سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اسلام زر، زور و تزویر واقعیت تاریخی است...

اسلام زر، زور و تزویر واقعیت تاریخی است

چکیده :در این مورد با دادستان همدلم. اتهام مهدی حاجتی ارتباطی به توییتها نداشت. مشکل او اعتراض به فساد بود: طرح توسعه حرم. جایی که حرم ها آباد شوند و انسانها در حاشیه نشینی و فقر له شوند، پرچم فساد بالاست. اینجا یا باید سکوت کرد و بر فساد چشم است یا باید زبان سرخ داشت و بر فساد...


مجتبی نجفی

دادستان شیراز گفته اتهام مهدی حاجتی عضو شورای شهررشیراز امنیتی است و ارتباطی با توئیت او در حمایت از حقوق بهایی ها ندارد. گفته از سوی دادگاه صالحه ( بخوانید ابزار فشار محافظه کارها) به تحمل یکسال زندان و دو سال تبعید به طبس محکوم شده است.

در این مورد با دادستان همدلم. اتهام مهدی حاجتی ارتباطی به توییتها نداشت. مشکل او اعتراض به فساد بود: طرح توسعه حرم. جایی که حرم ها آباد شوند و انسانها در حاشیه نشینی و فقر له شوند، پرچم فساد بالاست. اینجا یا باید سکوت کرد و بر فساد چشم است یا باید زبان سرخ داشت و بر فساد شورید.

شوریدن علیه فساد، مشکل امنیتی است. باید به طبس هم تبعید شوی تا ثابت شود برخی از شهرها را برای زجر ِشوریدگان ساخته اند. تا ثابت شود برخی از شهرها هنوز آباد نشده اند تا حرمها به جای بهبودی فقیرترینها آباد شوند. …اسلام زر، اسلام زور، اسلام تزویر نه یک مفهوم انتزاعی که واقعیت تاریخی انکارناپذیر است…


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.