سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد...

اعتراض کارگران نیشکر هفت تپه ادامه دارد

چکیده :کارگران نیشکر هفت تپه در طول مسیر راهپیمائی شعار میدادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد — هیهات من الذله، مسئول بی لیاقت نمیخواهیم نمیخواهیم- دزدها آزادند کارگران زندانند - اسماعیل را گرفتند ما همه بخشی هستیم - کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد - مرگ بر ستمگر درود بر کارگر...


بنا بر گزارشهای ارسالی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، از ساعات اولیه صبح امروز ۲۹ آبانماه، کارگران شرکت نیشگر هفت تپه در شانزدهمین روز اعتصاب برای هشتمین روز متوالی دست به تجمع در مقابل فرمانداری شوش و راهپیمائی در سطح شهر زدند.

تجمع امروز کارگران شرکت نیشکر هفته تپه در حالی برگزار شد که بعد از ظهر روز ۲۷ آبانماه ۲۰ نفر از نماینده ها و کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت بازداشت شدند که در پی تجمع دیروز و امروز کارگران این مجتمع بزرگ کشت و صنعت در مقابل فرمانداری شوش و حمایتهای گسترده ای که از اعتراضات به عمل آمد، امروز بیشتر کارگران به استثنای اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، مسلم آرمند، حسن فاضلی و فعال دانشجوئی و مدنی سپیده قلیان، همه نماینده ها و کارگران بازداشتی شرکت نیشکر هفته تپه با قرار کفالت آزاد شدند.

بنا بر این گزارش، هسته اولیه تجمع امروز کارگران شرکت نیشکر هفت تپه در مقابل فرمانداری شکل گرفت و پس از سخنرانی یکی از نماینده های آزاد شده و تاکید او و کارگران تجمع کننده مبنی بر ادامه اعتصاب و اعتراض تا آزادی کامل نماینده ها و تحقق مطالباتشان، کارگران در خیابانهای شهر دست به راهپیمائی زدند.

کارگران نیشکر هفت تپه در طول مسیر راهپیمائی شعار میدادند: کارگر زندانی آزاد باید گردد — هیهات من الذله، مسئول بی لیاقت نمیخواهیم نمیخواهیم- دزدها آزادند کارگران زندانند – اسماعیل را گرفتند ما همه بخشی هستیم – کارگر میمیرد ذلت نمیپذیرد – مرگ بر ستمگر درود بر کارگر و…،

تجمع و راهپیمائی کارگران شرکت نیشکر هفت تپه حوالی ساعت یازده و سی دقیقه قبل از ظهر امروز خاتمه پیدا کرد. کارگران شرکت نیشکر هفت تپه اعلام کرده اند طی روزهای آتی و تا آزادی چهار نماینده دیگرشان و همچنین فعالین مدنی که همراه آنان بازداشت و آزاد نشده اند و تا تحقق عملی تمامی مطالباتشان به اعتصاب و تجمعات و راهپیمائی های اعتراضی خود ادامه خواهند داد.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.