سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » اعضای شوراى نگهبان به لحاظ سیاسى مى‌توانند مخالف cft باشند ولى مغایر شرع و قانون اس...

اعضای شوراى نگهبان به لحاظ سیاسى مى‌توانند مخالف cft باشند ولى مغایر شرع و قانون اساسى اعلام کردن دلبخواه نیست

چکیده :تأکیدمی‌کنم کار شورای‌نگهبان تأیید و یا تصویب CFT یا هر مصوبه دیگری از مجلس نیست. مصوبه مجلس اصالت دارد و این شورا فقط باید بررسی کند که مغایر قانون اساسی و یا شرع...


علی شکوری‌راد

شوراى‌نگهبان حق ندارد در تشخیص عدم مغایرت مصوبه مجلس در مورد CFT با قانون اساسى و شرع تحت تأثیر نامه‌ها و فشارهاى سیاسی نظر بدهد.

نظر سیاسی دبیر و یا اعضاء شورا هم در این مورد قابل اعمال نیست. فقط باید مغایرت را بررسى کند و هرگونه اعمال نظر شخصى و سیاسی مطلقاً ممنوع است.

تأکیدمی‌کنم کار شورای‌نگهبان تأیید و یا تصویب CFT یا هر مصوبه دیگری از مجلس نیست. مصوبه مجلس اصالت دارد و این شورا فقط باید بررسی کند که مغایر قانون اساسی و یا شرع نباشد.

اعضاء شوراى نگهبان به لحاظ سیاسى مى‌توانند مخالف باشند ولى مغایر شرع و قانون اساسى اعلام کردن دلبخواه نیست.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.