سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » سخن یک شاگرد فاسد با خسرو حسینیان!...

سخن یک شاگرد فاسد با خسرو حسینیان!

چکیده :جناب حسینیان، شما عادل! و من به یک شاگرد فاسق! شما اگر عنصر نفوذی نباشید که در صدد تخریب آیت الله خمینی باشید، حداقل در خط آنان نیستید؟! شما فکر می کنید با نقلیات و تحلیل های این چنینی، اعتبار چه کسی را خدشه دار می کنید؟ نسلی که امروز به راحتی به اندیشه ها ونظرات آیت الله منتظری دسترسی دارند، آیا با قضاوت شما و هم پالگی های شما همگون می شوند؟ شما فکر می کنید با تخریب آیت الله منتظری که اعتبارش با تعریف و تمجید این و آن به دست نیامده، بر اعتبار دیگران می افزایید؟ نه این چنین...


مجتبی لطفی:

روح الله(خسرو) حسینیان در یک گفتگوی اینترنتی به نقل از یکی از حضاری که در جلسه فرودین ۶۸ با آیت الله خمینی شرکت داشته اند گفته: « امام گفته آقای منتظری هم خودش فاسد است و هم شاگردی که تربیت می کند فاسد است»!

به لحاظ سندی؛ چرا نامبرده از نام این ناقل ابا دارد؟ در این جلسه آقایان: خامنه ای، هاشمی، اردبیلی، امینی، موسوی و احمد خمینی شرکت داشتند، کدامیک ناقل این خبرند؟ چرا طی ۳۰ سال گذشته هیچ کدام ادعای حسینیان را ذکر نکردند؟!

به لحاظ درایی و محتوایی؛ فرض کنیم حسینیان با آن سابقه امنیتی – قضایی که خون در میان اندوخته خویش دارد، دروغ نگفته باشد، آیا یک فقیه می تواند فقیه دیگر را تفسیق کند؟ بر اساس چه قانون و قاعده و نرم فقهی و شرعی چنین قضاوتی صادر شده است!؟ اگر به لیست شاگردان مرحوم منتظری نظری افکنیم چه باید بگوئیم؟

بازهم فرض کنیم از آقای خمینی در اوج عصبانیت و خشمی که اطرافیان و دسیسه گران ایجاد کردند چنین قضاوتی صادر شده باشد، ولی این جمله ایشان را، با آخرین جمله خطاب به آیت الله منتظری(۸ / ۱/ ۶۸) چگونه توجیه کنیم که: « حوزه و نظام از نظرات شما استفاده کنند»!؟ آیا استفاده از یک فقیه فاسد؟! چاه ویل تناقض را چگونه توجیه می کنید؟! مؤسسه نشر آثار امام چرا سکوت می‌کند؟!

جناب حسینیان، شما عادل! و من به یک شاگرد فاسق! شما اگر عنصر نفوذی نباشید که در صدد تخریب آیت الله خمینی باشید، حداقل در خط آنان نیستید؟! شما فکر می کنید با نقلیات و تحلیل های این چنینی، اعتبار چه کسی را خدشه دار می کنید؟ نسلی که امروز به راحتی به اندیشه ها ونظرات آیت الله منتظری دسترسی دارند، آیا با قضاوت شما و هم پالگی های شما همگون می شوند؟ شما فکر می کنید با تخریب آیت الله منتظری که اعتبارش با تعریف و تمجید این و آن به دست نیامده، بر اعتبار دیگران می افزایید؟ نه این چنین است!

کمی از لاک خود بیرون آمده و کافی است به اطراف خود نگاه کنید که خواهید دید هیچ کسی را به عنوان الگو و گروه مرجع برای این مردم باقی نگذاشته اید. رشد گرایش به دیگر ادیان و مذاهب که در اظهارات اخیر آقای علوی وزیر اطلاعات نمایان است، آیا دست پخت شما و امثال ملاّیان مدعی عدالت نیست؟!


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.