سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

«ایران ــ۱۹۸۴» پس از جنبش سبز

چکیده :بیایید رودربایستی را با خودمان کنار بگذاریم. این نظام که بر پایه توان سرکوب ده پانزده میلیون سپاهی و بسیجی و امنیتی از طبقات پایین استوار است را نه می توان اصلاح کرد٬ نه خودش تن به اصلاح می دهد٬ و نه اصلاح آن عقلانی است. هزینه تعمیر یک سازه اگر دهها برابرهزینه دوباره ساختن آن باشد معمار متوهم را به زباله دانی تاریخ وصل می...


#۳۰اقتراح

#ده‌سالگی‌جنبش‌سبز

#نوشته‌نوزدهم

کلمه:چرا سالیان گذار از جنبشی سرکوب شده و رهبرانی همچنان محصور، در سرنوشت و روزگار ما موثر است و چرا باید به آن اندیشید و از اندیشیدن بدان چه مقصودی در پی است؟ این پرسش ها، مسائل اساسی نسل امروز در قبال پدیده ای تاریخی یا راهی پیموده شده یا رخدادی جاری و زنده همچون جنبش سبز است که بنا به هرکدام از معانی اش در انتظار پاسخ هایی است: در برابر این پرسش که چرا همچنان در ایران امروز با تمام تغییر و تحولات رخداده و سرنوشت هولناک و سخت ملت، از جنبش سبز سخن می‌گویید و برای آن اهمیت قائلید، چه پاسخی داریم؟

کلمه مسئله فوق را در قالب یک اقتراح با مخاطبان خود در میان گذارده و پاسخ نویسندگان و فعالان و صاحبنظران را در روزهای آتی که جملگی ایام موسوم به شکل گیری و ریشه دوانی جنبش سبز ملت ایران است، منتشر می کند. همچنین این باب گشوده است تا تمامی نویسندگانی که خود را مخاطب این پرسش ها می یابند و برای آن دغدغه یا مسئله ای دارند پاسخ خود را برای ما ارسال کنند تا رنگین کمان ملت که در خرداد ۸۸ برآمد و آن جنبش بیافرید، سهم خود و حق خود را در نقش آفرینی در تولید متون و ادبیات دهمین سالگرد جنبش سبز ادا کند.

متونی که در ایام آتی ذیل مسئله فوق در کلمه منتشر می شوند حاوی نکاتی سرنوشت ساز و تذکراتی بنیادین اند؛ برخی از نویسندگان بر شکل گیری مجمعی ملی برای نجات ایران از قید و بند استبداد سیاه حاکم بر آن تاکید کرده اند. دسته ای خواهان مشارکت زنده و موثر رهبران جنبش، بویژه مهندس میرحسین موسوی در قبال مسائل و رخدادهای حیاتی پیشاروی کشور و ملت شده اند و جمعی از اصلاح بنیادین قانون اساسی سخن رانده اند. در تمامی متون فوق آنچه به چشم می خورد دغدغه منافع کشور و حقوق ملت و رهایی ایران در کنار انتقادات اساسی به جنبش و نحوه پیش برد و سرکوب آن نهفته است و کلمه بی کم و کاست و ذره ای قضاوت یا دخالت به انتشار آنهمه دست می یازد. این مرام مهندس موسوی و مشی حیاتی و زندگی بخش حاکم بر جنبش سبز است که مبتنی بر فراهم آوردن امکان مشارکتی معنادار و واقعی می کوشد بخشی از تمامی آنچه نویسندگان وطن دوست ایرانی در ذهن می پرورند و بر قلم جاری می سازند را در صفحات خود منتشر کند و محملی باشد برای یافتن راه رهایی کشور و آزادای ملت و سعادت ایرانیان.

بدان امید

فرزانه روستایی

جنبش سبز ایران اولین اعتراض مدنی و آرام طبقه متوسط به کودتایی بود که در ابتدا فکر می کردیم بدجنسی انتخاباتی یک گروه خود سر است که بزودی با پا در میانی ریش سفیدان حل می شود؛ فکر می کردیم مگر می شود مدل شیلی یا کودتای برمه را در ایران کپی پیست کرد٬‌اما شد و دیدیم. سرکوب مهندسی شده جنبش سبز خسارات جبران ناپذیری را به کشور تحمیل کرد. اصلاح طلبان ایران همواره در حاشیه و متن قدرت سیاسی در رفت و آمد بودند و به همین دلیل دیرتر از دیگران پیام این کودتا را دریافتند که بسیاری از سران آن اقوام دور و نزدیک بودند. بازخوانی برخی از پیام های کودتا در ایران به شرح زیر است:

۱ــ قدرت سرکوب و استبداد در غرب به مشت آهنی پنهان در دستکش مخملی با لبه های ملیله دوزی تشبیه می شود ٬ ‌اما در ایران از زیر قبای یمانی و با نعلین اعمال می گردد. وقتی انحصار در اختیارداشتن میلیاردها دلاردرآمد نفتی به خطر بیافتد مشت آهنی و قبای یمانی نه فرق دارد نه با کسی تعارف. می زند و معمولا به شکلی که دیگر نتوان بلند شد.

۲ــ قدرت مطلقه قبا و نعلین وقتی با آرم سپاه همراه شود رفاقت و هم لباسی وتبارو امام و رفیق گرمابه و گلستان نمی شناسد. در بازداشتگاه برای همه جا هست.

۳ــ رمان ۱۹۸۴ جورج اورول وداستان قلعه حیوانات با جزییات در ایران پس از سرکوب جنبش سبز تکرار و پیاده شد . باور کنیم که ایران ما در چنبره اقای Big brother و تشکیلات امنیتی اش در حال خرد شدن است ٬ پس چرا اصلاح طلبان هنوز چشم امید به ایشان دارند ؟

۴ــ تشکیلات آقای Big brother که ایران را اداره می کند قصد سازش و کنار آمدن با هیچکس را ندارد. وقتی همه ناراضیان از خرد و کبیرمی توانند کشور را ترک کنند و دیگر باز نگردند٬ چرا در گوشه ذهن خود فکر می کنیم شاید رایزنی های یک میهمانی افطار و شاید هم گفت و گوهای وسط میهمانی عروسی فرزند یکی از دوستان مشترک ممکن است به باز شدن بن بست سیاسی کشوردر انتخابات آتی منجر شود.

بیایید رودربایستی را با خودمان کنار بگذاریم. این نظام که بر پایه توان سرکوب ده پانزده میلیون سپاهی و بسیجی و امنیتی از طبقات پایین استوار است را نه می توان اصلاح کرد٬ نه خودش تن به اصلاح می دهد٬ و نه اصلاح آن عقلانی است. هزینه تعمیر یک سازه اگر دهها برابرهزینه دوباره ساختن آن باشد معمار متوهم را به زباله دانی تاریخ وصل می کند.

اصلاح طلبان زودتر قرائت این راهکاررا شروع کنند که کم هزینه ترین راه خروج از بحران برگزاری یک رفراندوم٬ درخواست از مجامع جهانی برای نظارت برهر انتخاباتی و درخواست برای شناسایی اعتراض مردم ایران٬ و باز کردن پرونده ایران پس از جمهوری اسلامی است که هزینه های آینده را کمتر می کند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.