سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

پولشویی کیهانی

چکیده :حالا فرض کنید تیراژاین روزنامه همان۷۰۰۰نسخه ای باشد که مدتی پیش خودش نوشته بود. اگر این رقم را در ۲۵ روز(تعداد شماره های منتشر شده در یک ماه)ضرب کنیم می شود ۱۷۵۰۰۰ نسخه. قیمت روزنامه ۱۰۰۰تومان است. فرض کنید همه نسخه های روزنامه فروش برود(فرض کنید حرف شاهدان عینی را که می گویند ۷۰درصدش فروش نمی رود غلط باشد) درآمد روزنامه می شود ۱۷۵میلیون تومان در...


یک محاسبه ساده در باره پولشویی یک روزنامه! فرض کنید یک روزنامه ای داریم که از حرفهای ضدپولشویی ظریف عصبانی شده.

حالا فرض کنید تیراژاین روزنامه همان۷۰۰۰نسخه ای باشد که مدتی پیش خودش نوشته بود. اگر این رقم را در ۲۵ روز(تعداد شماره های منتشر شده در یک ماه)ضرب کنیم می شود ۱۷۵۰۰۰ نسخه. قیمت روزنامه ۱۰۰۰تومان است. فرض کنید همه نسخه های روزنامه فروش برود(فرض کنید حرف شاهدان عینی را که می گویند ۷۰درصدش فروش نمی رود غلط باشد) درآمد روزنامه می شود ۱۷۵میلیون تومان در ماه.

فرض کنید ۱۷۵میلیون تومان هم آگهی داشته باشد.(حرف سازمان آگهی هایش را که می گوید عمرا یک دهم این هم آگهی داشته باشیم گوش نمی دهیم.)جمع درآمد می شود ۳۵۰ میلیون. فرض کنید کاغذ مورد نیاز این روزنامه از آسمان نازل می شود و مفت در می آید.این روزنامه حداقل ۵۰۰ نان خور دارد. فرض کنید به هرکدام شان سر برج ۲میلیون حقوق بدهند. جمعا می شود یک میلیاد تومان.

حالا این یک میلیارد را منهای ۳۵۰میلیون هزینه کنید. زیانش می شود ۶۵۰میلیون تومان. به نظر شما چه راهی برای جبران این ضرر۶۵۰ میلیون هست؟

الف:فروش روزنامه در بازار سیاه به صد برابر قیمت( فرض کنید کسی باشد که به این قیمت بخرد)

ب – قاچاق بنزین

ج- مرتبط بودن با یک موسسه اعتباری در شرق کشور

د- پولشویی

ه – چاپ اسکناس تقلبی در چاپخانه روزنامه

و – سایر موارد

بعدالتحریر: وقتی مصاحبه آقای ظریف در باره پولشویی های کلان منتشر شد،بعضی چهره های سیاسی و برخی رسانه ها به خودشان گرفتند!
فکر می کنید مطلب بالا را کدام روزنامه به خودش بگیرد؟!/سحام


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.