سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

متهمان هرچه زودتر آزاد شوند!

چکیده :چه کسی پاسخگو است؟ چرا با بی اعتنایی به همین مسایل ساده و قانونی، اقدام خود در اعلام عفو گسترده را زیر سوال می برند و ارزش آن را می کاهند؟ هر لحظه از عمر کسی که برخلاف قانون و اصل برائت، در زندان باشد به هیچ نحوی قابل جبران نیست و جرم است. کنش و واکنش، قانون طبیعی هستی است و آثار این اعمال دیر یا زود در زندگی فردی و جمعی ظاهر خواهند...


عمادالدین باقی

موضوع بخشنامه عفو، کسانی هستند که از نظر قوه قضاییه مجرمیت شان محرز شده است(چه در نفس الامر درست باشد چه نباشد).

درحالی که درباره افراد تحت بازداشت یا تحقیقات مقدماتی، مانند دکتر فرهاد میثمی و متهمان محیط زیستی که متهم اند نه محکوم و هنوز حکم دادگاه درباره آنها صادر و قطعی نشده، اصل برائت جاری است و آزادی شان اولویت دارد به ویژه هنگامی که بازپرسی شان پایان یافته است.

میثمی و محیط زیستی ها یک نشانه‌اند، نشانه اینکه چه بسیارند متهمان عادی که باید آزاد شوند اما در زندانند.

چه کسی پاسخگو است؟ چرا با بی اعتنایی به همین مسایل ساده و قانونی، اقدام خود در اعلام عفو گسترده را زیر سوال می برند و ارزش آن را می کاهند؟ هر لحظه از عمر کسی که برخلاف قانون و اصل برائت، در زندان باشد به هیچ نحوی قابل جبران نیست و جرم است. کنش و واکنش، قانون طبیعی هستی است و آثار این اعمال دیر یا زود در زندگی فردی و جمعی ظاهر خواهند شد.

امید است در راستای اهداف بخشنامه اخیر عفو و در آستانه سال نو و دراین فضای نگران اجتماعی، با رهایی همه متهمانی که منع قانونی برای آزادی شان وجود ندارد. شادمانی را به خانواده ها ببرند.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.