سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » وقتی سخنگوی شورای نگهبان می داند در انتخابات خرداد ۸۸ چه کرده و نعل وارونه میزند: ف...

وقتی سخنگوی شورای نگهبان می داند در انتخابات خرداد ۸۸ چه کرده و نعل وارونه میزند: فرض کنید ۱۰ میلیون نفر درمورد انتخابات ۹۹ قانع نشده‌اند؛ آیا با رای دادگاه رضا خاتمی قانع می‌شوند؟

چکیده :اما او نمی تواند و نمی خواهد بگوید تحت فرمان دبیر شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و نظامی در انتخابات خرداد ۸۸ چه کردند و چه هزینه ای را به کشور و نظام و مردم تحمیل کردند، به دروغ دادگاه محمدرضا خاتمی را وارونه نشان می دهد و آن را صرفا دادگاهی در دفاع از نقل قول دیگران می داند. در واقع تمامی اظهار نظرهای فرافکنانه‌ی این مدت حامیان تقلب و کودتا در انتخابات سال ۸۸ حاکی از حقانیت محصورین در ده سالگی سالگرد جنبش سبز، و اثبات تقلب در دادگاه محمدرضا خاتمی...


کلمه -گروه خبر: روز گذشته کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت و گو با شرق درباره دادگاه سید محمد رضاخاتمی مدعی شد: ” این بدیهیات اولیه حقوقی است. اگر کسی ادعایی کرده باید در وهله نخست مستندات داشته باشد، نه اینکه منوط به اظهارنظر سایرین باشد. فرض کنیم از مشارکت‌کنندگان ۱۰ میلیون نفر هنوز قانع نشده‌اند و چشم به دادگاه دوخته‌اند! با یک رأی دادگاه قانع خواهند شد؟ خیر به نظر من قانع نمی‌شوند.”

کدخدایی در این گفت و گو به صراحت دروغ می گوید. او مدعی است که سید محمدرضاخاتمی دبیر کل سابق مشارکت، در دادگاه با توجه به نقل قول دیگران از خود دفاع کرده و دفاعیه‌ی حقوقی در دادگاه نداشته است. این درحالی است که به قول برخی، محمدرضا خاتمی با ماشین حساب به دادگاه رفته و با عدد و رقم هایی که کدخدایی و دیگر مسئولان انتخابات اعلام کرده بودند وقوع حداقل هشت میلیون تقلب در انتخابات سال ۸۸ را ثابت کرده است.

کدخدایی دفاعیه محمدرضا خاتمی را در واقع نقل قول دیگران خوانده است. هرچند که خاتمی در دفاعیات خود به خاطرات مرحوم هاشمی استناد کرده و از محسن رضایی، سردار قاسم سلیمانی، علی لاریجانی و چند نفر دیگر فکت می آورد، اما درعین حال از دادگاه می خواهد که آنان را به عنوان شاهد به دادگاه احضار کنند و حتی شاهدان دیگر اون نیز کدخدایی و جنتی و دانشجو و … هستند. افرای که هیچگاه به دادگاه فراخوانده نشدند و اتفاقا این نشان میدهد که حتی استناد محمدرضا خاتمی به سخنان دیگران نیز حقوقی بوده و این دادگاه بوده که حاضر نشده تا کسی را احضار کند.

نکته جالب توجه انکه وقتی محمدرضا خاتمی تلاش داشت تا باعدد و رقم تقلب در انتخابات خرداد ۸۸ را ثابت کند، قطبی نماینده دادستان، تلاش داشت تا دادگاه را به سمت مصاحبه رضاخاتمی با رودررو برده و دفاعیات را درچند نقل قول خلاصه کند و اجازه ندهد تا پیش از این اعداد و ارقام افشا شود و مرتب تکرار میکرد که جای اعداد و ارقام در دادگاه نیست و خاتمی فقط باید به نقل قولی که کرده بپردازد.

گزارش دفاعیات محمدرضا خاتمی تاکنون به دست مسئوولان امنیتی؛ قضایی و اعضای شورای نگهبان رسیده و حتما یک کپی از دفاعیات در اختیارشان گذشته شده، اما کدخدایی خود را به جهالت زده و نعل وارونه می زند.

کدخدایی خود بهتر از هرکسی می داند در انتخابات خرداد ۸۸ چه گذشته است و اعداد و ارقامی که رضا خاتمی ارائه داده دقیقا چه می‌گویند و پرده از چه تقلب آشکار و فاحشی بر میدارند و بهتر از هرکس میداند که دفاعیات محمدرضا خاتمی فقط بخشی از تقلب و تخلف گسترده در آن انتخابات است.

اما او نمی تواند و نمی خواهد بگوید تحت فرمان دبیر شورای نگهبان و نهادهای امنیتی و نظامی در انتخابات خرداد ۸۸ چه کردند و چه هزینه ای را به کشور و نظام و مردم تحمیل کردند، به دروغ دادگاه محمدرضا خاتمی را وارونه نشان می دهد و آن را صرفا دادگاهی در دفاع از نقل قول دیگران می داند. در واقع تمامی اظهار نظرهای فرافکنانه‌ی این مدت حامیان تقلب و کودتا در انتخابات سال ۸۸ حاکی از حقانیت محصورین در ده سالگی سالگرد جنبش سبز، و اثبات تقلب در دادگاه محمدرضا خاتمی است.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.