سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » تکرار محاکمه مدیر مسول پایتخت کهن در دادگاه مطبوعات...

تکرار محاکمه مدیر مسول پایتخت کهن در دادگاه مطبوعات

چکیده : روز یکشنبه سوم شهریور در سالن ویژه مجتمع امام خمینی جلسه محاکمه مجدد فریبا عباسی مدیر مسئول مجله پایتخت کهن در حضور هییت منصفه مطبوعات برگزار شد....


روز یکشنبه سوم شهریور در سالن ویژه مجتمع امام خمینی جلسه محاکمه مجدد فریبا عباسی مدیر مسئول مجله پایتخت کهن در حضور هییت منصفه مطبوعات برگزار شد.

علی نظری سردبیر مجله پایتخت کهن در خصوص جزییات این جلسه محاکمه به مستقل آنلاین گفت: سال گذشته خانم عباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام از طریق درج مطالبی در شعبه ۶ دادگاه کیفری یک تهران محاکمه شد و هییت منصفه این مدیر مسول را بخاطر عدم رعایت بخشنامه شورایعالی امنیت ملی مبنی در انتشار عکس آقای کروبی در این مجله به اتفاق آرا مجرم شناخت و مستحق تخیف ندانست.

مورد دیگر اتهام مدیر مسول پایتخت کهن،شبهه در اصل ولایت فقیه بود. فریبا عباسی در پاسخ به این اتهام به قاضی محترم شعبه ۹ کیفری یک تهران اظهار داشت: مجله پایتخت کهن بعنوان یک نشریه راهبردی سعی برانتشار نظریات مختلف پیرامون اصول مختلف قانون اساسی داشته است.استراتژی این نشریه راهبردی و مبتنی بر استفاده از همه قرائت های مختلف فکری و سیاسی بوده است.

مورد دیگر اتهام خانم عباسی تبلیغ اندیشه های آیت الله منتظری بود که مدیر مسول پایتخت کهن به دادگاه اظهار داشت ما در سال ۱۳۹۵ از شعبه۴ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه در این مورد خاص منع تعقیب دریافت کرده ایم و ضرورتی به تکرار این محاکمه طبق قوانین آیین دادرسی نیست.

در جلسه محاکمه مجدد خانم فریبا عباسی، وکیل وی دکتر علی معصومی طی دقایقی پشت تریبون دادگاه قرار گرفت و از موکل خویَش دفاع مبسوط و قاطعی نمود.

دکتر معصومی با توجه به سوابق و خدمات مدیر مسئول پایتخت کهن و مشی همگرایانه این نشریه درراستای وحدت ملی و تقویت انسجام جامعه ایرانی از ریاست دادگاه درخواست تبرئه موکل خویش را خواستار شد.

علی نظری در آخرین بخش از این مصاحبه گفت: شاکی خانم عباسی سازمان اطلاعات سپاه است و نظر به اینکه دیوانعالی کشور رای صادره از آن دادگاه کیفری یک تهران را متناسب با اتهام مطبوعاتی مدیرمسول پایخت کهن وارد ندانسته است، پرونده خانم عباسی به شعبه نهم کیفری یک ارجاع شد. قاضی محمدی کشکولی در حضور هییت منصفه این محاکمه مجدد را انجام داد.

نظری خاطرنشان کرد: بنده در جلسه دادگاه حضور داشتم و با توجه به استماع دفاعیات خانم عباسی و وکیل مدافعش ،خوش بین به تبرئه ایشان از سوی دادگاه محترم شعبه یک کیفری تهران هستم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.