سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اگر حاکمان از خردمندان دور نیفتاده بودند...

اگر حاکمان از خردمندان دور نیفتاده بودند

چکیده :آه!چه اتفاق تلخیست! مجلس در حال بررسی سوال احتمالی از وزیر اقتصاد بدلیل رفتار کارمند گمرک با نماینده ای از استان سیستان و بلوچستانست و در سویی دیگر آموزندگان علم و دانش بدلیل نداشتن وسیله گرمایشی کم خطر جان خویش را از دست...


اکبر مختاری
نماینده ای در گمرگ وارد میشود، توانایی چهل و پنج دقیقه انتظار را ندارد، پس از چهل و پنج دقیقه فحاشی را آغاز میکند، فحاشی قطع نمیشود تاجاییکه از سالن انتظار اخراج میشود.
فضای مجلس بجای اعتراض به رفتار نماینده به نفع نماینده شکل میگیرد. ضعف صبر یکی از دلایل عصبانیت نماینده است.
مجلس از صبر و انتظار مردم برای تحریمها میگوید!
صبر گویی گمشده این روزهای ماست همانی که در مقامات گویی کمتر از مردم شده است. درحال مرور رفتارهای زشت نماینده مجلس و دلیل آنم که خبر مرگ سه دانش آموز در مدرسه ای در استان سیستان و بلوچستان را میشنوم.
آه!چه اتفاق تلخیست! مجلس در حال بررسی سوال احتمالی از وزیر اقتصاد بدلیل رفتار کارمند گمرک با نماینده ای از استان سیستان و بلوچستانست و در سویی دیگر آموزندگان علم و دانش بدلیل نداشتن وسیله گرمایشی کم خطر جان خویش را از دست میدهند.
در حال مرور خبر دردناک مرگ دانش آموزانم که عکسی استثنایی را از مراسم تجلیل از فرهیخته و اندیشمند بزرگ محمد علی موحد را میبینم. در میان جمعیت بر روی پله ها، فرهیخته بزرگ استاد #شفیعی_کدکنی نشسته است. حسی غریب وجودم را فرامیگیرد، فرزانه ای از ذوق تجلیل از فرزانه ای دیگر در مراسم حضور می یابد. دو انسان بافرهنگ و ادیب و خردمند؛ یاد رفتار زشت نماینده مجلس می افتم
کم کم برایم آشکار میشود که این رفتارها برامده از چیست؟ حاکمان از فرزانگان خردمند و دوراندیش دور افتاده اند، اگرجان دانش اموز و معلم را ارج مینهادیم  فرهنگ و خرد نیز ارج و قربش افزون میگشت و در جامعه ای که #فرزانگان ارج نهاده شوند یا فحاشی در رفتار مقامات دیده نمیشود یا فحاشان نمیتوانند نماینده شوند!….

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.