سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic

تحصیل، حق است

چکیده :هر چند در سال‌هاى مختلف مقاومت‌هایى از سوى فعالین دانشجویى صورت گرفت و زمینه بى اثر کردن سرکوب‌ها را فراهم آورد. مصوبه جدید می‌گوید: هیچ کس را نمی‌توان به عذرى غیر از نداشتن صلاحیت علمى از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلى محروم کرد.به تعبیرى تحصیل را حق قلمداد کرده است. امرى که دراین سال‌ها مغفول مانده بود و صداى دادخواهى‌ها هم به جایى...


مجید دری/ دانشجوی ستاره‌دار

محرومیت از تحصیل اعم از تعلیق، اخراج و ستاره‌دار کردن داغى است بر دل دانشگاه. از آن رو که ابزارى تلقى می‌شود جهت خاموش کردن صداى منتقد و آوانگارد؛ صدای کسانی که الزاماً در پى دریافت مدرک نیستند و دغدغه جامعه‌شان را دارند. اینکه این امر چه زمانی مصوب و چه زمانى اعمال شد و چگونه اوج گرفت و چرا تاکنون ادامه داشته، موضوع این بحث نیست.

گو اینکه بارها گفته شده و هنوز جای بررسی دارد. اما به نظر مى‌آید همه دولت‌هاى پیشین در به وجود آمدنش مقصر بوده‌اند.

تهدید به محرومیت از تحصیل به هر شکلش باعث می‌شود که فضاى شور و هیجان از دانشگاه رخت بربندد و رخوت، سستى و بى حاصلى جایش را بگیرد. این تهدید نه تنها گریبان دانشجویانى که اغلب فعالیت سیاسى و مدنى داشتند را گرفته، بلکه سایه سنگینش بر دانشجویان فعال صنفى هم گسترده است و سیطره‌اش را بر دانشجویانى که باورهاى مذهبى متفاوت دارند هم گشود.

هر چند در سال‌هاى مختلف مقاومت‌هایى از سوى فعالین دانشجویى صورت گرفت و زمینه بى اثر کردن سرکوب‌ها را فراهم آورد. مصوبه جدید می‌گوید: هیچ کس را نمی‌توان به عذرى غیر از نداشتن صلاحیت علمى از آموزش در مقاطع مختلف تحصیلى محروم کرد.به تعبیرى تحصیل را حق قلمداد کرده است. امرى که دراین سال‌ها مغفول مانده بود و صداى دادخواهى‌ها هم به جایى نمی‌رسید.

بر اساس قانون اساسى، دولت موظف است شرایط و امکانات تحصیل را براى همگان مهیا سازد؛ اما با واگذاشتن این اصل و اتکا به تبصره‌هاى شوراى عالى انقلاب فرهنگى حقوق بسیارى از هموطنان‌مان دراین سال‌ها تضییع شد و از آن بدتر دست نیروهاى امنیتى را بازگذاشت که با اعمال نفوذ و کم کم حق خواهانه در حریم محفوظ و خصوصى دانشگاه وارد شده و اعمال نظر کنند.

این تنها یک نمونه از امنیتى شدن دانشگاه است که بارها و بارها گفته شده است.صدالبته این مصوبه خالى از اشکال نیست. در بخشى از آن آمده است: این مصوبه شامل افراد داراى سابقه محکومیت قطعى کیفرى به جرایم سازمان یافته، قاچاق انسان، محاربه و جاسوسى نمی‌شود. همین امر باعث می‌شود بهانه به دست عده‌اى بیفتد و کمافى السابق اعمال قدرت و نفوذ کنند.

با تمام این اوصاف این مصوبه گامى است در جهت احقاق حق کسانی که به هر بهانه اى از تحصیل محروم می‌شوند و امیدوارم در ادامه و با اصلاح موارد استثنا هیچ کس از حق مسلم تحصیل محروم نگردد. باشد که این مصوبه چون منشور حقوق شهروندى به محاق نرود./ ایران


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.