سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » واکنش عمادالدین باقی به حکم ابوالفضل قدیانی...

واکنش عمادالدین باقی به حکم ابوالفضل قدیانی

چکیده :لازم دانستم بگویم آنچه او را برایم احترام برانگیز می کند و بنا به دلایل و شواهد زیادی برایم مسلم شده است این است که سودای قدرت و شهوت شهرت و جلب توجه کردن، انگیزه رفتار او را شکل نمی دهد و انسانی است مؤمن و متعهد به آرمان...


عمادالدین باقی بدر واکنش به حکم ابوالفضل قدیانی:
از حکم جدید صادره علیه آقای ابوالفضل قدیانی متأسفم. قدیانی عزیز را در زندان بهتر شناختم  فرصتی که  بسیار با هم بحث و گفتگو کرده ایم، گاه به نقد نشسته ایم  و گاه مشی مختلفی داشته ایم اما وقتی دیدم در متن غیرحقوقی حکم۳سال حبس علیه او از سوء نیت و هدفی غیر از رضای خدا و ظلم ستیزی اش سخن گفته اند لازم دانستم بگویم آنچه او را برایم احترام برانگیز می کند و بنا به دلایل و شواهد زیادی برایم مسلم شده است این است که سودای قدرت و شهوت شهرت و جلب توجه کردن، انگیزه رفتار او را شکل نمی دهد و انسانی است مؤمن و متعهد به آرمان آزادیخواهی.

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.