سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

دلق خود ازرق نکنیم

چکیده :وقتی بخشی از اصولگراها انتقادها را بر نمی تابند و در داخل فضای امنیتی ایجاد می کنند و از نظارت استصوابی برای برکشیدن همسویان خود بهره می برند و در برابر نقد و اعتراض به احضار و بازداشت و زندان روی می آورند، وقتی بیش از هشت سال مهندس موسوی نخست وزیر دفاع مقدس و همسرش دکتر رهنورد و جناب کروبی در عین بیماری و کبر سن همچنان در حصر و حبس خانگی هستند به هیچ روی نمی توانند بر آمریکا و ترامپ خرده گیرند که علیه آزادی و آزادی بیان اقدام کرده زیرا خود بیشتر متهم هستند که سلب آزادی کرده و زمینه برای بهانه های حقوق بشری ایجاد کرده...


علیرضا کفایی

جستاری بر تروریسم خوانی آمریکا و رویکرد اصلاح طلبانه

این روزها مردم ایام دشواری را می گذرانند، سیل به بیدادگری آمده و بیداد مدیران نالایق از گذشته تا به امروز را نمایش می دهد، خانواده هایی بی خانمان شده و سرمایه و حاصل زندگی خود را از دست رفته می بینند، ظالمانه ترین تحریمها با شدت و حدت اجرایی شده تا جایی که حسابهای هلال احمر هم مسدود شده و نمی شود کمکی دریافت کرد.

ظلم بیگانه بر مردم غیر قابل انکار است و از آن بدتر تاریک اندیشی عمله های ظلم است که دلخوش به براندازی با ظالمان هم آوا شده و از تحریم و جنگ و ویرانی بر علیه مردم خود حمایت می کنند، وقیحانه تر آنکه جنگ افروزان داخلی در تلویزیون ملی کشور میدان دار می شوند و به آنها از روی عمد تریبون داده می شود تا رسماً صدای تروریسم باشند و بهانه‌ای برای دشمنان فراهم آورند.

آمریکا با هنجارشکنی؛ قوانین بین المللی را نفی کرده و بخشی از نیروی نظامی کشور را تروریست می نامد، صفحات مجازی را مسدود کرده در حالی که خود را مدافع دموکراسی می داند!، مردم را به گروگان گرفته و آشوب و جنگ در منطقه بپا می کند، مسلمانان را کشتار کرده و بودجه خاص و هنگفت برای تروریسم و جنگ و مسلمان کشی و اسلام هراسی و ایران هراسی تصویب می کند.

آنچه می گذرد اتفاقی نیست، اعلام جنگ است و باید در برابر آن از کرامت انسانی و استقلال کشور و هویت ملی و مذهبی دفاع کرد، حاکمیت، مسئولین، احزاب و هر یک از جناحهای سیاسی وظیفه دارند در این گیرودار موضع مشخص و روشن و مبتنی بر خواست ملی اتخاذ نمایند.
اصلاح طلبان وضعیت سیاسی اجتماعی مشخصی دارند و بنا بر هویت اصلاحطلبانه خود دموکراسی خواهی را در نظر داشته و بر همین اساس که آزادی خواهی را در رأس مطالبات خود دارند بی درنگ اقدام ترامپ و آمریکا را در تروریستی خواندن سپاه و ایجاد محدودیت در شبکه های اجتماعی را محکوم کرده و مغایر با آزادی می دانند اما بخشی از حاکمیت و جناح سیاسی وابسته به قدرت و انحصارطلبان و دلواپسان در این آزمون مردود شده اند زیرا با استاندارد دوگانه و اقداماتی که داشته اند نمی توانند مدعی آزادی خواهی شوند.

وقتی بخشی از اصولگراها انتقادها را بر نمی تابند و در داخل فضای امنیتی ایجاد می کنند و از نظارت استصوابی برای برکشیدن همسویان خود بهره می برند و در برابر نقد و اعتراض به احضار و بازداشت و زندان روی می آورند، وقتی بیش از هشت سال مهندس موسوی نخست وزیر دفاع مقدس و همسرش دکتر رهنورد و جناب کروبی در عین بیماری و کبر سن همچنان در حصر و حبس خانگی هستند به هیچ روی نمی توانند بر آمریکا و ترامپ خرده گیرند که علیه آزادی و آزادی بیان اقدام کرده زیرا خود بیشتر متهم هستند که سلب آزادی کرده و زمینه برای بهانه های حقوق بشری ایجاد کرده اند.

هر چند بر اصلاح طلبان بسی کمان ملامت کشیده‌اند و از آزادی های مصرحه قانونی منع کرده اند اما فارغ البال و بر اساس عقلانیت و هویت اصلاح‌طلبانه و اندیشه فردای ایران؛ اقدامات ترامپ را محکوم کرده و براندازان را مأیوس نموده و جامه خود را هیچگاه ازرق نکرده اند در حالی که گروه معلوم الحال و به دروغ دلواپس؛ با همه تملقهایی که برای قدرت دارند نمی توانند از گذشته خود و همنوایی امروز با جنگ طلبان صهیونیست و عربستانی و با حمایت آمریکا خلاصی یابند.

سپاه پاسداران می تواند از موقعیت پیش آمده سود برده و در رفتار خود تجدید نظر نماید و متوجه باشد که این حمایت صرفاً ناشی از خاستگاه اصلاح طلبانه است، اگر امروز می بیند ملت و جناح سیاسی را که در این سالها مورد اتهام قرار داده و یا بازداشت کرده؛ از این نیروی نظامی دفاع می کند لذا لازم است در امور سیاسی و انتخابات مداخله نکند و به پادگانها بازگشته و مطابق ذات یک نیروی نظامی و تصریح قانون اساسی و هشدارهای بنیانگذار جمهوری اسلامی عمل کرده و در فراهم کردن زمینه هایی برای رفع حصر بکوشد.

ما نگوییم بد و میل به ناحق نکنیم
جامه کس سیه و دلق خود ازرق نکنیم
عیب درویش و توانگر به کم و بیش بد است
کار بد مصلحت آن است که مطلق نکنیم
رقم مغلطه بر دفتر دانش نزنیم
سر حق بر ورق شعبده ملحق نکنیم
شاه اگر جرعه رندان نه به حرمت نوشد
التفاتش به می صاف مروق نکنیم
خوش برانیم جهان در نظر راهروان
فکر اسب سیه و زین مغرق نکنیم
آسمان کشتی ارباب هنر می‌شکند
تکیه آن به که بر این بحر معلق نکنیم
گر بدی گفت حسودی و رفیقی رنجید
گو تو خوش باش که ما گوش به احمق نکنیم
حافظ ار خصم خطا گفت نگیریم بر او
ور به حق گفت جدل با سخن حق نکنیم


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.