”

چکیده : محمود تاری از مداحان معروف تهران، در مصاحبه با ایرنا با انتقاد از ارتباط برخی از مداحان با "مفسدان اقتصادی" گفت: "این به خاطر دنیاطلبی این دسته از مداحان است. مداحان با این افراد ارتباط داشتند و از آنها ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پول می‌گرفتند. یکی از همین آقایان که با این افراد ارتباط داشت می‌گفت من به اندازه هیکلم طلا دارم."...


محمود تاری از مداحان معروف تهران، در مصاحبه با ایرنا با انتقاد از ارتباط برخی از مداحان با “مفسدان اقتصادی” گفت: “این به خاطر دنیاطلبی این دسته از مداحان است. مداحان با این افراد ارتباط داشتند و از آنها ۲۰۰ میلیون و ۳۰۰ میلیون پول می‌گرفتند. یکی از همین آقایان که با این افراد ارتباط داشت می‌گفت من به اندازه هیکلم طلا دارم.”

این مداح افزود: “متأسفانه دو دهه پیش برخی از همین مداحان که مشکل داشتند، در خانه‌های برخی مسئولان قضایی مداحی می‌کردند.”

محمود تاری با انتقاد از نقش تلویزیون در تبلیغ جلسات مداحی دارای “وضعیت” نامناسب تاکید کرد: “متأسفانه صداوسیما از حامیان درجه یک این مداحان است و دوربین‌ها را به مجالس اینها می‌برند و پخش می‌کنند.”

او در اشاره ای جداگانه به “مشکلات مداحان”، سابقه درگیری تعدادی از آنها در “فساد و فحشا” را یادآوری کرد و گفت: “متأسفانه انگار قبحش هم در جامعه از بین رفته و عادی شده است.”


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.