سایت خبری تحلیلی کلمهhidden pichidden pichidden pichidden pichidden pic
  • صفحه اصلی
  • » این مؤمنان در حصر هشت ساله آبروی ما هستند...

این مؤمنان در حصر هشت ساله آبروی ما هستند

چکیده :مگر می شود نامه آقای کروبی را خواند و مردانگی اش را تحسین نکرد، مگر می شود نامه آقای قدیانی را خواند و شجاعتش را تمجید نکرد، مگر می شود دفاع جانانه زهرا رهنورد از دختران و زنان کشور را دید و مروتش را تجلیل...


کلمه – محمدامین هادوی

مگر می شود نامه آقای کروبی را خواند و مردانگی اش را تحسین نکرد، مگر می شود نامه آقای قدیانی را خواند و شجاعتش را تمجید نکرد، مگر می شود دفاع جانانه زهرا رهنورد از دختران و زنان کشور را دید و مروتش را تجلیل نکرد، مگر می شود لبخند میرحسین در حصر را دید و صبرش را تکریم نکرد، این مؤمنان که سه تای آنان در حصر هشت ساله و یکی زیر تیغ زندان است آبروی ما هستند.قدر سرمایه هایمان را بدانیم.


دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.