سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

خداوند در کمین ستمگران است

چکیده :جمله آغازینش که یزدی را مقام ناظر استصواب ملت و حوزه های علمیه خطاب کرده و جمله پایانی اش که به آیه قرآنی و "ان ربک لبالمرصاد" استناد کرده...


 مجتبی نجفی

آنچه کروبی در نامه ای به آیت الله یزدی نسبت به اظهارات او علیه آیت الله شبیری زنجانی عنوان کرده سوای نکات مهمش در دو جمله خلاصه می شود.

جمله آغازینش که یزدی را مقام ناظر استصواب ملت و حوزه های علمیه خطاب کرده و جمله پایانی اش که به آیه قرآنی و “ان ربک لبالمرصاد” استناد کرده .

آیه ای که می گوید خداوند در کمین ستمگران است. این دو جمله فشرده نامه او به آیت الله یزدی است: یعنی اینکه ناظر استصواب ملت ،حق انتخاب و آزادی مردم را ضایع می کند و طبق خوانشی از مذهب، خداوند در کمین تضییع کنندگان حقوق مردم است.و کمینگاه خداوند بد کمینگاهی است؛
غافلگیر کننده و شوک آور…


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.